Friskvårdsbidrag till hälsoråd

Så får hälsorådet friskvårdsbidrag

Alla hälsoråd som är anslutna till Reacta får friskvårdsbidrag till att göra hälsofrämjande aktiviteter. Hälsoråd får friskvårdsbidrag när de startar, har hälsofrämjande aktiviteter och vid årsmötet. Friskvårdsbidraget betalas ut en gång per kvartal då hälsorådet gjort sin kvartalsredovisning. Hur stort friskvårdsbidraget är beror på antal medlemmar i hälsorådet.

- 3 medlemmar ger 1000 kr. Max 4000 kr/år
- 10 medlemmar ger 1500 kr. Max 6000 kr/år
- 20 medlemmar ger 2500 kr. Max 10 000 kr/år

Har ni fler medlemmar? Då får ni 2000 kr +25 kr/medlem.

Till exempel:
Kvartal 1 (jan-mars)
Hälsorådet Rörelseglädje startar på skolan och använder Reactas digitala guide för konstituerande årsmöte, som startar upp hälsorådet. Efter två veckor har hälsorådet fått 12 medlemmar. De får då 1500 kr i friskvårdsbidrag.

Kvartal 2 (april-juni)
Eleverna planerar och genomför flera pulshöjande rörelseaktiviteter på rasterna under april och redovisar aktiviteterna vilket ger 1500 kr till i friskvårdsbidrag. Samtidigt blir alla som är med i hälsorådet Rörelseglädje medlemmar och antalet ökar till 60 st. Hälsorådet med sina nya medlemmar bestämmer sig för att göra fler roliga rörelseövningar på lunchrasten.

Kvartal 3 (juli-sept)
Hälsorådet Rörelseglädje gör rörelseövningar varje vecka på rasterna. En av deras aktiviteter med ett rörelsemaraton blev jättepopulärt. De redovisar alla aktiviteter under juli-sept i en redovisning och får då 2000 kr +25 kr/medlem, vilket är 4000 kr eftersom de är 60 medlemmar.

Kvartal 4 (okt-dec)
Rörelsemaratonet blev så lyckat så flera klasser tar med rörelseövningarna och gör dem som små breaks på lektionerna. Hälsorådet tar bild och redovisar aktiviteterna och får då ytterligare 4000 kr i friskvårdsbidrag. Totalt 9500 kr första året.

Start

Friskvårdsbidrag när hälsorådet startar

Att starta hälsoråd på skolan eller mötesplatsen är enkelt med Reactas digitala guide. När hälsorådet är startat lägger vi upp hälsorådet på hemsidan så att alla barn och unga som vill bli medlemmar kan registrera sitt medlemskap.  Bli medlem i ditt hälsoråd här →

Efter det har alla som vill bli medlemmar två veckor på sig att bli medlemmar. Därefter räknar vi antalet registrerade medlemmar och betalar ut friskvårdsbidraget beroende på antalet medlemmar. Se tabellen ovan.  Läs mer →

Årsmöte

Årets viktigaste möte

Årsmötet är hälsorådets viktigaste och roligaste möte. Då bestämmer hälsorådet sina aktiviteter, vilka som ska sitta i styrelsen samt redovisar sina ekonomiska bidrag. Det är enkelt med Reactas digitala guide. Tänk på att för att få fortsatt friskvårdsbidrag och stöd från Reacta måste hälsorådet ha årsmöte varje år och alla måste på nytt registrera sig som medlemmar. När hälsorådet lämnat in sitt årsmötesprotokoll får hälsorådet friskvårdsbidrag baserat på antal medlemmar som är registrerade. Årsmötet räknas som en aktivitet i hälsorådet och ska genomföras mellan januari och mars varje år. Här startar ni årsmötet →

Bli stödmedlem

Hälsoråd som får friskvårdsbidrag

Inspireras av alla hälsoråd!

Vad får friskvårdsbidraget användas till?

Så använder ni friskvårdsbidraget

Friskvårdsbidraget sätts in på hälsorådets bankkonto. Bidraget får användas till det syfte som hälsorådet skrev vid ansökan. På årsmötet varje år redovisar hälsorådet friskvårdsbidragen. Vid eventuell nedläggning av hälsorådet betalas friskvårdsbidrag som inte använts tillbaka.

Om oss

Vi ger kunskap och stöd till hälsofrämjande arbete med hälsoråd - för psykiskt och fysiskt välmående.

Läs mer →