REACTA

Uppdaterat digitalt stöd

Ännu enklare att arbeta hälsofrämjande

Läs mer

Reacta

Hälsoråd skapar meningsfulla sammanhang

Krönika om hälsorådens effekter

Läs mer

REACTA

Enklare & snabbare att starta hälsoråd

Spara tid med hållbara hälsoråd

Läs mer

Skolverket

Hälsofrämjande arbete på schemat i skolan

Stärkt hälsa och välmående hos eleverna

Läs mer

Skolverket

Health literacy ska genomsyra skolans arbete

Så utvecklar eleverna hälsolitteracitet

Läs mer

Reacta

Nytt sätt att redovisa från och med 1 jan 2022

Lättare uppföljning med kvartalsredovisningar

Läs mer

REACTA

Lyft skolans hälsofrämjande arbete

Bli stödmedlem - webbnätverksträff ingår

Läs mer

Reacta

Extra pepp - dubbelt friskvårdsbidrag!

Gäller fram till årsskiftet

Läs mer

Folkhälsomyndigheten

Uppmärksammade du världsdagen för psykisk hälsa?

World Mental Health Day

Läs mer

Unicef

Försämrad psykisk hälsa hos barn

Så har pandemin påverkat barns psykiska hälsa

Läs mer

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Psykisk hälsa vid funktionsnedsättning

En kunskapssammanställning

Läs mer

Folkhälsomyndigheten

Skolrelaterade insatser för fysisk aktivitet

Stor effekt på psykisk hälsa hos barn och unga

Läs mer

FHM, Skolverket, SKR m.fl.

Kraftsamling för ungas hälsa

Så kan skolor lätt öka elevernas fysiska aktivitet

Läs mer

Reacta

Anna Tebelius Bodin

Föreläsare, författare, pedagog och utbildare

Läs mer

Riksföreningen för skolsköterskor

Tidiga insatser för hälsofrämjande vanor

Kostnadsfritt digitalt material

Läs mer

Skolinspektionen

Hälsoperspektivet saknas ofta i gymnasieskolan

Psykisk ohälsa och skolrelaterad stress ökar

Läs mer

Reacta

Träffa andra hälsoråd

Anordna eller delta i gemenskapsträffar

Läs mer

Reacta

Hur kan vi arbeta mer hälsofrämjande?

Du missar väl inte "Istället för i Almedalen"?

Läs mer

Reacta

Reactas årsmötesprotokoll 2021

Senaste nytt från Reacta

Läs mer

REACTA

Ny utbildning - Diplomerad hälsorådscoach!

Främja barns och ungas hälsa

Läs mer

Akademikerförbundet SSR

Pandemin har försämrat elevers psykiska hälsa

Gäller elever i alla åldrar

Läs mer

Folkhälsomyndigheten

Skolan viktig arena för att främja hälsan

Ny rapport om psykisk hälsa hos skolbarn i Sverige

Läs mer

Folkhälsomyndigheten

Vad är psykisk hälsa?

En kortfilm

Läs mer

Didaktus Gymnasium Liljeholmen

Hälsoråd omsätter teori till praktik

Didaktus Liljeholmen vill vara i framkant

Läs mer

SVT

Unga rör sig mindre än innan pandemin

Distansundervisning skapar stillasittande unga

Läs mer

Reacta

Långsiktiga planer skapar hållbara hälsoråd

Kommande aktiviteter för Kultur & Hälsa

Läs mer

REACTA

Nu ännu enklare att ha årsmöte i hälsoråden

Vi har lyssnat och gjort det ännu enklare!

Läs mer

REACTA

Kallelse till riksårsmötet 2021

Välkommen till riksårsmötet 2021 i Reacta

Läs mer

Regeringen

Lättade restriktioner för föreningslivet

Nu kan hälsoråd ha årsmöte & aktiviteter

Läs mer

Reacta

Dags för årsmöte i Hälsoråden!

Ha årsmöte och få friskvårdsbidrag

Läs mer

Reacta

God helg!

Tack alla stödjare och samordnare!

Läs mer

WHO

WHO: All rörelse bättre än ingen

Nya riktlinjer från WHO - för barn och ungdomar

Läs mer

Folkhälsomyndigheten

Informationsmaterial om Covid-19

Ladda ner Folkhälsomyndighetens info-material

Läs mer

Nationell samverkan för psykisk hälsa

Ta mig på allvar – En kurs i inflytande

Material om psykisk ohälsa

Läs mer

Sveriges radio

Svenska barn mår sämre psykiskt

Unicef har tittat närmare på 38 EU och OECD-länder

Läs mer

Folkhälsomyndigheten

Prata om ungas hälsa och sexualitet

Jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv

Läs mer

Reacta

Särskild satsning i utsatta områden

Vi stärker kraften & kompetensen hos barn & unga

Läs mer

Reacta

Förstärkt stöd till hälsofrämjande arbete

Extra förstärkt stöd - hela stödlistan!

Läs mer

Skolkuratorsdagarna

Sveriges Skolkuratorers Förening bjuder in till Skolkuratorsdagarna med Tema: Normkritiskt värdegrundsarbete med fokus på machokultur, våld och porr.

Läs mer

Psykisk hälsa i kristider - digital kurs!

Carolina Klüft f.d. elitfriidrottare & Katarina Laundy leg. psykolog ger tillsammans med framgångsrika forskare och inspiratörer sina bästa...

Läs mer

Hälsofrämjande arbete minskar kraftigt!

Hälsofrämjande arbete minskar kraftigt! Risk för stor psykisk och fysisk ohälsa hos barn och unga.

Läs mer

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Uppdrag Psykisk hälsa hos Sveriges kommuner och regioner har samlat information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19.

Läs mer

Se webbinariet: Att gå från oro till motståndskraft

Att gå från oro till motståndskraft och medmänsklighet

Läs mer

Enkät om covid19 - hjälp oss ge förstärkt stöd till hälsofrämjande arbete!

Delta i vår enkät och hjälp oss att ge ett förstärkt stöd till alla skolor i det hälsofrämjande arbetet.

Läs mer

Skolans arbete med elevhälsa under coronapandemin

Under rådande omständigheter bör det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan fortsätta. Det är lika viktigt som tidigare...

Läs mer

Arbeta hälsofrämjande trots Corona?

Är det möjligt att arbeta hälsofrämjande i Coronatider eller ska vi prioritera bort det? Tips, idéer och pepp till att arbeta hälsofrämjande i coronatider.

Läs mer

Rörelse och hälsosam mat är centrala komponenter för barns hälsa – även under kris

Rörelse och hälsosam mat är centrala komponenter för barns hälsa – även under kris

Läs mer

Vi finns här för er - ring, mejla eller chatta med oss!

Vi ger fortsatt stöd - nu också ännu mer digitalt

Läs mer

Kostnadsfri utbildning om psykisk ohälsa

Folkhälsomyndigheten släppte den 26 februari 2020 en kostnadsfri utbildning om psykisk ohälsa. Utbildningen riktar sig till dig som ledare i förening som t.ex.

Läs mer

Boka gratis infoträff till din skola!

Är du nyfiken på att komma igång med Hälsoråd i din verksamhet och arbeta hälsofrämjande med barn & ungas hälsa? Passa då på att boka in en gratis infoträff!

Läs mer

Hälsa för lärande - lärande för hälsa

Forskning visar entydigt att det finns ett starkt dubbelriktat samband mellan studieresultat och hälsa

Läs mer

Elevhälsa svårt men viktigt

Eleverna måste må bra, för att skolan ska lyckas med sin huvuduppgift att lära barn och unga vad de behöver för att utvecklas till goda medborgare.

Läs mer

Elever som lär sig om psykisk hälsa mår bättre

Skolan kan bidra till att minska psykiska problem bland barn. Det visar en ny genomgång och analys av vetenskapliga studier från Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Mindfulness suddar ut gamla rädslor

Några minuters meditationsövningar varje dag genom en vanlig mindfulness-app får hjärnan att sudda ut inlärda, men irrelevanta, rädslor.

Läs mer

Mindfulness på Töreskolan gav bättre betyg och trygga barn

– Det var i mellanrummen, på väg ut från lektion och in från rasten, som det hände grejer, säger rektor Helena Öman.

Läs mer

Malmaskolan upptäcker psykisk ohälsa i tidigt skede

Malmaskolans huvuduppdrag: eleverna ska lyckas i skolan

Läs mer

Gemenskapsträff i Italien - Milano

Vi bjuder in alla barn & unga (7-26 år) som är medlem i något av våra hälsoråd, att åka på gemenskapsträff till Italien - Milano.

