Rörelse och hälsosam mat är centrala komponenter för barns hälsa – även under kris

Generation Pep och Reacta arbetar för att alla barn och unga ska må bra och ha viljan och möjligheten att leva ett hälsosamt och aktivt liv.

Vi vet att rörelse och hälsosamma matvanor kan förebygga en rad sjukdomar så som hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes typ-2, fetma och depression. Vi vet också att rörelse kan ge en direkt effekt med att vi kan känna oss gladare direkt efter att vi rört på oss då endorfiner frigörs.

Just nu vet vi att flera barn är hemma, framförallt då de har lindriga förkylningar och är man sjuk är det självklart viktigt med vila. I takt med att personal blir sjuk ökar risken för att fler barn behöver hållas hemma från förskola och skola även om de själva är friska. Forskning visar att barn äter mest grönsaker, frukt och bär när de går i skolan, likaså rör barn på sig som mest under skoldagar.

Generation Pep har därför samlat en rad tips på olika rörelseaktiviteter och hälsosamma recept för att underlätta situationen för familjer, och för att inspirera till att fortsätta med rörelse och äta hälsosamt även under rådande omständigheter.

Ladda ner alla tips här nedan!

Ladda ner
Från: