Skolans arbete med elevhälsa under coronapandemin

Vad gäller nu för elevhälsoarbetet i skolan?

Under rådande omständigheter bör det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan fortsätta. Det är lika viktigt som tidigare att identifiera utvecklingsområden och möjliggöra förändringar på organisations- grupp- och individnivå. Fokus ska fortfarande vara att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Om en huvudman har stängt en skola på så sätt att ingen verksamhet bedrivs alls, finns det ingen skyldighet för skolan att erbjuda elevhälsa. Det är upp till huvudmannen att besluta vilka insatser som kan genomföras i skolans lokaler och vilka insatser som kan genomföras digitalt, exempelvis via datorn eller en annan digital enhet.

Läs mer
Från: