Friskvård till dina elever

Få friskvårdsbidrag till dina elever

Genom att arbeta med Hälsorådsmodellens steg får eleverna i hälsorådet friskvårdsbidrag.

Starta Hälsoråd
Starta Hälsoråd på skolan och kom igång med det hälsofrämjande arbetet. När ni startar hälsoråd på skolan får eleverna friskvårdsbidrag. Varje hälsoråd ger 1000 kr i friskvårdsbidrag. Ni kan ha flera hälsoråd på skolan. Läs mer →

Medlem i hälsoråd
Varje medlem i ett hälsoråd mellan 6-25 år ger 20 kr i friskvårdsbidrag per år. För varje 5:e medlem får hälsorådet 100 kr extra. T.ex är ni 54 medlemmar i hälsorådet får ni 2080 kr i friskvårdsbidrag. Läs mer →

Aktivitet
Stötta eleverna att göra en hälsofrämjande aktivitet och redovisa till Reacta. Eleverna får 1000 kr i friskvårdsbidrag till hälsorådet. Varje hälsoråd kan redovisa tre aktiviteter per år.

Gör så här:
1. Stötta eleverna att genomföra en hälsofrämjande aktivitet i Hälsorådet som stämmer överens med Hälsorådets syfte.
2. Ta bilder, skriv ner stolpar på hur ni i personalen arbetade och vad som var framgångsrikt i arbetet.
3. Redovisa enkelt aktiviteten till Reacta här. Dokumentera gärna i Hälsorådsmodellen och spara dokumentationen till ert systematiska kvalitetsarbete. Ta gärna hjälp av Skolverkets digitala system för systematiskt kvalitetsarbete. Redovisa här →

Årsmötet
Årsmötet är hälsorådets viktigaste och roligaste möte. Då bestämmer hälsorådet sina aktiviteter, vilka som sitter i styrelsen och redovisar sina bidrag. För att få fortsatt bidrag och stöd från Reacta måste Hälsorådet ha årsmöte varje år. När hälsorådet lämnat in sitt årsmötesprotokoll får hälsorådet 1000 kr i friskvårdsbidrag. Här startar ni årsmötet

Hälsoråd som får friskvårdsbidrag

Inspireras av alla Hälsoråd!

Vad får friskvårdsbidraget användas till?

Så använder ni friskvårdsbidraget

Friskvårdsbidraget sätts in på hälsorådets bankkonto. Bidraget får användas till det syfte som Hälsorådet skrev vid ansökan. På årsmötet varje år redovisar Hälsorådet bidragen. Vid eventuell nedläggning av hälsorådet betalas friskvårdsbidrag som inte används tillbaka.

Bli stödmedlem