Kvartalsredovisning

Friskvårdsbidrag beroende på antalet medlemmar

Kvartalsredovisa alla era era hälsofrämjande aktiviteter i hälsorådet och få mer friskvårdsbidrag. Kom ihåg att ni behöver inte ha gjort av med ert förra friskvårdsbidrag för att få ett nytt!

I redovisningen berättar ni vad ni har gjort förra kvartalet och vilka effekter aktiviteterna har haft på hälsorådets medlemmar. Ni behöver också ladda upp bilder från aktiviteterna.

Hur stort friskvårdsbidrag som hälsorådet får beror på hur många medlemmar som är registrerade när ni redovisar. Alla som är medlemmar behöver inte vara med på aktiviteterna.

Kvartalsredovisningen sker kvartalet efter ni gjort aktiviteterna från den 1:a i månaden till den 14:e. T.ex. ni gör aktiviteter i juli, augusti, september. Ni kan då redovisa de aktiviteterna mellan den 1:a oktober till den 14:e oktober. Friskvårdsbidraget betalas ut senast den sista dagen i kvartalet.

OBS! Verksamheter som stänger under sommaren kan redovisa kvartal 2 redan från 1 juni och fram till 14 juli.

Gör så här

Coacha eleverna att genomföra hälsofrämjande aktiviteter i hälsorådet enligt verksamhetsplanen och syftet. Uppmuntra alla som deltar att bli medlemmar så att de är försäkrade och att hälsorådet får friskvårdsbidrag.

Ta gärna många bilder och välj ut tre bra bilder där hälsorådet gör aktiviteterna som visar hur de är positiva för hälsan.

Krav på bilderna:
- tre bilder från aktiviteterna
- bilderna ska vara på medlemmarna i hälsorådet när de genomför aktiviteten.
- skarpa bilder
- ej små bilder
- liggande format

Ta gärna livfulla bilder som visar hur aktiviteten är positiva för hälsan.

Redovisa

Årshjulet

Ta gärna hjälp av årshjulet ovan när du planerar arbetet med hälsoråden i skolan. Här har vi samlat flera tips att tänka på vid en viss tidpunkt under året för att slippa vanliga fallgropar. Här ser ni också när ni ska ha årsmöte och vad som behövs inför sommarledigheterna.

Friskvårdsbidrag till hälsoråd

Så får hälsorådet friskvårdsbidrag

Alla hälsoråd som är anslutna till Reacta får friskvårdsbidrag till att göra hälsofrämjande aktiviteter. Hälsoråd får friskvårdsbidrag när de startar, har hälsofrämjande aktiviteter och vid årsmötet. Friskvårdsbidraget betalas ut en gång per kvartal då hälsorådet gjort sin kvartalsredovisning. Hur stort friskvårdsbidraget är beror på antal medlemmar i hälsorådet.

- 3 medlemmar ger 1000 kr. Max 4000 kr/år
- 10 medlemmar ger 1500 kr. Max 6000 kr/år
- 20 medlemmar ger 2500 kr. Max 10 000 kr/år

Har ni fler medlemmar? Då får ni 2000 kr +25 kr/medlem.

Alla hälsoråd

Vilka hälsoråd finns i Reacta

Här finns alla aktiva hälsoråd i Reacta. Här kan du se hur mycket friskvårdsbidrag ditt hälsoråd fått. Observera att det fungerar bäst att se detta på en dator eller en platta. I mobilen är det svårare.

Om oss

Vi ger kunskap och stöd till hälsofrämjande arbete med hälsoråd - för psykiskt och fysiskt välmående.

Läs mer →