Prova stödmedlemskapet gratis. Nu ännu enklare!

Prova stödmedlemskapet gratis fram till den 15 september.

Läs mer
Skolsköterska? Bli vår nationella elevhälsosamordnare!

Vill du ge skolan kunskap att arbeta hälsofrämjande för att stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos unga?

Läs mer
400 miljoner kr mer mot psykisk ohälsa - fokus ungas hälsa

Partierna bakom januariavtalet har kommit överens om hur 1,8 miljarder kronor ska satsas mot psykisk ohälsa.

Läs mer
EU-film uppmärksammar  Malmaskolans resultat med elevhälsofrågor

Vi har hittat ett arbetssätt med elevhälsofrågor involverar alla i personalen

Läs mer
"Superviktigt att kunna idrotta i sitt närområde"

Allt fler kommuner har en utvecklingsplan för idrottsanläggningar. En viktig del i arbetet med att få fler barn och unga att röra på sig mer.

Läs mer
Gratis aktivitetsglasögon till alla barn med synfel mellan 5-12 år

Ofta har barn bara ett par glasögon och inte sällan uppmanar vi vuxna barnen att vara försiktiga med sina glasögon.

Läs mer
Skolverket: Mer rörelse i skolan! Barn och unga mår bra av att röra på sig.

Här hittar du inspiration och stöd när du vill arbeta med att få in mer rörelse under elevernas hela skoldag.

Läs mer
Beslut från WHO: Datorspelberoende är en psykisk sjukdom!

WHO har beslutat att datorspelsberoende är en psykisk sjukdom. Datorspelsberoende har två parametrar. En att man har tappat kontrollen över spelandet.

Läs mer
Reactaföreläsaren Anna Duberg mottagare av Guldskalpellen 2019

Årets Guldskalpellvinnare har med stöd i evidens metodiskt förnyat vårdens arbetssätt genom att ta vara på det friska.

Läs mer
Majas ridskola med käpphästar får unga flickor att röra på sig

Unga tjejer från familjer med svag ekonomi idrottar allra minst, visar ny rapport.

Läs mer
2000 mobilfria dagar - elever i Nynäshamn klarade utmaning

Rektor utmanade elever om 2 000 mobilfria dagar - aktivitet på rasterna ökade

Läs mer
Kompisfotboll där alla är välkomna utan att tävla

Tro inte att det räcker att slänga in en fotboll och att integrationen sedan löser sig av sig självt

Läs mer
Fredagsmysklubben spelar minigolf i Tantolunden

Hälsofrämjande aktivitet gav hälsorådet Fredagsmysklubben extra Friskvårdsbidrag

Läs mer
Depression i unga år kan prägla vuxenlivet

Unga som tidigt i livet drabbas av depression eller ångest riskerar att få långvariga problem och hamna utanför arbetslivet.

Läs mer
"Vardagsproblem tolkas som psykisk ohälsa"

Socialstyrelsen larmar om en kraftig ökning av psykisk ohälsa bland unga – men tre forskare efterlyser fler perspektiv på frågan än de rent medicinska.

Läs mer
Studie: Dans ger positiva effekter på tonårsflickors hälsa

Den vetenskapliga studien ”Dans för Hälsa” visar att regelbunden kravlös dansträning gav positiva hälsoeffekter för tonårsflickor med psykisk ohälsa.

Läs mer
Ny fallstudie av Bibbi Larsliden: Ett nytt sätt att arbeta med elevhälsa?

Bibbi Larslidens fallstudie undersöker om hur elevhälsoteam kan gestaltas för att inte bara vara åtgärdande utan även hälsofrämjande och förebyggande.

Läs mer
Hälsofrämjande arbete behöver kopplas ihop med lärande

Det finnas små möjligheter för lärare till kompetensutveckling inom området hälsofrämjande arbete i skolan.

Läs mer
Skolläkare: Läkarna bör ta initiativ till kraftsamling för ungas psykiska hälsa

Skolläkare anser att det söktryck som barn- och ungdomspsykiatrin har, hade kunnat undvikas genom förebyggande och tidiga hälsofrämjande insatser i skolan. 

Läs mer
Ny studie visar på vikten av insatser för mer fysisk aktivitet bland barn

Barn och unga sitter, halvligger eller står mer eller mindre stilla under större delen av sin vakna tid.

Läs mer
Ny hemsida i betaversion

Ny hemsida för ungas hälsa - flera nyheter!

Läs mer
Så ska skolorna få en starkare elevhälsa

Maxtak för hur många elever elevhälsan ska ha? Nya yrkesgrupper som arbetsterapeuter och logopeder ute på skolorna? Eller ska staten ta över styrningen?

Läs mer
Medveten närvaro minskar skolelevers stress

Ökad koncentration och studiero i klassrummet är resultatet av Träning för Medveten Närvaro, TMR.

Läs mer
Hälsofrämjande skolutveckling

Erfarenheter av lokala hälsofrämjande skolutvecklingsinsatser

Läs mer