Vad är ett hälsoråd?

En förening på skolan eller mötesplatsen

Ett hälsoråd är en förening på skolan eller mötesplatsen som gör hälsofrämjande aktiviteter. Att starta och driva ett eller flera hälsoråd är helt gratis. Barn och unga får friskvårdsbidrag när hälsorådet startar och vid hälsofrämjande aktiviteter, liksom vid årsmötet. Skolor eller mötesplatser som är stödmedlemmar får dessutom kompetensstöd som betalar kursavgifter, resor, logi & vikarier.

Starta enkelt hälsoråd med Reactas digitala guide nedan. Det som krävs är:

Idag finns det över hälsoråd över hela Sverige på skolor och mötesplatser. Effekten av ett eller fler hälsoråd på en skola eller mötesplats är att barn och ungas psykiska och fysiska hälsa stärks, vilket stoppar psykisk och fysisk ohälsa innan den uppstår. Läs mer →

Syfte

Stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos barn och unga

Syftet med att starta hälsoråd är att stoppa psykisk och fysisk ohälsa genom hälsofrämjande aktiviteter. Arbetet utgår ifrån ett salutogent perspektiv där eleverna eller besöker på mötesplatsen gör positiva aktiviteter för att bibehålla eller stärka sin hälsa.

Hälsorådet får stöd

Varje hälsoråd på skolan eller mötesplats får stöd från Reacta

Varje hälsoråd på skolan eller mötesplatsen får stöd från Reacta med friskvårdsbidrag och olycksfallsförsäkring när medlemmarna i hälsorådet deltar i hälsofrämjande aktiviteter. Dessutom kan hälsorådet åka på gemensamma träffar i Reacta. Hälsoråd får: 

Personal inom skolan eller mötesplasten (t.ex. skolsköterskor, fritidsledare, kuratorer, skolpsykologer, lärare) ger stöd till hälsorådens hälsofrämjande aktiviteter. De kallas stödjare. Varje hälsoråd har en egen stödjare. Ofta är det flera hälsoråd och flera stödjare på en skola eller mötesplats. Arbetet samordnas då av en utbildad och godkänd Reactasamordnare. Läs mer →

Starta här

Alla hälsoråd

Vilka hälsoråd finns i Reacta

Här finns alla aktiva hälsoråd i Reacta. Här kan du se hur mycket friskvårdsbidrag ditt hälsoråd fått. Observera att det fungerar bäst att se detta på en dator eller en platta. I mobilen är det svårare.

Frågor?

Tveka inte att kontakta oss.