Hälsorådens effekter 2022

Vi är så glada över att kunna dela med oss av effekterna som hälsorådsarbetet hade i skolor och på mötesplatser under förra året. Sammanlagt registrerades över 7000 deltagartillfällen i hälsorådens hälsofrämjande aktiviteter i vilka barn och unga fick främja och stärka sitt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

Våra effektmätningar visar att hälsoråden har gett stora effekter på framför allt gemenskapen och sammanhållningen vilket är oerhört viktigt för ungas psykosociala hälsa. 91% av hälsoråden redovisar att gemenskapen har ökat och 91% redovisar att de har fått en ökad sammanhållning. Med en ökad gemenskap och sammanhållning påverkas även tryggheten i verksamheten positivt och hela 75% redovisade en ökad trygghet.

Välmåendet generellt har också ökat hos många (81%) och vad gäller den psykiska och fysiska hälsan så har 89% redovisat att den psykiska hälsan har ökat och 76% redovisar en ökad fysisk hälsa. 74% av de unga i hälsoråden har blivit mer medvetna om hur de hälsofrämjande aktiviteterna stärker deras hälsa och välbefinnande och mycket forskning visar att det dessutom finns ett tydligt dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande. Detta avspeglas i hälsorådens effekter då 56% har redovisat att deras förutsättningar för lärande har ökat och att koncentrationen har ökat hos 43%.

Vi ser verkligen fram emot att följa hälsoråden under 2023 och få fortsätta ta del av alla inspirerande redovisningar där ni berättar om alla positiva effekter som hälsoråden och de hälsofrämjande aktiviteterna har på barns och ungas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

Blir du inspirerad av effekterna och vill lyfta det hälsofrämjande arbetet även i din verksamhet med hälsoråd? Ta då gärna kontakt med oss!

info@reacta.se eller 08-940 410

Läs mer
Från:
Reacta