Läs mer

Statsbidrag till elevhälsan och specialpedagogik 2020

Statsbidragen kan sökas av kommunala och fristående huvudmän

Läs mer

Med mindfulness kan skolan få till studiero och lugn

Katarina Laundy, doktorand och psykolog, forskar på hur mindfulness påverkar barn. Det finns ett ökat intresse för att införa medveten närvaro i klassrummen.

Läs mer

Ha årsmöte innan 28/2 i hälsorådet- 1000 kr extra!

Dags att ha årsmöte i ditt hälsoråd

Läs mer

Boka gratis infoträff till din skola!

Är du nyfiken på att komma igång med Hälsoråd i din verksamhet och arbeta hälsofrämjande med barn & ungas hälsa? Passa då på att boka in en gratis infoträff!

Läs mer

Forskaren: Vi borde prata mer om psykisk hälsa – istället för ohälsa

Att prata mer om den psykiska hälsan och jobba med tidiga insatser skulle vara en metod för att avlasta vården, menar epidemiologen Fredrik Söderqvist.

Läs mer

Johan Hallberg, Malmaskolan: När du mår bra kan du lära dig saker bättre

Malmaskolans metod upptäcker psykisk ohälsa i tidigt skede

Läs mer

Satsade på elevhälsa – fler godkända elever

När Semira Vikström klev in som rektor på Visättraskolan i Huddinge hade endast 46 procent av eleverna minst E i alla ämnen. Sex år senare...

Läs mer

Reacta har nu ännu en omgång färdigutbildade samordnare

Här är deltagarna i den tredje gruppen som genomfört den kostnadsfria samordnarutbildningen hos Reacta

Läs mer

WHO: Svenska barn rör sig mindre - sämst i Norden

Svenska barn rör sig mindre och är sämst i Norden.

Läs mer

Vad är hälsofrämjande arbete?

Definition och kriterier för hälsofrämjande arbete

Läs mer

Positiva effekter på Globala gymnasiet

Hälsofrämjande aktiviteter med många deltagare på Globala gymnasiet i Stockholm gav hälsorådet 3500kr i friskvårdsbidrag

Läs mer

Nominera till Reactapriset

Dags att nominera till Reactapriset 2019

Läs mer

Reacta är med och utvecklar digital yoga

Reacta har startat ett samarbete med Skolyoga inom projektet Yoga Digital. Här kommer vi tillsammans med skolor prova ut ett digital Yoga i hälsoråd.

Läs mer

Skolverket: Framgångsfaktorerna i hälsofrämjande arbete

Skolverket sammanfattar de tre årens insatser med att lärandet i hälsofrämjande skolutveckling alltjämt behöver utvecklas.

Läs mer

Vad vill barn & unga göra för att må bra?

Reacta har under sommaren och hösten fått ett antal nya hälsoråd som vill göra positiva aktiviteter för sin hälsa.

Läs mer

Varannan vill använda kompetensstödet på egna skolan

Vi har frågat våra läsare om vad de vill använda kompetensstödet till. Varannan vill ha föreläsare som kommer till den egna skolan.

Läs mer

38 % hade ingen fortbildning förra läsåret

Hur många fortbildningsdagar har våra läsare haft föregående läsår, undrade vi på Reacta under vecka 37 (9-15 september).

Läs mer

Folkhälsomyndigheten: Därför är det viktigt att satsa på det hälsofrämjande arbetet.

Hälso- och sjukvårdens utmaningar går inte att lösa genom att enbart tillföra mer resurser. I stället krävs en bred och långsiktig satsning...

Läs mer

Allt fler bevis för att yoga hjälper kropp och hjärna

Fysisk aktivitet, återhämtning och mental träning – på en och samma gång. Nu kommer forskningsresultaten som visar varför yogan är så effektiv.

Läs mer

Reacta ska analysera ungdomspolitiken till regeringen

Reacta har blivit inbjuden av regeringen att inkomma med analyser ur vår verksamhets perspektiv, i syfte att utveckla regeringens ungdomspolitik.

Läs mer

Yoga i skolan ger eleverna verktyg för livet

När skolan arbetar med barnyoga blir det ett större lugn i gruppen. Barnen lär sig visa hänsyn, samarbeta, lyssna på varandra.

Läs mer

Boka en inspirationsdag till din skola

Kom igång enkelt med det hälsofrämjande arbetet med Hälsorådsmodellen. Boka en inspirationsdag till din skola.

Läs mer

Gemenskapsträff till Italien 10-13 oktober 2019!

