Verksamhetsidé

Stöd & kunskap till hälsofrämjande arbete

Vi ger kunskap och stöd till hälsofrämjande arbete - för att stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos barn & unga.

Vår verksamhet

Hälsofrämjande arbete utifrån ett salutogent perspektiv.

Vår viktigaste uppgift är att öka det hälsofrämjande arbetet utifrån ett salutogent perspektiv. D.v.s. stärka de faktorer som bidrar till att barn & unga är friska och har en bra hälsa, istället för att utgå ifrån det patogena perspektivet som beskriver varför barn & unga har utvecklat t.ex. en psykisk sjukdom.

Vi stoppar den psykiska och fysiska ohälsan genom ett starkt hälsofrämjande arbete, där unga inte ens behöver utveckla ohälsa, utan får stöd till att ta bra livsstilsval för att må bra och fortsätta må bra. Det gör vi genom att öka kunskaperna att arbeta hälsofrämjande på skolor och fritidsgårdar med stöd av vår modell – Hälsorådsmodellen. Modellen är evidensbaserad och stoppar psykisk och fysisk ohälsa genom att:

Ge senaste nytt inom hälsofrämjande arbete
 Vi gör det enkelt för skolor och personal inom fritiden att arbeta hälsofrämjande genom att ge senaste forskningen, metoderna och nyheterna.

 Sprida kunskap om hälsofrämjande arbete
Vi anordnar kurser, utbildningar och nätverksträffar för personal på skolor och inom fritiden, för att öka det hälsofrämjande arbete utifrån ett salutogent perspektiv.

✔  Stödja personal som arbetar i skolan och med ungas fritid
Vi ger stöd att arbeta med Hälsorådsmodellen – för att stoppa psykisk och fysisk ohälsa som suicid, missbruk och annan ohälsa.

 Stödja ungas hälsofrämjande aktiviteter
Vi ger friskvårdsbidrag, delar ut projektmedel och anordnar träffar för barn & ungas hälsofrämjande aktiviteter.  

Organisation

Obunden ideell förening - icke vinstdrivande

Reacta är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Det betyder att vi är en icke-vinstdrivande riksorganisation som styrs av våra medlemsföreningar – Hälsoråd.  I hälsoråden är unga medlemmar och gör hälsofrämjande aktiviteter som t.ex. avslappningsövningar, paus och rörelseövningar, spelar fotboll, gör yoga, lagar hälsosam mat, simmar, pratar hälsa och mycket mer. Fokus är att må bra och inte prestera.

Personal inom skolan och fritiden (t.ex. skolsköterskor, fritidsledare, kuratorer, skolpsykologer, lärare, volontärer m.fl.) ger stöd till hälsorådens hälsofrämjande aktiviteter. De kallas stödjare. Varje hälsoråd har en egen stödjare. Ofta är det flera hälsoråd och flera stödjare på en skola eller fritidsgård. Arbetet samordnas då av en utbildad och godkänd Reactasamordnare.

Reacta består av:

- Hälsoråd som är en förening på skolan, fritidsgården, allaktivitetshuset eller annan plats. I ett hälsoråd gör barn & unga hälsofrämjande aktiviteter som stoppar fysisk och psykisk ohälsa. Personal från skolan eller fritiden ger stöd till ungas hälsofrämjande aktiviteter. Reacta ger friskvårdsbidrag och skapar träffar för alla hälsoråd.

- Skolor, kommuner och andra organisationer som är stödmedlemmar. Som stödmedlem får skolan och personal inom fritiden inspiration & stöd att arbeta hälsofrämjande med Hälsorådsmodellen.

Kansli

Personal på kansliet

DAVID NILSSON
Generalsekreterare
070-515 77 57
David.Nilsson@reacta.se
Rosine Sandberg
Föreningskonsulent
073-424 54 03
Rosine.Sandberg@reacta.se
Elsa Ohvanainen
Ekonomiassistent
076-390 24 20
Elsa.Ohvanainen@reacta.se
Fredrik Thelander
Projektledare
073-424 54 04
Fredrik.Thelander@reacta.se

Samordnare

Samordnare på skolor

Stödjare

Stödjare på skolor

Bidragsgivare

folkhälsomyndigheten        
myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor
Helge ax:son johnsons stiftelse

milstolpar

  • 2008  Startas organisationen
  • 2011  Får vi vårt första statsbidrag från MUCF
  • 2013 Öppnar vi ett litet kansli
  • 2014 Antas fem hälsovärderingar
  • 2014 Skolor och kommuner kan bli stödmedlemmar
  • 2015  250 skolsköterskor, skolpsykologer, lärare, fritidsledare ger unga stöd
  • 2015 Når vi över 50 hälsoråd
  • 2016  Gör vi vår första internationella medlemsresa
  • 2017  Får vi två statsbidrag från Folkhälsomyndigheten
  • 2018  Över 100 hälsoråd och 2000 unga gör hälsofrämjande aktiviteter

Om Reacta

Rebecca Söderström

Reacta grundades av Rebecca Söderström 2008. Rebecca tog fram Reactas hälsovärderingar och lade grunden till:

Hälsa ska vara något positivt!

Läs mer→