Ny medarbetare på kansliet!

Hej!

Jag heter Maria Almroth och är nyanställd skolutvecklare på Reacta. Jag har min bakgrund som speciallärare och samordnare i grund- och gymnasiesärskolor och har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Min arbetsuppgift som skolutvecklare är att leda pilotprojektet ”Jämlik hälsa för alla”. Pilotprojektet löper under tre år och är finansierat av Allmänna arvsfonden.

Pilotprojektet utgår från Reactas modell som är ett verktyg för att än mer stärka och lyfta hälsofrämjande arbete ute på skolor, med syfte att få barn och unga att må bättre fysiskt, psykiskt och socialt. Modellen är evidensbaserad och unik i sitt slag, då Reacta är den enda organisationen som idag har sitt fokus på hälsofrämjande insatser där barn och unga ges möjlighet till kontroll och inflytande över sin egen hälsa. Det här är ett jätteviktigt arbete och det är roligt att jag får vara del i det!

Projektet är en samverkan mellan tre grund- och gymnasiesärskolor i Sverige som tillsammans med Reacta ska utveckla och arbeta fram anpassningar som fungerar för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning. I projektet är elevernas röst viktig och de är i högsta grad delaktiga i att ge förslag på förbättringar samt arbeta fram lösningar som fungerar för dem. Alla beslut i pilotprojektet fattas på demokratisk grund där allas röst är viktig och räknas.

Nu vet ni vad jag ska arbeta med under tre års tid. Blir du nyfiken så hör av dig!

Hoppas vi ses i framtiden och ha en fortsatt fin dag!

Mvh Maria Almroth

Maria.almroth@reacta.se

Från:
Reacta

Det går snabbt och enkelt

Kom igång enkelt i fyra steg

Kom igång genom fyra enkla steg. Börja med att prenumerera på nyhetsbrevet med senaste nytt om hälsofrämjande arbete med hälsoråd. Boka sedan in dig kostnadsfritt på en infoträff om hur ni kan kan lyfta ert hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Här får du tips, verktyg, framgångsrika exempel från skolor som redan arbetar hälsofrämjande med hälsoråd, effekterna av deras arbete liksom forskning och evidens.

I steg tre kartlägger vi ert hälsofrämjande arbete utifrån det systematiska kvalitetsarbetet där ni får hjälp att identifiera "Var är vi?" och "Vart ska vi?" och "Hur gör vi?", liksom era möjligheter att lyfta ert hälsofrämjande arbete med hälsoråd. I steg fyra hjälper vi er att starta upp ert arbete utifrån er kartläggning. Vi hjälper er genom hela processen att få effekter på barns och ungas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande.

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller stöd på info@reacta.se, 08-940 410 eller i chatten nere till höger.