Hälsorådens effekter 2021

Vi är så glada över att kunna dela med oss av effekterna som hälsorådsarbetet hade i skolor och på mötesplatser under förra året. Sammanlagt deltog 3268 barn och unga i olika hälsofrämjande aktiviteter för att främja och stärka sitt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande runt om i landet.

Våra effektmätningar visar att hälsoråden har gett stora effekter på framför allt gemenskapen och sammanhållningen vilket är oerhört viktigt för ungas psykosociala hälsa. 93% av hälsoråden redovisar att gemenskapen har ökat och 91% redovisar att de har fått en ökad sammanhållning. Med en ökad gemenskap och sammanhållning påverkas även tryggheten i verksamheten positivt och hela 85% redovisade en ökad trygghet.

Välmåendet generellt har också ökat hos många (78%) och vad gäller den psykiska och fysiska hälsan så har 86% redovisat att den psykiska hälsan har ökat och 67% redovisar en ökad fysisk hälsa. 82% av de unga i hälsoråden har blivit mer medvetna om hur de hälsofrämjande aktiviteterna stärker deras hälsa och forskning visar att det dessutom finns ett tydligt dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande. Detta avspeglas i hälsorådens effekter då 63% har redovisat att de ungas förutsättningar för lärande har ökat och att koncentrationen har ökat hos 57%.

Vi ser verkligen fram emot att följa hälsoråden under 2022 och få fortsätta ta del av alla inspirerande redovisningar där ni berättar om alla positiva effekter som hälsoråden har på barns och ungas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

Blir du inspirerad av effekterna och vill lyfta det hälsofrämjande arbetet även i din verksamhet med hälsoråd? Ta då gärna kontakt med oss!

Läs mer
Från:
Reacta

Det går snabbt och enkelt

Kom igång enkelt i fyra steg

Kom igång genom fyra enkla steg. Börja med att prenumerera på nyhetsbrevet med senaste nytt om hälsofrämjande arbete. Boka sedan ett kostnadsfritt möte och få information om hur ni kan kan lyfta ert hälsofrämjande arbete. Vi kommer med tips, inspiration och framgångsrika exempel från andra skolor och mötesplatser. Därefter analyserar vi tillsammans ert nuläge och behov. Utifrån kartläggningen tar vi fram en skräddarsydd helhetslösning för just er verksamhet med fokus på hur ni kan starta upp arbetet. Vi hjälper er genom hela processen.  

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller stöd på info@reacta.se, 08-940 410 eller i chatten nere till höger.