Försämrad psykisk hälsa hos barn

För första gången någonsin fokuserar FN:s barnfond Unicef på psykisk hälsa hos barn i sin årliga rapport.

I rapporten framgår att symptom på depression och oro har ökat hos barn och en stor anledning till det är att många skolor varit stängda under pandemin. 1,6 miljarder barn runtom i världen har förlorat hela eller delar av skolgången under det senaste 1,5 året och det har fått stora konsekvenser för deras mående och välbefinnande.

"Skolan är en så viktig skyddsfaktor för barn" säger Pernilla Baralt, generalsekreterare för Unicef Sverige. Pernilla menar att det är i skolan man har sina vänner, träffar vuxna som är viktiga för en och skolan är även den plats där vissa får sitt enda mål mat om dagen. Vidare konstateras det i Unicefs rapport att barns mentala hälsa sedan länge har varit ett förbisett problem och att det fortfarande finns en stor okunskap.

Läs mer
Från:
Unicef