Friskvård till dina elever

Få friskvårdsbidrag till dina elever

Genom att arbeta med Hälsorådsmodellens steg får eleverna i hälsorådet friskvårdsbidrag. Eleverna i hälsorådet får friskvårdsbidrag när hälsorådet startar, när de har hälsofrämjande aktiviteter (upp till 3 ggr/år) samt vid årsmötet. Friskvårdsbidraget beror på antal medlemmar i hälsorådet.

- 3 medlemmar ger 1000 kr. Max 4000 kr/år
- 10 medlemmar ger 1500 kr. Max 6000 kr/år
- 20 medlemmar ger 2500 kr. Max 10 000 kr/år

Har ni fler medlemmar? Då får ni 2000 kr +25 kr/medlem.

T.ex. Ett hälsoråd som heter Rörelseglädje startar på skolan och har 12 medlemmar två veckor efter start. De får då 1500 kr i friskvårdsbidrag. Därefter planerar eleverna med stöd av skolan en kul rörelserast och får då 1500 kr till. Samtidigt blir alla som är med i rörelserasten medlemmar och antalet ökar till 60 medlemmar. Hälsorådet med sina nya medlemmar bestämmer att göra fler roliga rörelseövningar på lunchrasten och får då 2000 kr +25 kr/medlem, vilket är 4000 kr. Det blev så lyckat så flera klasser tar med rörelseövningarna och gör dem som små breaks på lektionerna. Hälsorådet tar bild och redovisar aktiviteten som vanligt och får då ytterligare 4000 kr i friskvårdsbidrag. Totalt 9500 kr första året.

Start

Friskvårdsbidrag när ni startat hälsorådet

Att starta hälsoråd på skolan gör det enkelt att starta ett hälsofrämjande arbete på skolan samtidigt som eleverna får friskvårdsbidrag. Det går snabbt med Reactas digitala guide. När hälsorådet är startat gör Reacta ett bankkonto till kassören i hälsorådet där friskvårdsbidraget sätts in som kan användas till att göra positiva hälsofrämjande aktiviteter i hälsorådet. När hälsorådet startas lägger vi upp hälsorådet på hemsidan så att alla elever som vill bli medlemmar kan registrera sitt medlemskap.  Bli medlem i ditt hälsoråd här → Efter det har alla som vill bli medlemmar två veckor på sig att bli medlemmar. Sedan räknar vi antalet medlemmar och betalar ut friskvårdsbidraget beroende på antalet medlemmar. Se tabellen ovan.  Läs mer →

Hälsofrämjande aktivitet

Ta bilder och filma er hälsofrämjande aktivitet

Stötta eleverna att göra en hälsofrämjande aktivitet och redovisa till Reacta. Friskvårdsbidraget beror på hur många medlemmar som är registrerade när ni redovisar aktiviteten. Alla som är medlemmar behöver inte vara med på aktiviteten. Varje hälsoråd kan redovisa tre aktiviteter per år.

Gör så här:
1. Stötta eleverna att genomföra en hälsofrämjande aktivitet i hälsorådet som stämmer överens med hälsorådets syfte.
2. Ta bilder och filma gärna.
3.
Klicka här för att redovisa aktiviteten enkelt →

Årsmöte

Årets viktigaste möte

Årsmötet är hälsorådets viktigaste och roligaste möte. Då bestämmer hälsorådet sina aktiviteter, vilka som ska sitta i styrelsen och redovisar sina bidrag. Det är enkelt med Reactas digital guide. Tänk på att för att få fortsatt friskvårdsbidrag och stöd från Reacta måste hälsorådet ha årsmöte varje år. När hälsorådet lämnat in sitt årsmötesprotokoll får hälsorådet friskvårdsbidrag baserat på antal medlemmar som är registrerade. Se tabellen. Här startar ni årsmötet →

Stödmedlem?

Då får ni lika mycket i kompetensstöd!

Är skolan stödmedlemmar får skolan lika mycket i kompetensstöd som hälsorådet får i friskvårdsbidrag. T.ex. får hälsorådet 1500 kr när de startar får skolan 1500 kr i kompetensstöd. Kompetensstödet kan användas till att betala kurser, resor, logi och vikarier. Läs mer →

Bli stödmedlem

Hälsoråd som får friskvårdsbidrag

Inspireras av alla Hälsoråd!

Vad får friskvårdsbidraget användas till?

Så använder ni friskvårdsbidraget

Friskvårdsbidraget sätts in på hälsorådets bankkonto. Bidraget får användas till det syfte som hälsorådet skrev vid ansökan. På årsmötet varje år redovisar Hälsorådet bidragen. Vid eventuell nedläggning av hälsorådet betalas friskvårdsbidrag som inte används tillbaka.