Vision

Aktiva hälsoråd som stärker barns och ungas hälsa

Vi strävar efter att alla skolor och mötesplatser har aktiva hälsoråd.

Verksamhetsidé

Stöd & kunskap till hälsofrämjande arbete med hälsoråd

Vi ger stöd och kunskap till hälsofrämjande arbete med hälsoråd - för att stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos barn och unga.

Vår verksamhet

Hälsoråd som bibehåller och stärker barns och ungas hälsa

Vår viktigaste uppgift är att öka det hälsofrämjande arbetet med hälsoråd utifrån ett salutogent perspektiv. Det vill säga att stärka de faktorer som bidrar till att barn och unga är friska och har en bra hälsa, istället för att utgå ifrån det patogena perspektivet som utgår ifrån varför barn och unga har utvecklat till exempel en psykisk sjukdom.
Läs mer om vad hälsofrämjande arbete är →

Vi stoppar den psykiska och fysiska ohälsan genom ett starkt hälsofrämjande arbete med hälsoråd, där barn och unga inte ens behöver utveckla ohälsa, utan får stöd för att kunna göra bra livsstilsval för att må bra och fortsätta må bra. Det gör vi genom att öka kunskaperna om att arbeta hälsofrämjande på skolor och fritidsgårdar med stöd av vår modell. Modellen är evidensbaserad och stoppar psykisk och fysisk ohälsa genom att:

Ge senaste nytt inom hälsofrämjande arbete
 Vi gör det enkelt för skolor och personal inom fritiden att arbeta hälsofrämjande genom att ge senaste forskningen, metoderna och nyheterna.

 Sprida kunskap om hälsofrämjande arbete
Vi anordnar kurser, utbildningar och nätverksträffar för personal på skolor och inom fritiden för att öka det hälsofrämjande arbetet utifrån ett salutogent perspektiv.

✔  Stödja personal som arbetar med barn OCH unga i skolan och på fritiden
Vi ger stöd för att arbeta hälsofrämjande med hälsoråd – för att stoppa psykisk och fysisk ohälsa som suicid, missbruk och annan ohälsa.

 Stödja barnS OCH ungas hälsofrämjande aktiviteter i Hälsoråden
Vi ger friskvårdsbidrag, delar ut projektmedel och anordnar träffar för barns och ungas hälsofrämjande aktiviteter.

Vår verksamhet med hälsofrämjande aktiviteter visar störst effekt på gemenskapen, förutsättningar för lärande samt på medvetenheten om vad som påverkar hälsan. 73 % av aktiviteterna ökar den psykiska hälsan och 38 % ökar den fysiska hälsan.  Totalt sett är effekten att 92 % av aktiviteterna ökar eller bibehåller den psykiska hälsan. Likadant bibehåller eller ökar 92 % av aktiviteterna den fysiska hälsan. Läs mer →

Organisation

Obunden ideell förening - icke vinstdrivande

Reacta är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Det betyder att vi är en icke-vinstdrivande riksorganisation som styrs av våra medlemsföreningar – hälsoråd.  I hälsoråden är barn och unga medlemmar och gör hälsofrämjande aktiviteter som till exempel avslappningsövningar, paus- och rörelseövningar, spelar fotboll, gör yoga, lagar hälsosam mat, simmar, pratar hälsa och mycket mer. Fokus är på att må bra och inte prestera.

Personal inom skolan och fritiden (t.ex. skolsköterskor, fritidsledare, kuratorer, skolpsykologer, lärare, volontärer m.fl.) ger stöd till hälsorådens hälsofrämjande aktiviteter. De kallas hälsorådscoacher. Varje hälsoråd har en egen hälsorådscoach. Ofta finns det flera hälsoråd och flera stödjare på en skola eller fritidsgård och arbetet med hälsoråden samordnas då av en utbildad och godkänd Reactasamordnare.

Reacta består av:

- Hälsoråd som är en förening på skolan, fritidsgården, allaktivitetshuset eller annan plats. I ett hälsoråd gör barn och unga hälsofrämjande aktiviteter som stoppar fysisk och psykisk ohälsa. Personal från skolan eller fritiden ger stöd till ungas hälsofrämjande aktiviteter. Reacta ger friskvårdsbidrag och skapar träffar för alla hälsoråd.

- Skolor, kommuner och andra organisationer som är stödmedlemmar. Som stödmedlem får skolan och personal inom fritiden inspiration och stöd att arbeta hälsofrämjande med hälsoråden enligt Reactas modell.

Kansli

Personal på kansliet

Välkommen att kontakta oss på 08-940 410, måndag-fredag mellan 8.00-16.00.  

Rosine Sandberg
Föreningskonsulent
Rosine.Sandberg@reacta.se
DAVID NILSSON
Generalsekreterare
David.Nilsson@reacta.se
ELSA OHVANAINEN
Ekonomiassistent
Elsa.Ohvanainen@reacta.se

Utbildade samordnare

Samordnare på skolor och verksamheter på den fria tidens arena (fritidsgårdar, allaktivitetshus etc.)

Stödjare

Stödjare i skolor och fritidsverksamheter

Bidragsgivare

folkhälsomyndigheten        
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond   
myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor

Samarbeten

milstolpar

 • 2008  Reacta startas
 • 2011 Får vi vårt första statsbidrag
 • 2013 Öppnar vi ett litet kansli
 • 2014 Antas fem hälsovärderingar
 • 2014 Skolor och mötesplatser kan bli stödmedlemmar
 • 2015  250 skolsköterskor, lärare, fritidsledare ger barn & unga stöd
 • 2015 Når vi över 50 hälsoråd
 • 2016  Gör vi vår första internationella medlemsresa
 • 2017  Får vi två statsbidrag från Folkhälsomyndigheten
 • 2018  Över 100 hälsoråd och 2000 barn & unga gör hälsofrämjande aktiviteter
 • 2019  Folkhögskolor startar hälsoråd för barn & ungas hälsa
 • 2020 18 av 21 län har aktiva hälsoråd

Om Reacta

Rebecca Söderström

Reacta grundades av Rebecca Söderström 2008. Rebecca tog fram Reactas hälsovärderingar och lade grunden till att:

Hälsa ska vara positivt!

Läs mer→