Friskvårdsbidrag till hälsoråd

Så får hälsorådet friskvårdsbidrag

Alla hälsoråd som är anslutna till Reacta får friskvårdsbidrag till att göra hälsofrämjande aktiviteter. Hälsoråd får friskvårdsbidrag när de startar och vid varje kvartalsredovisning. Hur stort friskvårdsbidraget är beror på antal medlemmar i hälsorådet.

- 3 medlemmar ger 1000 kr
- 10 medlemmar ger 1500 kr
- 20 medlemmar ger 2500 kr

Har ni fler medlemmar? Då får ni 2000 kr +25 kr/medlem.

Till exempel:
Hälsorådet startar
Hälsorådet Rörelseglädje startar den 6 april i kvartal två och använder Reactas digitala guide för konstituerande årsmöte, som startar upp hälsorådet. Styrelsen och medlemmar i hälsorådet sprider och berättar (t.ex. på en utställning, anslagstavlan eller vid en aktivitet på skolan) för alla på skolan att hälsorådet har startat och välkomnar fler att bli medlemmar Efter två veckor har hälsorådet fått totalt åtta medlemmar. De får då 1000 kr i friskvårdsbidrag.

Kvartal 2 (april-juni)
Hälsorådets styrelse börjar planera de pulshöjande aktiviteter på rasterna som årsmötet bestämde. Flera medlemmar är också engagerade och de första aktiviteterna blir väldigt lyckade. Fem stycken till blir medlemmar. Tillsammans med hälsorådscoachen utvärderar de terminens alla hälsofrämjande aktiviteter som konstituerande årsmöte, styrelsemötena och rastaktiviteterna i kvartalsredovisningen . De får då 1500 kr i bidrag eftersom de är 13 medlemmar.

Kvartal 3 (juli-sept)
Hälsorådet Rörelseglädje börjar göra rörelseövningar varje vecka på rasterna. En av aktiviteterna är ett rörelsemaraton som blir jättepopulärt. Allt fler blir medlemmar och antalet stiger till 60 stycken. De redovisar alla aktiviteter under juli-sept i kvartalsredovisningen och får då 2000 kr + 25 kr/medlem, vilket ger 3500 kr i friskvårdsbidrag. Hälsorådet med sina nya medlemmar bestämmer sig för att göra fler roliga rörelseövningar på lunchrasterna.

Kvartal 4 (okt-dec)
Rörelsemaratonet blev så lyckat så flera klasser tar med rörelseövningarna och gör dem som små breaks på lektionerna. Hälsorådet tar bild och redovisar aktiviteterna och får då ytterligare 3500 kr i friskvårdsbidrag. Totalt 9500 kr första året.

Kvartal 1 (jan-mars) påföljande år
Hälsorådets medlemmar får ett sms eller mejl från Reacta som påminner dem att bli medlemmar igen, vilket behövs varje år. 50 stycken blir medlemmar direkt för att kunna rösta på årsmötet vad hälsorådet ska köpa in till alla rörelseaktiviteter. Kanske behövs det en ljudanläggning för rastdiscot?

Hälsorådet bjuder in till ett hejdundrande årsmöte med massa aktiviteter och stationer där de röstar på inköp och nya aktiviter. Ytterligare 50 stycken blir medlemmar och nu är nästan hela högstadiet medlemmar. På årsmötet startar olika arbetsgrupper. En arbetsgrupp för lunchrasterna och en för förmiddagsrasterna och en för pausövningarna på lektionerna. Efter kvartalet är slut redovisar hälsorådscoachen tillsammans med styrelsen alla hälsofrämjande aktiviteterna, där årsmötet är den aktivitet som de lyfter fram som den mest lyckade för gemenskapen. Med 100 medlemmar får de 2000 kr + 25 kr/medlem vilket ger 4500 kr i bidrag.

Start

Friskvårdsbidrag när hälsorådet startar

Att starta hälsoråd på skolan eller mötesplatsen är enkelt med Reactas digitala guide. När hälsorådet är startat lägger vi upp hälsorådet på hemsidan så att alla barn och unga som vill bli medlemmar kan registrera sitt medlemskap.  Bli medlem i ditt hälsoråd här →

Efter det har alla som vill bli medlemmar två veckor på sig att bli medlemmar. Därefter räknar vi antalet registrerade medlemmar och betalar ut friskvårdsbidraget beroende på antalet medlemmar. Se tabellen ovan.  Läs mer →

Årsmöte

Årets viktigaste möte

Årsmötet är hälsorådets viktigaste och roligaste möte. Då bestämmer hälsorådet sina aktiviteter, vilka som ska sitta i styrelsen samt redovisar sina ekonomiska bidrag. Det är enkelt med Reactas digitala guide. Tänk på att för att få fortsatt friskvårdsbidrag och stöd från Reacta måste hälsorådet ha årsmöte varje år och alla måste på nytt registrera sig som medlemmar. När hälsorådet lämnat in sitt årsmötesprotokoll får hälsorådet friskvårdsbidrag baserat på antal medlemmar som är registrerade. Årsmötet räknas som en aktivitet i hälsorådet och ska genomföras mellan januari och mars varje år. Här startar ni årsmötet →

Bli stödmedlem

Hälsoråd som får friskvårdsbidrag

Inspireras av alla hälsoråd!

Vad får friskvårdsbidraget användas till?

Så använder ni friskvårdsbidraget

Friskvårdsbidraget sätts in på hälsorådets bankkonto. Bidraget ska användas till hälsoråds syfte samt till övriga hälsofrämjande aktiviteter som årsmöten, styrelsemöten och medlemsmöten. På årsmötet varje år redovisar hälsorådet friskvårdsbidragen. Vid eventuell nedläggning av hälsorådet betalas friskvårdsbidrag som inte använts tillbaka. Inköp som gjorts med syfte att användas efter hälsorådets nedläggning betalas också tillbaka. Friskvårdsbidraget ska komma hälsorådets medlemmar till del och ge effekt på barn och unga, under den tid som hälsorådet finns.

Om oss

Vi ger kunskap och stöd till hälsofrämjande arbete med hälsoråd - för psykiskt och fysiskt välmående.

Läs mer →