Reacta marknadsför Jämlik hälsa för alla

Rikskonferensen för anpassad skola lockar besökare varje år med utställare, föreläsare, möjlighet till nätverkande och inspiration. Under två fina dagar i maj gick konferensen av stapeln i Växjö och arvsfondsprojektet Jämlik hälsa för alla var på plats. Besökare var nyfikna på Reactas finfina hälsorådsmodell vilket renderade i samtal med besökare kring behovet av att i många fall strukturera upp det hälsofrämjande arbetet i skolan. Skolor upplever idag utmaningar med att göra elever delaktiga i det hälsofrämjande arbetet, och där kan Reactas hälsorådsmodell vara en lösning.

Arvsfondsprojektet Jämlik hälsa för alla delade med sig av sina fina effekter och det fantastiska i att så många fler barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning nu är aktiva i hälsorådsarbete. Storheten i att barn och unga ur anpassad skola nu reviderar Reactas hälsorådsmodell så att än fler kan arbeta med modellen är fantastiskt i sig. En konkret modell för hälsofrämjande arbete, att arbeta med tillsammans med elever, det skapar empowerment på riktigt.

Från:
Reacta