Beställ en digital skräddarsydd kurs! Utbilda hela personalen.

Din skola - Valfri plats

Ingrid Hylander

Skapa samsyn och samordna det hälsofrämjande arbetet

2020-11-10

Kalix, Filipsborgs Herrgård

Fredrik Thelander

Fokus: Hållbara hälsoråd!

2020-12-02

Digitalt på Zoom kl. 15.30-17.30

Ylva B Almquist

Vilka skyddsfaktorer främjas när skolan arbetar med Hälsoråd?

2020-12-08

Digital på plattformen Zoom

Hälsorådsmodellen

Stöd & kunskap till hälsofrämjande arbete