Ta chansen att träffa Reactas medlemmar från olika delar av landet och lär dig mer om Reacta.

Läs mer

Skolverket: Främja barns och elevers hälsa

Hälsofrämjande arbete handlar om att stärka eller bibehålla barn och elevers välbefinnande.

Läs mer

Psykisk ohälsa ökar bland unga tjejer

Allt fler unga har symtom på psykisk ohälsa och ökningen är större bland tjejer än bland killar. Trötthet, stress och sömnbesvär är några av de vanligaste....

Läs mer

Skolkuratorsdagarna (6)7-8 oktober 2019

Utanförskap bland barn och unga – Hur skolkuratorn kan vara en del i det våldsförebyggande arbetet och i arbetet mot främlingsfientlighet och extremism.

Läs mer

6 av 10 skolor säger att det hälsofrämjande arbetet får stå tillbaka

Får det hälsofrämjande arbetet stå tillbaka på din skola för det förebyggande och åtgärdande arbetet, var frågan vi ställde för några veckor sedan.

Läs mer

Rörelsecoacher ska få fart på Everödseleverna

Barn rör alldeles för lite på sig. Det vill man ändra på i Everöd där skolan nu drar man igång en rörelsesatsning tillsammans med Skåneidrotten.

Läs mer

Ökad sammanhållning, lugn och koncentration på Wallbergsskolan!

Hälsofrämjande aktiviteter gav hälsorådet 15 000 kr - skolan fick lugnare och mer koncentrade elever samt 15 000 kr i kompetensstöd.

Läs mer

Rörelserik skolväg ska få barnen att röra på sig

För att motverka stillasittande bland skolbarn blir stadsdelen Ersboda i Umeå först i Sverige med att skapa en rörelserik skolväg.

Läs mer

Träna för din hjärna

Se den livesända föreläsningen från Kalmar - börjar 30 augusti 13.00

Läs mer

Vetenskapligt stöd för fysisk aktivitet

Saknar du vetenskapligt stöd för sambandet mellan fysisk aktivitet och ungas hjärnhälsa? Arne Kastenbom, lärare på Rönnowska skolan har gjort en sammanställning

Läs mer

”Mer idrott och hälsa krävs i skolan”

Satsningen på mer idrott och hälsa i skolan är en droppe i havet. Mer fysisk rörelse behövs för alla elever varje dag, skriver idrottsläraren Tommy Lénberg.

Läs mer

Daglig rörelse ska göra barnen i Järfälla smartare

Fysisk aktivitet påverkar inte bara barns motorik och välmående, det kan också ha en positiv effekt på lärande och prestationer i skolan, visar flera studier.

Läs mer

Så många elever känner sig ensamma i skolan

Friends årliga rapport visar på en vardag där många skolelever känner ensamhet

Läs mer

Psykiatriker: ”Unga är mer sårbara för stressen än äldre”

Aldrig förr har så många svenskar varit sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Den största anledningen till det är stress.

Läs mer

Grön rehab hjälper hemmasittare i Varberg att må bättre

Djur och vistelse på lantgård ska hjälpa unga att må bra och att komma tillbaka till skolan. Flera kommuner testar grön rehab som lösning för hemmasittare.

Läs mer

Kraftig ökning av överviktiga pojkar i nio kommuner i Stockholms län

Mellan fyra och tio års ålder ökar övervikt och fetma kraftigt hos barn i flera kommuner i Stockholms län. Samtidigt är skillnaderna i länet stora.

Läs mer

SvD Debatt: "Idrottande barn inte industribuller"

Befintliga idrottsytor hotas då ljud från idrottsträning klassas som buller

Läs mer

Stärk elevhälsan – utvecklingen går åt fel håll

I tider när vi verkligen behöver förebygga stillasittande, övervikt, dåliga matvanor, missbruk och psykisk ohälsa hos unga går utvecklingen åt helt fel håll.

Läs mer

Mobilfritt ungdomsläger för att stärka självförtroende och självkänsla

30 ungdomar befinner sig på lägret "Våga vara dig själv" som handlar om att stärka sitt självförtroende och självkänsla.

Läs mer

Eskilstunakillar spelar in podd om psykisk ohälsa: ”Finns en machokultur”

Prestationsångest, relationer och psykisk ohälsa. Det är ämnen som de tre vännerna Karl, Marko och Stefan från Eskilstuna pratar om i podcasten ”Gymnasieresan”.

Läs mer