Reacta

Hälsorådens effekter 2022

Så mycket lyftes det hälsofrämjande arbetet

Läs mer

Folkhälsomyndigheten

Utvecklingsbehov inom psykisk hälsa och suicidprevention

Sammanställning inför ny nationell strategi

Läs mer

REACTA

Riksårsmötet 2023

Dags att nominera till riksårsmötet

Läs mer

REACTA

Följ omröstningen

Omröstning om aktiviteter på gemenskapsträffarna

Läs mer

REACTA

Bli medlem - rösta på gemenskapsträff

Vilken aktivitet vill du göra?

Läs mer

Stockholms Universitet

Inflytande och delaktighet för unga vuxna

Ny forskning från Stockholms Universitet

Läs mer

Dagens Nyheter

Mer demokrati i undervisningen

Önskemål från gymnasieelever

Läs mer

Dagens Nyheter

Stora skillnader i kommuners satsning på elevhälsan

10 000 kr i skillnad per elev

Läs mer

Reacta

Ny medarbetare på kansliet!

Reacta utvecklar sin modell

Läs mer

SVT

Rekordhög ohälsa bland svenska elever

Ökad stress och minskad känsla av meningsfullhet

Läs mer

Folkhälsomyndigheten

Skolans påverkan på ungas hälsa och välbefinnande

Ny rapport från Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Didaktus Liljeholmen

Stolta styrelseledamöter tar studenten

Får diplom för sitt engagemang

Läs mer

Generation Pep

Rörelse är viktigt för barns fysiska och psykiska hälsa

Pep-rapporten 2022

Läs mer

UTBILDNINGSDEPARTEMENTET

Skolor är osäkra på hälsofrämjande arbete

Utbildningsdepartementets utredning

Läs mer

Generation Pep

Många positiva effekter med ökad fysisk aktivitet i skolan

Ny kampanj hos Generation Pep

Läs mer

Reacta

Hälsorådens effekter 2021

Så mycket lyftes det hälsofrämjande arbetet

Läs mer

Uppdrag Psykisk Hälsa

Fem enkla huskurer för psykisk hälsa

Målgruppsanpassade tips för stärkt välbefinnande

Läs mer

Uppdrag Psykisk Hälsa

Så kan du stärka den psykiska hälsan i kristider

Kostnadsfri information, tips och stöd

Läs mer

För alla unga

För alla unga – en utbildning i psykisk hälsa

Kostnadsfri digital utbildning

Läs mer

Skolinspektionen

Elevhälsans arbete vid distansundervisning

Ny rapport från Skolinspektionen

Läs mer

REACTA

Gemenskapsträffar för hälsoråd 2022

NYTT! Medlemmarna bestämmer aktivitet

Läs mer

REACTA

Uppdaterat digitalt stöd

Ännu enklare att arbeta hälsofrämjande

Läs mer

Reacta

Hälsoråd skapar meningsfulla sammanhang

Krönika om hälsorådens effekter

Läs mer

REACTA

Enklare & snabbare att starta hälsoråd

Spara tid med hållbara hälsoråd

Läs mer

Skolverket

Hälsofrämjande arbete på schemat i skolan

Stärkt hälsa och välmående hos eleverna

Läs mer

Skolverket

Health literacy ska genomsyra skolans arbete

Så utvecklar eleverna hälsolitteracitet

Läs mer

Reacta

Nytt sätt att redovisa från och med 1 jan 2022

Lättare uppföljning med kvartalsredovisningar

Läs mer

REACTA

Lyft skolans hälsofrämjande arbete

Bli stödmedlem - webbnätverksträff ingår

Läs mer

Reacta

Extra pepp - dubbelt friskvårdsbidrag!

Gäller fram till årsskiftet

Läs mer

Folkhälsomyndigheten

Uppmärksammade du världsdagen för psykisk hälsa?

World Mental Health Day

Läs mer

Unicef

Försämrad psykisk hälsa hos barn

Så har pandemin påverkat barns psykiska hälsa

Läs mer

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Psykisk hälsa vid funktionsnedsättning

En kunskapssammanställning

Läs mer

Folkhälsomyndigheten

Skolrelaterade insatser för fysisk aktivitet

Stor effekt på psykisk hälsa hos barn och unga

Läs mer

FHM, Skolverket, SKR m.fl.

