Friskvårdsbidrag till Hälsorådet

Så får Hälsorådet friskvårdsbidrag

Genom att arbeta med Reactas modell för hälsofrämjande arbete får barn och unga friskvårdsbidrag till Hälsorådet.  Friskvårdsbidrag ges för varje aktivitet hälsorådet gör d.v.s. hälsorådet startar, för hälsofrämjande aktiviteter och vid årsmötet.  Dock max en gång per kvartal. Friskvårdsbidraget beror på antal medlemmar i hälsorådet.

- 3 medlemmar ger 1000 kr. Max 4000 kr/år
- 10 medlemmar ger 1500 kr. Max 6000 kr/år
- 20 medlemmar ger 2500 kr. Max 10 000 kr/år

Har ni fler medlemmar? Då får ni 2000 kr +25 kr/medlem.

T.ex.
Kvartal 1 (jan-mars)
Hälsorådet Rörelseglädje startar på skolan och använder Reactas digitala guide för konstituerande årsmöte, som startar upp hälsorådet. Efter två veckor har hälsorådet fått 12 medlemmar. De får då 1500 kr i friskvårdsbidrag.

Kvartal 2 (april-juni)
Eleverna planerar och genomför en kul rörelserast den 25 april och redovisar aktiviteten vilket ger 1500 kr till i friskvårdsbidrag. Samtidigt blir alla som är med i hälsorådet Rörelseglädje medlemmar och antalet ökar till 60 st. Hälsorådet med sina nya medlemmar bestämmer att göra fler roliga rörelseövningar på lunchrasten.

Kvartal 3 (juli-sept)
Hälsorådet Rörelseglädje gör rörelseövningar varje vecka på rasterna. En av deras aktiviteter med ett rörelsemaraton blev jättepopulärt. De redovisar den hälsofrämjande aktiviteten och får då 2000 kr +25 kr/medlem, vilket är 4000 kr eftersom de är 60 medlemmar.

Kvartal 4 (okt-dec)
Rörelsemaratonet blev så lyckat så flera klasser tar med rörelseövningarna och gör dem som små breaks på lektionerna. Hälsorådet tar bild och redovisar aktiviteten och får då ytterligare 4000 kr i friskvårdsbidrag. Totalt 9500 kr första året.

Start

Friskvårdsbidrag när Hälsorådet startar

Att starta hälsoråd på skolan eller mötesplatsen är enkelt med Reactas digitala guide. När hälsorådet startat och är godkänt skickar vi ett friskvårdsbidrag till hälsorådet och registrerar kompetensstödet till skolan eller mötesplatsen. Friskvårdsbidraget används till hälsorådets aktiviteter och kompetensstödet till kostnadsfria utbildningar så att personalen kan ge ett bra och hållbart stöd till hälsorådet. När hälsorådet startas lägger vi upp hälsorådet på hemsidan så att alla barn och unga som vill bli medlemmar kan registrera sitt medlemskap.  Bli medlem i ditt hälsoråd här → Efter det har alla som vill bli medlemmar två veckor på sig att bli medlemmar. Sedan räknar vi antalet medlemmar och betalar ut friskvårdsbidraget och kompetensstödet beroende på antalet medlemmar. Se tabellen ovan.  Läs mer →

Hälsofrämjande aktivitet

Ta bilder och filma er hälsofrämjande aktivitet

Stötta barn, unga och elever att göra hälsofrämjande aktiviteter och få friskvårdsbidrag för varje aktivitet. Hur stort friskvårdsbidrag som hälsorådet får varje gång beror på hur många medlemmar som är registrerade när ni redovisar aktiviteten. Alla som är medlemmar behöver inte vara med på aktiviteten. Kom ihåg att ni max kan få friskvårdsbidrag en gång per kvartal. Aktiviteten måste genomföras och redovisas inom varje kvartal. Det går ej att redovisa aktiviteter som är genomförda ett annat kvartal.

Gör så här:
1. Stötta eleverna att genomföra en hälsofrämjande aktivitet i hälsorådet som stämmer överens med hälsorådets syfte.
2. Ta godkända* bilder på hälsorådets medlemmar när de gör aktiviteten och som visar hur aktiviteten är positiv för hälsan.
3.
Klicka här för att redovisa aktiviteten enkelt →

* Godkända bilder innebär följande: 
- att ni bifogar tre bilder från aktiviteten/aktiviteterna
- en av bilderna ska vara på er medlemmar i Hälsorådet när ni genomför aktiviteten. Om ansikten syns på bilden får de ej vara manipulerade.
- skarpa bilder
- ej för små bilder

Ta gärna livfulla bilder som visar hur aktiviteten är positiv för er hälsa.

Årsmöte

Årets viktigaste möte

Årsmötet är hälsorådets viktigaste och roligaste möte. Då bestämmer hälsorådet sina aktiviteter, vilka som ska sitta i styrelsen och redovisar sina bidrag. Det är enkelt med Reactas digital guide. Tänk på att för att få fortsatt friskvårdsbidrag och stöd från Reacta måste hälsorådet ha årsmöte varje år. När hälsorådet lämnat in sitt årsmötesprotokoll får hälsorådet friskvårdsbidrag och skolan kompetensstöd (endast stödmedlemmar) baserat på antal medlemmar som är registrerade. Årsmötet räknas som en aktivitet i hälsorådet och ska genomföras januari till mars varje år. Här startar ni årsmötet →

Stödmedlem?

Då får ni lika mycket i kompetensstöd!

Är skolan stödmedlemmar får skolan lika mycket i kompetensstöd som hälsorådet får i friskvårdsbidrag. T.ex. får hälsorådet 1500 kr när de startar får skolan 1500 kr i kompetensstöd. Kompetensstödet kan användas till att betala kurser, resor, logi och vikarier. Läs mer →

Bli stödmedlem

Hälsoråd som får friskvårdsbidrag

Inspireras av alla Hälsoråd!

Vad får friskvårdsbidraget användas till?

Så använder ni friskvårdsbidraget

Friskvårdsbidraget sätts in på hälsorådets bankkonto. Bidraget får användas till det syfte som hälsorådet skrev vid ansökan. På årsmötet varje år redovisar Hälsorådet bidragen. Vid eventuell nedläggning av hälsorådet betalas friskvårdsbidrag som inte används tillbaka.

Om oss

Vi ger kunskap och stöd till hälsofrämjande arbete,  för att stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos barn & unga!

Läs mer →