Verksamhetsplan 2021-2023

Verksamhetsplan beslutad på årsmötet 2021

Coronpandemin har på riktigt visat vilken stor betydelse Reacta har för att öka ungas psykiska och fysiska hälsa samt hälsofrämjande aktiviteter. Med bakgrund av detta kommer vi under verksamhetsåren arbeta med att:

1. Sprida kunskap om hälsofrämjande arbete utifrån ett salutogent perspektiv. Vi anordnar kurser, utbildningar och nätverksträffar för personal på skolor och inom fritiden fysiskt och digitalt.

2. Stödja personal som arbetar i skolan och med ungas fritid. Vi ger stöd att arbeta med Reactas modell – ett arbete för att stoppa psykisk och fysisk ohälsa som suicid, missbruk och annan ohälsa.

3. Varumärkesbyggande arbete. Vi ska arbeta aktivt med att synliggöra och stärka Reacta som varumärke.

4. Ge senaste nytt inom hälsofrämjande arbete. Vi gör det enkelt för skolor och personal inom fritiden att arbeta hälsofrämjande med den senaste forskningen, metoderna och nyheterna samlat i ett nyhetsbrev.

5. Stödja barn & ungas hälsofrämjande aktiviteter. Vi ger friskvårdsbidrag, delar ut projektmedel och anordnar träffar för barn & ungas hälsofrämjande aktiviteter.

Bidragsgivare

folkhälsomyndigheten        
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond   
myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor
Arvsfonden

Samarbeten

milstolpar

 • 2008  Reacta startas
 • 2011 Får vi vårt första statsbidrag
 • 2013 Öppnar vi ett litet kansli
 • 2014 Antas fem hälsovärderingar
 • 2014 Skolor och mötesplatser kan bli stödmedlemmar
 • 2015  250 skolsköterskor, lärare, fritidsledare ger barn & unga stöd
 • 2015 Når vi över 50 hälsoråd
 • 2016  Gör vi vår första internationella medlemsresa
 • 2017  Får vi två statsbidrag från Folkhälsomyndigheten
 • 2018  Över 100 hälsoråd och 2000 barn & unga gör hälsofrämjande aktiviteter
 • 2019  Folkhögskolor startar hälsoråd för barn & ungas hälsa
 • 2020 18 av 21 län har aktiva hälsoråd
 • 2021 Börjar vi utbilda hälsorådscoacher

Om Reacta

Rebecca Söderström

Reacta grundades av Rebecca Söderström 2008. Rebecca tog fram Reactas grundläggande värderingar där:

Hälsa ska vara positivt!

Läs mer→