Kraftsamling för ungas hälsa

Så kan skolor lätt öka elevernas fysiska aktivitet

Läs mer

Reacta

Anna Tebelius Bodin

Föreläsare, författare, pedagog och utbildare

Läs mer

Riksföreningen för skolsköterskor

Tidiga insatser för hälsofrämjande vanor

Kostnadsfritt digitalt material

Läs mer

Skolinspektionen

Hälsoperspektivet saknas ofta i gymnasieskolan

Psykisk ohälsa och skolrelaterad stress ökar

Läs mer

Reacta

Träffa andra hälsoråd

Anordna eller delta i gemenskapsträffar

Läs mer

Reacta

Hur kan vi arbeta mer hälsofrämjande?

Du missar väl inte "Istället för i Almedalen"?

Läs mer

Reacta

Reactas årsmötesprotokoll 2021

Senaste nytt från Reacta

Läs mer

REACTA

Ny utbildning - Diplomerad hälsorådscoach!

Främja barns och ungas hälsa

Läs mer

Akademikerförbundet SSR

Pandemin har försämrat elevers psykiska hälsa

Gäller elever i alla åldrar

Läs mer

Folkhälsomyndigheten

Skolan viktig arena för att främja hälsan

Ny rapport om psykisk hälsa hos skolbarn i Sverige

Läs mer

Folkhälsomyndigheten

Vad är psykisk hälsa?

En kortfilm

Läs mer

Didaktus Gymnasium Liljeholmen

Hälsoråd omsätter teori till praktik

Didaktus Liljeholmen vill vara i framkant

Läs mer

SVT

Unga rör sig mindre än innan pandemin

Distansundervisning skapar stillasittande unga

Läs mer

Reacta

Långsiktiga planer skapar hållbara hälsoråd

Kommande aktiviteter för Kultur & Hälsa

Läs mer

REACTA

Nu ännu enklare att ha årsmöte i hälsoråden

Vi har lyssnat och gjort det ännu enklare!

Läs mer

REACTA

Kallelse till riksårsmötet 2021

Välkommen till riksårsmötet 2021 i Reacta

Läs mer

Regeringen

Lättade restriktioner för föreningslivet

Nu kan hälsoråd ha årsmöte & aktiviteter

Läs mer

Reacta

Dags för årsmöte i Hälsoråden!

Ha årsmöte och få friskvårdsbidrag

Läs mer

Reacta

God helg!

Tack alla stödjare och samordnare!

Läs mer

WHO

WHO: All rörelse bättre än ingen

Nya riktlinjer från WHO - för barn och ungdomar

Läs mer

Folkhälsomyndigheten

Informationsmaterial om Covid-19

Ladda ner Folkhälsomyndighetens info-material

Läs mer

Nationell samverkan för psykisk hälsa

Ta mig på allvar – En kurs i inflytande

Material om psykisk ohälsa

Läs mer

Sveriges radio

Svenska barn mår sämre psykiskt

Unicef har tittat närmare på 38 EU och OECD-länder

Läs mer

Folkhälsomyndigheten

Prata om ungas hälsa och sexualitet

Jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv

Läs mer

Reacta

Särskild satsning i utsatta områden

Vi stärker kraften & kompetensen hos barn & unga

Läs mer

Reacta

Förstärkt stöd till hälsofrämjande arbete

Extra förstärkt stöd - hela stödlistan!

Läs mer

Skolkuratorsdagarna

Sveriges Skolkuratorer bjuder in

Läs mer

Psykisk hälsa i kristider - digital kurs!

Carolina Klüft f.d. elitfriidrottare & Katarina Laundy leg. psykolog ger tillsammans med framgångsrika forskare och inspiratörer sina bästa...

Läs mer

Hälsofrämjande arbete minskar kraftigt!

Hälsofrämjande arbete minskar kraftigt! Risk för stor psykisk och fysisk ohälsa hos barn och unga.

Läs mer

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Information, råd och tips kring psykisk hälsa

Läs mer

Se webbinariet: Att gå från oro till motståndskraft

Gå från oro till motståndskraft och medmänsklighet

Läs mer

Enkät om covid19 - hjälp oss ge förstärkt stöd till hälsofrämjande arbete!

Delta i vår enkät och hjälp oss att ge ett förstärkt stöd till alla skolor i det hälsofrämjande arbetet.

Läs mer

Skolans arbete med elevhälsa under coronapandemin

Under rådande omständigheter bör det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan fortsätta. Det är lika viktigt som tidigare...

Läs mer

Arbeta hälsofrämjande trots Corona?

Tips, idéer och pepp på hur ni kan arbeta

Läs mer

Rörelse och hälsosam mat är centrala komponenter för barns hälsa – även under kris

Rörelse och hälsosam mat är viktig även under kris

Läs mer

Vi finns här för er - ring, mejla eller chatta med oss!

