Svenska barn mår sämre psykiskt

Unicef har tittat närmare på 38 EU och OECD-länder, som räknas som världens rikaste länder, för att få en bild av hur barn har det. Hur de mår, både psykiskt och fysiskt, och hur det ser ut när det gäller skolkunskaper och det sociala livet.

Sverige hamnar på 22:a plats, när det gäller psykiskt mående. Där har barn själva fått svara på frågan hur nöjda de är med sina liv, men det har också vägts in t.ex självmordsstatistik.

– Jag tycker det här är en varningsklocka. Det visar att vi vuxna; regeringen, samhället och föräldrar måste göra mycket mer för att hjälpa våra barn och unga att må så bra som möjligt. Säger Pernilla Baralt, generalsekreterare för Unicef Sverige

Vi på Reacta har sett att de som arbetar med hälsoråd ökar sitt psykiska välmående avsevärt. 92 % av aktiviteterna bibehåller eller ökar den psykiska hälsan. Vill du också starta ett evidensbaserat hälsofrämjande arbete som ökar den psykiska hälsan? Kontakta oss på 08-940 410, info@reacta.se eller chatta med oss här direkt på hemsidan.

Läs mer
Från:
Sveriges radio