Särskild satsning i utsatta områden

Vi vill fånga och stärka den stora kompetens och kraft som finns hos barn och unga i utsatta områden.

Nu gör vi en särskild satsning i utanförskapsområden för en jämlik hälsa. Psykisk ohälsa bland barn ökar och är vanligare bland barn som bor i socioekonomiskt utsatta grupper. Det får stora samhällsekonomiska konsekvenser och innebär ett stort mänskligt lidande som ofta följer den drabbade genom hela livet.

Reacta vill göra det enklare för barn i särskilt utsatta områden att starta Hälsoråd och därmed öka sitt självbestämmande. Vi gör därför en riktad insats i form av högre närvaro på de mötesplatser där barn finns i 23 särskilt utsatta områden.

Målgruppen är alla barn mellan 6-18 som besöker områdets mötesplatser som fritidsgård eller allaktivitetshus. Fler kontakter, högre närvaro och mer uppföljning satsas för att nå fler barn och unga.

Vår vision är att alla skolor & mötesplatser har aktiva hälsoråd för att stärka barns hälsa på lång sikt.

Från: