Vinnare av Reactapriset 2023

Under Reactas riksårsmöte 2014 bestämdes det att Reacta varje år ska uppmärksamma ett hälsoråd som har utmärkt sig på ett särskilt sätt genom att tilldela det vinnande hälsorådet en utmärkelse - Reactapriset. Det vinnande hälsorådet får, utöver äran, en prissumma på 5000 kronor för att än mer kunna fortsätta göra skillnad för barns och ungas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

Flera hälsoråd nominerades 2023 och vi är glada att kunna gratulera årets vinnare av Reactapriset som är hälsorådet Andra coachgruppen på Malmaskolan! Hälsorådet startades 2020 och har bedrivit hälsofrämjande arbete sedan dess.

Nomineringen lyder:

Andra coachgruppen har år efter år varit en inspirationskälla för hur man kontinuerligt kan jobba hälsofrämjande. Idag går man i årskurs 8 men sedan årskurs 6 har man nästintill varje vecka träffats efter skoltid. Träffarna har både bestått av samtal om självvalda livsämnen och praktiska moment, som matlagning och bakning. Det kontinuerliga hälsofrämjande arbetet hälsorådet bedrivit har inte bara lett till bättre skolresultat utan blivit en inspirationskälla för oss övriga i Reacta.

Stort tack för all inspiration som ni bidrar med och för det fantastiska arbete som ni har gjort och fortsätter att göra. Ni gör skillnad!

Vill du veta mer om arbetet med hälsoråd och lyfta ert hälsofrämjande arbete i verksamheten? 
Då är du varmt välkommen att ta kontakt med oss!

Maila info@reacta.se eller ring oss på 08-940 410.

Från:
Reacta