Vad är ett hälsoråd?

En förening på skolan eller mötesplatsen

Ett hälsoråd är en förening på skolan eller mötesplatsen som gör hälsofrämjande aktiviteter. Att starta och driva ett eller flera hälsoråd är helt gratis. Barn och unga får friskvårdsbidrag när hälsorådet startar och vid hälsofrämjande aktiviteter, liksom vid årsmötet.  För att starta och driva ett eller flera hälsoråd på skolan eller mötesplatsen behöver skolan eller mötesplatsen vara stödmedlem. Som stödmedlem får skolan stöd & kunskap att starta, driva och utveckla hälsoråd för att lyfta det hälsofrämjande arbetet till en ny nivå. Bli stödmedlem här. Läs mer →

Starta enkelt hälsoråd med Reactas digitala guide nedan. Det som krävs är:

Idag finns det hundratals hälsoråd över hela Sverige på skolor och mötesplatser. Effekterna av att arbeta med hälsoråd är att barn & ungas psykiska och fysiska hälsa bibehålls och ökar, vilket stoppar psykisk och fysisk ohälsa innan den uppstår. Läs mer →

Syfte

Stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos barn och unga

Syftet med att starta hälsoråd är att stoppa psykisk och fysisk ohälsa genom hälsofrämjande aktiviteter. Arbetet utgår ifrån ett salutogent perspektiv där eleverna eller besökarna på mötesplatsen gör hälsofrämjande aktiviteter för att bibehålla och öka sin hälsa.  

Hälsorådet får stöd

Varje hälsoråd på skolan eller mötesplats får stöd från Reacta

Varje hälsoråd på skolan eller mötesplatsen får stöd från Reacta med friskvårdsbidrag och olycksfallsförsäkring när medlemmarna i hälsorådet deltar i hälsofrämjande aktiviteter. Dessutom kan hälsorådet åka på gemensamma träffar i Reacta. Hälsoråd får: 

Personal inom skolan eller mötesplasten (t.ex. skolsköterskor, fritidsledare, kuratorer, skolpsykologer, lärare) får utbildning och handledning från Reactas nationella samordnare, för att du som personal ska kunna ge stöd till Hälsoråden och deras hälsofrämjande aktiviteter. De som ger stöd till Hälsoråden på skolan eller mötesplatsen kallas stödjare. Varje hälsoråd har en egen stödjare. Ofta är det flera hälsoråd och flera stödjare på en skola eller mötesplats. Arbetet samordnas då av en utbildad och godkänd Reactasamordnare. Utbildningen är kostnadsfri och ingår i stödmedlemskapet för skolan eller mötesplatsen. Läs mer →

Starta här

Alla hälsoråd

Vilka hälsoråd finns i Reacta

Här finns alla aktiva hälsoråd i Reacta. Här kan du se hur mycket friskvårdsbidrag ditt hälsoråd fått. Observera att det fungerar bäst att se detta på en dator eller en platta. I mobilen är det svårare.

Hälsofrämjande aktiviteter

Inspireras av andra Hälsoråds aktiviteter

Alla Hälsoråd får friskvårdsbidrag till sina hälsofrämjande aktiviteter. Här kan du titta på vad andra Hälsoråd gör för hälsofrämjande aktiviteter och inspireras. Självklart kan ni på er skola göra samma aktiviteter som andra Hälsoråd gör.

Frågor?

Tveka inte att kontakta oss.