Hälsoperspektivet saknas ofta i gymnasieskolan

Enligt en ny rapport från Skolinspektionen ökar skolrelaterad stress och psykisk ohälsa bland elever på gymnasiet. Skolinspektionen har granskat 28 gymnasieskolor och fokus för granskningen har varit hur arbetet med hälsofrågor bedrivs och genomsyrar verksamheten. Resultatet visar att många skolor inte har en medveten systematik kring hälsorelaterade frågor och att utbildningen inte planeras utifrån ett hälsoperspektiv, vilket får konsekvenser för elevernas hälsa och lärande.

Skolinspektionen lyfter att hälsoperspektivet i högre utsträckning måste genomsyra gymnasieskolornas arbete. Eftersom hälsa har betydelse för lärande måste skolorna utveckla och bredda arbetet med att stärka elevernas hälsa, menar Erika Jonvallen som varit projektledare för granskningen.

Läs mer här
Från:
Skolinspektionen

Det går snabbt och enkelt

Kom igång enkelt i fyra steg

Kom igång genom fyra enkla steg. Börja med att prenumerera på nyhetsbrevet med senaste nytt om hälsofrämjande arbete. Boka sedan ett kostnadsfritt möte och få information om hur ni kan kan lyfta ert hälsofrämjande arbete. Vi kommer med tips, inspiration och framgångsrika exempel från andra skolor och mötesplatser. Därefter analyserar vi tillsammans ert nuläge och behov. Utifrån kartläggningen tar vi fram en skräddarsydd helhetslösning för just er verksamhet med fokus på hur ni kan starta upp arbetet. Vi hjälper er genom hela processen.  

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller stöd på info@reacta.se, 08-940 410 eller i chatten nere till höger.