Referensgruppen i projektet Jämlik hälsa för alla

Jämlik hälsa för alla är inne på sitt andra projektår, och en viktig puzzelbit i att driva arbetet framåt är regelbundna avstämningar med referensgruppen. I arvsfondsprojektet är referensgruppens roll att, med sin kunskap om målgruppen, säkerställa att projektet når ett så lyckat resultat som möjligt. Referensgruppen består av personer med olika kompetenser som tillsammans skapar förutsättningar för projektet att nå dess syfte och mål. Referensgruppen består således av personer och specialister som kan ge förslag och synpunkter som gagnar projektet.

Från vänster till höger i bild:

Stefan Fagerström, verksamhetschef på FUB Stockholm

Frida Dahlberg, generalsekreterare Fritidsförbundet (för barn och unga med funktionsvariation)

Eva Fors, specialpedagog och lärare GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan

Elisabeth Sundström Graverseb, verksam inom Riksförbundet Attention

Saknas gör Eva Flygare Wallén, KI, som forskar på hälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning

Referensgruppen ger feedback och stöd i processen med att föra processen i projektet framåt. De ställer frågor, bidrar med engagemang och erfarenheter som skapar ökade förutsättningar för projektets spridning och resultat.

Torsdagen 2/11-2023 träffade projektledaren referensgruppen för en avstämning i projektet. Referensgruppen fick ta del av resultatet från år 1, samt planering och tankar kring genomförande av år 2.

Vill du veta mer om arvsfondsprojektet Jämlik hälsa för alla och arbetet med hälsoråd? Vill du lyfta ert hälsofrämjande arbete i verksamheten? 
Då är du varmt välkommen att ta kontakt med projektledaren!

Maila maria.almroth@reacta.se eller ring på 073 424 53 82

Från:
Reacta