Äventyrsbad och härlig gemenskap

2022-06-03

Stockholm - Örebro - Stockholm, 08.00-17.00

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-06-13

Digitalt på Facebook kl. 10.00-11.00

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-08-30

Digitalt på Zoom kl. 14.00-15.00

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-09-29

Digitalt på Facebook kl. 10.00-11.00

Ingrid Hylander

Del 1: Starta hälsoråd

2022-10-04

Digitalt på Zoom kl. 09.00-11.30

Ingrid Hylander

Del 1: Starta hälsoråd

2022-10-20

Digitalt på Zoom kl. 13.30-16.00

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-10-24

Digitalt på Zoom kl. 14.00-15.00

David Nilsson

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2022-10-25

Digitalt på Zoom kl. 09.00-11.30

Ingrid Hylander

Del 1: Starta hälsoråd

2022-11-15

Digitalt på Zoom kl. 13.30-16.00

David Nilsson

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2022-11-17

Digitalt på Zoom kl. 13:30-16:00

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-11-22

Digitalt på Facebook kl. 10.00-11.00

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-12-12

Digitalt på Zoom kl. 14.00-15.00

David Nilsson

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2023-01-17

Digitalt på Zoom kl. 13:30-16:00

Välj stödinsats

Stödinsatser för att starta, driva, utveckla & utvärdera hälsoråd

Om modellen

Evidensbaserade insatser med dokumenterad effekt

Att arbeta med Reactas modell för hälsofrämjande arbetet är enkelt, evidensbaserat och har dokumenterade effekter. Modellen består av olika stödinsatser som hjälper dig som arbetar i skolan eller på en mötesplats att arbeta framgångsrikt med hälsoråd. Stödinsatserna är grupperade efter om du ska starta, driva, utveckla eller utvärdera ett hälsofrämjande arbete med hälsoråd.

OBS! Vi bygger här en digital version av Reactas modell. Kontakta oss för den trycka versionen av modellen.