Vi ger fortsatt stöd - nu också ännu mer digitalt

Läs mer

Kostnadsfri utbildning om psykisk ohälsa

Folkhälsomyndigheten släppte den 26 februari 2020 en kostnadsfri utbildning om psykisk ohälsa. Utbildningen riktar sig till dig som ledare i förening som t.ex.

Läs mer

Boka gratis infoträff till din skola!

Är du nyfiken på att komma igång med Hälsoråd i din verksamhet och arbeta hälsofrämjande med barn & ungas hälsa? Passa då på att boka in en gratis infoträff!

Läs mer

Hälsa för lärande - lärande för hälsa

Starkt samband mellan studieresultat och hälsa

Läs mer

Elevhälsa svårt men viktigt

Ett måste för att uppfylla skolans uppdrag

Läs mer

Elever som lär sig om psykisk hälsa mår bättre

Skolan kan bidra till att minska psykiska problem

Läs mer

Mindfulness suddar ut gamla rädslor

Mindfulness raderar inlärda & irrelevanta rädslor

Läs mer

Mindfulness på Töreskolan gav bättre betyg och trygga barn

– Det var i mellanrummen, på väg ut från lektion och in från rasten, som det hände grejer, säger rektor Helena Öman.

Läs mer

Malmaskolan upptäcker psykisk ohälsa i tidigt skede

Malmaskolans huvuduppdrag: eleverna ska lyckas

Läs mer

Gemenskapsträff i Italien - Milano

Vi bjuder in alla barn & unga (7-26 år) som är medlem i något av våra hälsoråd, att åka på gemenskapsträff till Italien - Milano.

Läs mer

Statsbidrag till elevhälsan och specialpedagogik 2020

Statsbidragen kan sökas av kommunala och fristående huvudmän

Läs mer

Med mindfulness kan skolan få till studiero och lugn

Ökat intresse för att införa medveten närvaro

Läs mer

Ha årsmöte innan 28/2 i hälsorådet- 1000 kr extra!

Dags att ha årsmöte i ditt hälsoråd

Läs mer

Boka gratis infoträff till din skola!

Är du nyfiken på att komma igång med Hälsoråd i din verksamhet och arbeta hälsofrämjande med barn & ungas hälsa? Passa då på att boka in en gratis infoträff!

Läs mer

Forskaren: Vi borde prata mer om psykisk hälsa – istället för ohälsa

Att jobba med tidiga insatser avlastar vården

Läs mer

Johan Hallberg, Malmaskolan: När du mår bra kan du lära dig saker bättre

Malmaskolans metod upptäcker psykisk ohälsa i tidigt skede

Läs mer

Satsade på elevhälsa – fler godkända elever

Hälsofrämjande arbete gav positiva effekter

Läs mer

Reacta har nu ännu en omgång färdigutbildade samordnare

Här är deltagarna i den tredje gruppen som genomfört den kostnadsfria samordnarutbildningen hos Reacta

Läs mer

WHO: Svenska barn rör sig mindre - sämst i Norden

Svenska barn rör sig mindre och är sämst i Norden

Läs mer

Vad är hälsofrämjande arbete?

Definition och kriterier för hälsofrämjande arbete

Läs mer

Positiva effekter på Globala gymnasiet

Hälsofrämjande aktiviteter med många deltagare på Globala gymnasiet i Stockholm gav hälsorådet 3500kr i friskvårdsbidrag

Läs mer

Nominera till Reactapriset

Dags att nominera till Reactapriset 2019

Läs mer

Reacta är med och utvecklar digital yoga

Reacta har startat ett samarbete med Skolyoga inom projektet Yoga Digital. Här kommer vi tillsammans med skolor prova ut ett digital Yoga i hälsoråd.

Läs mer

Skolverket: Framgångsfaktorerna i hälsofrämjande arbete

Hälsofrämjande skolutveckling behöver större fokus

Läs mer

Vad vill barn & unga göra för att må bra?

Reacta har under sommaren och hösten fått ett antal nya hälsoråd som vill göra positiva aktiviteter för sin hälsa.

Läs mer

Varannan vill använda kompetensstödet på egna skolan

Vi har frågat våra läsare om vad de vill använda kompetensstödet till. Varannan vill ha föreläsare som kommer till den egna skolan.

Läs mer

38 % hade ingen fortbildning förra läsåret

Hur många fortbildningsdagar har våra läsare haft föregående läsår, undrade vi på Reacta under vecka 37 (9-15 september).

Läs mer

Allt fler bevis för att yoga hjälper kropp och hjärna

Fysisk aktivitet, återhämtning och mental träning

Läs mer

Reacta ska analysera ungdomspolitiken till regeringen

Reacta är med i utvecklingsarbetet

Läs mer