Kvartalsberättelse

Friskvårdsbidraget baseras på antalet medlemmar mellan 6-25 år


Berätta om hälsorådets alla hälsofrämjande aktiviteter och få friskvårdsbidrag. Kom ihåg att ni behöver inte ha gjort av med ert förra friskvårdsbidrag för att få ett nytt!

I kvartalsberättelsen berättar ni vad ni har gjort för aktiviteter under det förra kvartalet och vilka effekter aktiviteterna har haft på hälsorådets medlemmar. Ni behöver också ladda upp bilder från aktiviteterna.

Hur stort friskvårdsbidrag som hälsorådet får beror på hur många medlemmar som är registrerade när ni skickar in kvartalsberättelsen. Alla som är medlemmar behöver inte vara med på alla aktiviteter.

Kvartalsberättelsen skickas in kvartalet efter ni gjort aktiviteterna från den 1:a i månaden till den 14:e. Till exempel, de aktiviteter hälsorådet gör i juli, augusti och september skickar ni in och berättar om mellan den 1:a oktober till den 14:e oktober. Friskvårdsbidraget betalas ut senast den sista dagen i kvartalet.

OBS! Verksamheter som stänger under sommaren kan skicka in kvartalsberättelsen för kvartal 2 redan från 1 juni och fram till 14 juli. Om verksamheten stänger över jul och nyår och samtliga aktiviteter i hälsorådet är genomförda, kan kvartalsberättelsen för kvartal 4 skickas in från den 15 december fram till den 14 januari.

Gör så här

Coacha barn och unga att genomföra hälsofrämjande aktiviteter i enlighet med hälsorådets verksamhetsplan och syfte. Uppmuntra alla som är med och inte har deltagit tidigare att bli medlemmar i hälsorådet. Då är de försäkrade och räknas in i medlemsantalet som summan för friskvårdsbidraget baseras på.

Ta gärna många bilder och välj ut minst tre som ni bifogar i kvartalsberättelsen och som visar vilken aktivitet som hälsorådet gör.

Krav på bilderna:
- minst tre bilder från hälsorådets aktiviteter
- bilderna visar medlemmar i hälsorådet när de genomför aktiviteten
- skarpa bilder
- ej små format

Vi vill gärna ha gärna livfulla bilder som visar hur aktiviteterna är positiva för hälsan och ta de gärna i både liggande och stående format.

Redovisa

Årshjulet

Ta gärna hjälp av årshjulet ovan när du planerar arbetet med hälsoråden i skolan. Här har vi samlat flera tips att tänka på vid en viss tidpunkt under året för att slippa vanliga fallgropar. Här ser ni också när ni ska ha årsmöte och vad som behövs inför sommarledigheterna.

Friskvårdsbidrag till hälsoråd

Så får hälsorådet friskvårdsbidrag

Alla hälsoråd som är anslutna till Reacta får friskvårdsbidrag till att göra hälsofrämjande aktiviteter. Hälsoråd får friskvårdsbidrag när de startar och vid varje kvartalsredovisning. Hur stort friskvårdsbidraget är beror på antalet medlemmar som är mellan 6-25 år i hälsorådet. För att hälsorådet ska få friskvårdsbidrag behöver minst 60% av medlemmarna vara barn och unga.

- 3 medlemmar ger 1000 kr
- 10 medlemmar ger 1500 kr
- 20 medlemmar ger 2500 kr

Har ni fler än 20 medlemmar? Då får ni 2500 kr +25 kr per ytterligare medlem.