Vad är ett hälsoråd?

En förening på skolan eller mötesplatsen

Ett hälsoråd är en förening på skolan eller mötesplatsen som gör hälsofrämjande aktiviteter. Barn och unga får friskvårdsbidrag när hälsorådet startar, vid hälsofrämjande aktiviteter samt vid årsmötet.  För att starta och driva ett eller flera hälsoråd på skolan eller mötesplatsen behöver skolan eller mötesplatsen vara stödmedlem. Som stödmedlem får skolan stöd och kunskap att starta, driva och utveckla hälsoråd för att lyfta det hälsofrämjande arbetet till en ny nivå. Bli stödmedlem här. Läs mer →

Starta enkelt hälsoråd med Reactas digitala guide nedan. Det som krävs är:

Idag finns det hundratals hälsoråd över hela Sverige på skolor och mötesplatser. Effekterna av att arbeta med hälsoråd är att barns och ungas psykiska och fysiska hälsa bibehålls och ökar, vilket stoppar psykisk och fysisk ohälsa innan den uppstår. Läs mer →

Syfte

Stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos barn och unga

Syftet med att starta hälsoråd är att öka det hälsofrämjande arbetet och stoppa psykisk och fysisk ohälsa innan det uppstår.  Arbetet utgår ifrån ett salutogent perspektiv där barn och unga på skolan eller mötesplatsen gör hälsofrämjande aktiviteter för att bibehålla och öka sin hälsa.  

Att arbeta med hälsoråd

Vi rustar din skola eller mötesplats för att kunna ge stöd och kunskap till hälsorådet

Vi utbildar dig som personal på skolan för att du ska kunna coacha hälsoråden på er skola eller mötesplats. Utbildningen för att bli diplomerad hälsorådscoach ingår i stödmedlemskapet och är uppdelad på tre tillfällen. Som diplomerad hälsorådscoach kan du framgångsrikt coacha hälsoråd för att få positiva effekter på deltagarnas psykiska och fysiska hälsa. Vi rekommenderar att du som ny hälsorådscoach coachar max tre hälsoråd för att arbetet ska bli hållbart och inte ta upp för mycket tid.  Att vara coach till ett hälsoråd har många fördelar i arbetet på en skola eller mötesplats.

Ofta startas det flera hälsoråd på en skola eller mötesplats. När tre hälsoråd har startat krävs en samordnare på skolan eller mötesplatsen. Du som är utbildad hälsorådscoach kan då gå vår uppskattade samordnarutbildning för att samordna arbetet. På samordnarutbildningen får du fördjupa din kunskaper i Reactas modell och lära dig mer om till exempel hur motiverande samtal kan användas för att öka barns och ungas motivation till hälsofrämjande aktiviteter liksom föreningskunskap, empowerment med mera. Utbildningen ingår i stödmedlemskapet.

Varje hälsoråd får friskvårdsbidrag till hälsofrämjande aktiviteter liksom en olycksfallsförsäkring till varje enskild medlem. Försäkringen fungerar som ett extra skydd när barn och unga deltar i hälsofrämjande aktiviteter. Dessutom kan hälsorådets medlemmar åka på gemensamma träffar. Varje hälsoråd får: 

Starta här

Alla hälsoråd

Vilka hälsoråd finns i Reacta

Här finns alla aktiva hälsoråd i Reacta. Här kan du se hur mycket friskvårdsbidrag ditt hälsoråd fått. Observera att det fungerar bäst att se detta på en dator eller en platta. I mobilen är det svårare.

Hälsofrämjande aktiviteter

Inspireras av andra hälsoråds aktiviteter

Alla hälsoråd får friskvårdsbidrag till sina hälsofrämjande aktiviteter. Här kan du titta på vad andra hälsoråd gör för hälsofrämjande aktiviteter och inspireras. Självklart kan ni på er skola göra samma aktiviteter som andra hälsoråd gör.

Frågor?

Tveka inte att kontakta oss.