Psykisk hälsa i kristider - digital kurs!

Carolina Klüft f.d. elitfriidrottare & Katarina Laundy leg. psykolog ger tillsammans med framgångsrika forskare och inspiratörer sina bästa tips, metoder och verktyg att arbeta hälsofrämjande i skolan under krisen. Välkommen till en utbildning där vi vänder oro och rädsla till ett positivt arbete med eleverna och deras hälsa.

Hälsofrämjande metoder under kristider?

Ökad frånvaro hos elever och lärare, införande av distansundervisning, brist på resurser, rädsla och oro utmanar skolans hälsofrämjande arbete och därmed arbetet mot utbildningens mål. Samtidigt minskar elevernas friskfaktorer hemma och på fritiden där barn och unga i utsatta situationer påverkas mest. Hur kan vi i denna situation och i framtiden bibehålla och öka skolans hälsofrämjande arbete? Hur kan vi arbeta på individ-, grupp- och organisationsnivå för ett väl fungerande hälsofrämjande arbete mot utbildningens mål?

Läs mer
Från: