Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-01-20

Digitalt på Zoom kl. 10.00-11.00

Reacta svarar live på era frågor

2022-01-26

Zoom 10:00-10:30

Reacta svarar live på era frågor

2022-02-08

Zoom 13:00-13:30

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-02-14

Digitalt på Facebook kl. 14.00-15.00

Carina Karlsson

Del 1: Att motivera barn och unga att starta hälsoråd

2022-02-18

Digitalt på Zoom kl. 08:00-12:30

Reacta svarar live på era frågor

2022-02-24

Zoom 10:00-10:30

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-03-03

Digitalt på Zoom kl. 10.00-11.00

Ingrid Hylander

Del 2: Att starta hälsoråd

2022-03-08

Digitalt på Zoom kl. 09.00-12.00

Carina Karlsson

Del 1: Att motivera barn och unga att starta hälsoråd

2022-03-18

Digitalt på Zoom kl. 08:00-12:30

David Nilsson

Del 3: Att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter

2022-03-23

Digitalt på Zoom kl. 09:00-12:00

Ingrid Hylander

Del 2: Att starta hälsoråd

2022-03-30

Digitalt på Zoom kl. 13.00-16.00

Carina Karlsson

Del 1: Att motivera barn och unga att starta hälsoråd

2022-04-01

Digitalt på Zoom kl. 12:00-16:30

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-04-04

Digitalt på Facebook kl. 14.00-15.00

David Nilsson

Del 3: Att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter

2022-04-07

Digitalt på Zoom kl. 13:00-16:00

Ingrid Hylander

Del 2: Att starta hälsoråd

2022-04-20

Digitalt på Zoom kl. 13.00-16.00

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-05-03

Digitalt på Zoom kl. 14.00-15.00

David Nilsson

Del 3: Att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter

2022-05-09

Digitalt på Zoom kl. 13:00-16:00

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-06-13

Digitalt på Facebook kl. 10.00-11.00

Välj stödinsats

Stödinsatser för att starta, driva, utveckla & utvärdera hälsoråd

Om modellen

Evidensbaserade insatser med dokumenterad effekt

Att arbeta med Reactas modell för hälsofrämjande arbetet är enkelt, evidensbaserat och har dokumenterade effekter. Modellen består av olika stödinsatser som hjälper dig som arbetar i skolan eller på en mötesplats att arbeta framgångsrikt med hälsoråd. Stödinsatserna är grupperade efter om du ska starta, driva, utveckla eller utvärdera ett hälsofrämjande arbete med hälsoråd.

OBS! Vi bygger här en digital version av Reactas modell. Kontakta oss för den trycka versionen av modellen.