Friskvårdsbidrag till hälsoråd

Så får hälsorådet friskvårdsbidrag

Alla hälsoråd som är anslutna till Reacta får friskvårdsbidrag till att göra hälsofrämjande aktiviteter. Hälsoråd får friskvårdsbidrag när de startar och vid varje kvartalsredovisning. Hur stort friskvårdsbidraget är beror på antalet medlemmar som är mellan 6-25 år i hälsorådet. För att hälsorådet ska få friskvårdsbidrag behöver minst 60% av medlemmarna vara barn och unga.

- 3 medlemmar ger 1000 kr
- 10 medlemmar ger 1500 kr
- 20 medlemmar ger 2500 kr

Har ni fler än 20 medlemmar? Då får ni 2500 kr +25 kr per ytterligare medlem.

Start

Friskvårdsbidrag när hälsorådet startar

Att starta hälsoråd på skolan eller mötesplatsen är enkelt med Reactas digitala guide. När hälsorådet är startat lägger vi upp hälsorådet på hemsidan så att alla barn och unga som vill bli medlemmar kan registrera sitt medlemskap.  Bli medlem i ditt hälsoråd här →

Efter det har alla som vill bli medlemmar två veckor på sig att bli medlemmar. Därefter räknar vi antalet registrerade medlemmar och betalar ut friskvårdsbidraget beroende på antalet medlemmar i hälsorådet som är mellan 6-25 år. Se tabellen ovan.  Läs mer →

Kvartalsredovisningar

Berätta vad hälsorådet gör under året


Kvartal 1 (jan-mars)
Skickas in mellan den 1-14 april och här berättar hälsorådet om alla hälsofrämjande aktiviteter som har gjorts under det första kvartalet, inklusive årsmötet.

Kvartal 2 (april-juni)
Skickas in mellan den 20 maj - 14 juli. Här berättar hälsorådet om alla hälsofrämjande aktiviteter som har gjorts under det andra kvartalet och gärna även vad som ska hända med hälsorådet efter sommaren.

Kvartal 3 (juli-sept)
Skickas in mellan den 1 oktober-14 oktober. Här berättar hälsorådet om allt som har hänt under tredje kvartalet. Hur gjorde ni för att värva nya medlemmar? Vilka hälsofrämjande aktiviteter har ni gjort och vilka möten har ni haft? 

Kvartal 4 (okt-dec)
Skickas in mellan den 15 december-14 januari. Här berättar hälsorådet om alla hälsofrämjande aktiviteter som har genomförts under det fjärde kvartalet.

Läs mer →

När hälsorådet har skickat in sin kvartalsredovisning går vi igenom den och ser att aktiviteterna som genomförts går i linje med Reactas värderingar. Därefter räknar vi antalet medlemmar i hälsorådet som är mellan 6-25 år och baserat på det betalas friskvårdsbidraget ut.  

Årsmöte

Årets viktigaste möte

Årsmötet är hälsorådets viktigaste och roligaste möte. Då bestämmer hälsorådet sina aktiviteter, vilka som ska sitta i styrelsen samt redovisar sina ekonomiska bidrag. Det är enkelt med Reactas digitala guide. Tänk på att för att få fortsatt friskvårdsbidrag och stöd från Reacta måste hälsorådet ha årsmöte varje år och alla måste på nytt registrera sig som medlemmar. När hälsorådet lämnat in sitt årsmötesprotokoll får hälsorådet friskvårdsbidrag baserat på antalet barn och unga mellan 6-25 år som är registrerade. Årsmötet räknas som en aktivitet i hälsorådet och ska genomföras mellan januari och mars varje år. Här startar ni årsmötet →

Vad får friskvårdsbidraget användas till?

Så använder ni friskvårdsbidraget

Friskvårdsbidraget utbetalas på det sätt som hälsorådet har beslutat om i ett protokoll. Bidraget ska användas till hälsorådets syfte samt till övriga hälsofrämjande aktiviteter som årsmöten, styrelsemöten och medlemsmöten. På årsmötet varje år redovisar hälsorådet friskvårdsbidragen. Vid eventuell nedläggning av hälsorådet betalas friskvårdsbidrag som inte använts tillbaka till Reacta. Inköp som gjorts med syfte att användas efter hälsorådets nedläggning betalas också tillbaka. Friskvårdsbidraget ska gå direkt till hälsorådets aktiviteter och ge effekt på barn och unga, under den tid som hälsorådet finns.

Hälsoråd som får friskvårdsbidrag

Inspireras av alla hälsoråd!