Vision

Aktiva hälsoråd som stärker barns och ungas hälsa

Vi strävar efter att alla skolor och mötesplatser har aktiva hälsoråd.

Verksamhetsidé

Stöd och kunskap till hälsofrämjande arbete med hälsoråd

Vi ger kunskap och stöd till hälsofrämjande arbete med hälsoråd - för barns och ungas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

Vår verksamhet

Hälsoråd främjar barns och ungas välmående

Vi hjälper skolor och mötesplatser att lyfta sitt hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Det gör vi genom att arbeta med hälsoråd som metod. Hälsoråd är små föreningar i skolan eller på mötesplatsen, där barn och unga demokratiskt planerar och genomför hälsofrämjande aktiviteter. För att starta, driva och utveckla hälsorådsarbetet använder vi oss av demokrati och motiverande samtal som verktyg. Se hälsorådens hälsofrämjande aktiviteter här →

Hälsofrämjande arbete

Vårt hälsofrämjande arbete utgår ifrån en positiv syn på hälsa med ett salutogent perspektiv. Det innebär att vi fokuserar på de salutogena hälsofaktorer som bidrar till välmående och en god hälsa, istället för att utgå ifrån det patogena perspektivet som utgår ifrån psykisk och fysisk ohälsa. Att arbeta med hälsoråd innebär att skolan eller mötesplatsen lyfter det hälsofrämjande arbetet på grupp och organisationsnivå. Läs mer om vad hälsofrämjande arbete är →

Modell

Hälsorådsarbetet sker enligt vår modell där skolor och mötesplatser får stöd och kunskap att starta, driva, utveckla och utvärdera hälsoråd som gör hälsofrämjande aktiviteter. Här använder vi verktyg som motiverande samtal och demokrati för att barn och unga ska stärka och bibehålla sin psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. Verktyget motiverande samtal ökar barns och ungas motivation att starta hälsoråd och göra hälsofrämjande aktiviteter. Verktyget demokrati ger barn och unga kunskaper i att driva små föreningar, där alla kommer till tals och får delta. Det ökar barns och ungas inflytande och delaktighet. T.ex. genom att barn och unga får ta demokratiska beslut över friskvårdsbidraget från Reacta. Modellen och dess verktyg är evidensbaserade. Läs mer →

Resultat och effekter

Ett hälsofrämjande arbete med Reactas modell ger både effekt på den psykiska och fysiska hälsan liksom på det sociala välbefinnandet. Arbetet både bibehåller och ökar hälsan hos barn och unga. Ytterligare en effekt är att det är starkt närvarofrämjande. Läs mer →

Organisation

Obunden ideell förening - icke vinstdrivande

Reacta är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Det betyder att vi är en icke-vinstdrivande riksorganisation som styrs av våra medlemsföreningar – hälsoråd.  I hälsoråden är barn, unga och personal från skolan eller mötesplatsen medlemmar och gör hälsofrämjande aktiviteter tillsammans som till exempel avslappningsövningar, paus- och rörelseövningar, fotboll,  yoga, lagar hälsosam mat, simmar, pratar hälsa och mycket mer. Fokus är på att må bra och inte prestera. Se hälsorådens hälsofrämjande aktiviteter här →

Hälsorådscoach och samordnare

Personal inom skolan och fritiden (t.ex. skolsköterskor, fritidsledare, kuratorer, skolpsykologer, lärare, volontärer m.fl.) coachar hälsoråden och deras hälsofrämjande aktiviteter. De kallas hälsorådscoacher. Varje hälsoråd har en egen utbildad hälsorådscoach. Ofta finns det flera hälsoråd och flera hälsorådscoacher på en skola eller fritidsgård. Hälsorådsarbetet samordnas då av personal på skolan eller mötesplatsen som utbildas av Reacta till samordnare.

Reacta består av:

- Hälsoråd som är en förening på skolan, fritidsgården, allaktivitetshuset eller annan plats. I ett hälsoråd gör barn och unga hälsofrämjande aktiviteter som stärker och bibehåller deras psykiska och fysiska välmående. Personal från skolan eller fritiden coachar barn och unga att göra hälsofrämjande aktiviteter i hälsoråd.

- Skolor och mötesplatser som fritidsgårdar och allaktivitetshus  är stödmedlemmar. Som stödmedlem får skolor och personal inom fritiden kunskap och stöd att arbeta hälsofrämjande med hälsoråd.

Liten skola eller mötesplats

På en liten skola eller verksamhet (bilden till vänster) kan hälsorådscoach och samordnare vara samma person. Varje hälsorådscoach får ansvara för max tre hälsoråd för att arbetet ska bli hållbart.

Medelstor skola eller mötesplats

I en medelstor skola eller verksamhet med många hundra elever behöver verksamheten minst en samordnare för att alla barn och unga på skolan ska få möjlighet att starta, driva eller delta i ett hälsoråd. Arbetet med hälsoråd är strukturerat så att varje hälsoråd får en hälsorådscoach som hjälper dem.

Stor skola eller mötesplats

I en stor skola eller verksamhet med fler än 500 barn och unga behöver verksamheten minst två samordnare för att alla ska få möjlighet att starta, driva eller delta i ett hälsoråd. Det kan också vara så att varje enhet kan behöva en egen samordnare.

Kansli

Personal på kansliet

Välkommen att kontakta oss på 08-940 410, måndag-fredag mellan 8.00-16.00.  

Maria Engdell
Nationell samordnare
Maria.engdell@reacta.se
Elsa Ohvanainen
Maria Almroth

Utbildade samordnare

Samordnare på skolor och verksamheter på den fria tidens arena (fritidsgårdar, allaktivitetshus etc.)

Hälsorådscoacher

Personal på skolor och mötesplatser som coachar hälsoråden

Bidragsgivare

folkhälsomyndigheten        
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond   
myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor
Arvsfonden

Samarbeten

milstolpar

 • 2008  Grundas Reacta
 • 2011 Får vi vårt första statsbidrag
 • 2013 Öppnar vi ett litet kansli
 • 2014 Antas fem hälsovärderingar
 • 2014 Kan skolor och mötesplatser bli stödmedlemmar
 • 2015  Ger 250 skolsköterskor, lärare, fritidsledare barn och unga stöd
 • 2015 Når vi över 50 hälsoråd
 • 2016  Gör vi vår första internationella medlemsresa
 • 2017  Får vi två statsbidrag från Folkhälsomyndigheten
 • 2018  Gör över 100 hälsoråd och 2000 barn och unga hälsofrämjande aktiviteter
 • 2019  Startar folkhögskolor hälsoråd för barns och ungas hälsa
 • 2020 Har 18 av 21 län aktiva hälsoråd
 • 2021 Börjar vi utbilda hälsorådscoacher
 • 2022 Ökar deltagartillfällen i hälsoråden med 190 %

Om Reacta

Rebecca Söderström

Reacta grundades av Rebecca Söderström 2008. Rebecca tog fram Reactas grundläggande värdering:

Hälsa ska vara positivt!

Läs mer→