Förbered hälsorådens årsmöten

Planera och förbered arbetet

Nu är det dags att ha årsmöte i hälsoråden på skolan eller fritidsverksamheten. Med en god planering och förberedelse av hälsorådens årsmöte blir insatsen en stark hälsofrämjande insats som bibehåller och stärker barns och ungas hälsa. Dessutom får hälsorådet friskvårdsbidrag. Det går utmärkt att ha årsmötet på distans. Ni behöver inte träffas fysiskt. Här får du som hälsorådscoach och samordnare tips och stöd i fyra steg.

I år har vi dessutom nätverksträffar både för dig som hälsorådscoach och samordnare med fokus på årsmöte som hälsofrämjande insats. Läs mer →

OBS! Sista datum att ha årsmöte är den 15 mars 2021. När årsmötet är inlämnat får hälsorådet friskvårdsbidrag.

Varför årsmöte?

Ett årsmöte är en stark hälsofrämjande insats

Varför ska vi ha ett årsmöte? Alla föreningar i Sverige har årsmöte där de bland annat berättar vad de gjorde förra året, fattar demokratiska beslut gällande vad de ska göra under det kommande året och vilka som ska sitta i styrelsen. På detta sätt är ett årsmöte det viktigaste mötet för en förening och visar att hälsorådet är en förening som finns och är aktiv. Protokollet från årsmötet behöver till exempel lämnas till kommunen om föreningen får föreningsbidrag eller till banken om föreningen har ett bankkonto. Är ni en liten förening som bara får friskvårdsbidrag från Reacta behöver ni bara lämna protokollet till oss.

Förutom att alla föreningar måste ha årsmöte är årsmötet en stark hälsofrämjande insats. Det ger barn och unga empowerment, det vill säga de tar kontroll över sin egna hälsa genom att de beslutar om vilka hälsofrämjande aktiviteter som ska göras under året och hur friskvårdsbidraget ska användas. Är hälsorådet i skolan bidrar årsmötet till att uppfylla läroplanernas mål om att eleverna har inflytande och görs delaktiga i skolans arbete. Samtidigt blir arbetet hälsofrämjande (enligt WHO) då ett årsmötet stärker elevernas kontroll, inflytande och delaktighet (empowerment). Nyfiken på vad som menas med hälsofrämjande arbete? Läs mer →

Genom årsmötet får barn och unga kunskaper för att kunna:

 • Göra bra livsstilsval som stärker deras psykiska och fysiska hälsa
 • Få kontroll över sin hälsa och öka sitt inflytande och delaktighet i sitt välmående, sk. empowerment. Detta uppfyller WHO:s defintion på hälsofrämjande arbete.
 • Ta demokratiska beslut
 • Driva en förening som ger dem verktyg för att kunna vara en del av samhället
 • Bli medvetna om hur deras hälsofrämjande aktiviteter påverkar deras psykiska och fysiska hälsa
 • Stärka sammanhållningen, tryggheten och gemenskapen. Se effekterna av att arbeta med hälsoråd Läs mer →

Ha årsmötet enkelt genom våra tre steg nedan. När ni är klara skapas automatiskt ett årsmötesprotokoll i en PDF som mejlas till er. Efter två veckor får hälsorådet friskvårdsbidraget.

Stöd barn och unga

Så ger du barn och unga stöd att genomföra ett hälsofrämjande årsmöte

Som hälsorådscoach kan du coacha på flera sätt beroende på barns och ungas kunskap och behov. Anpassa ditt stöd utifrån deras förmåga och försök att ge dem så mycket kontroll, inflytande och delaktighet i besluten som möjligt, utan att det blir för svårt eller att glädjen försvinner. Att ge stöd kan handla om att ordna en plats för årsmötet eller att coacha i beslutsprocessen gällande vilka hälsofrämjande aktiviteter som ska genomföras under året. Det kan också vara att du behöver sitta i styrelsen tillsammans med dem.

Våra utvärderingar visar att den viktigaste framgångsfaktorn i arbetet med hälsoråd är samtalen du som hälsorådscoach har med barn och unga. Använd gärna öppna och icke värderande frågor i dina samtal.

- Vad kan vi göra för aktiviteter för att må bra?
- Vad mår kroppen bra av?
- Vad mår knoppen bra av?

Bekräfta direkt när de lyfter aktiviteter som är hälsofrämjande och positiva för deras hälsa. Skapa medvetenhet om hur aktiviteterna påverkar deras hälsa genom att ha en dialog kring varför aktiviteten är hälsofrämjande. Berätta till exempel att efter 30 min pulshöjande aktivitet så känns kroppen trött. Det gör det lättare att somna på kvällen. Genom att prata om hur kroppen reagerar och hur det känns i kroppen efter en hälsofrämjande aktivitet skapar ni tillsammans medvetenhet om vad som gör att vi mår bra. Kom ihåg att generellt ökat välmående gör det lättare för barn och unga att hantera svårigheter eller motgångar som påverkar deras psykiska hälsa negativt. Detta kallas resiliens och ger motståndskraft mot psykisk ohälsa.

Ta gärna hjälp av skolan eller fritidsgårdens utbildade samordnare. Finns det ingen samordnare på skolan? Gå då gärna vår samordnarutbildning som är gratis för stödmedlemmar och lär dig hur motiverande samtal ger en mycket god effekt i hälsorådsarbetet. Läs mer →

Gör så här

Så ger du barn och unga stöd till ett hälsofrämjande årsmöte

Är ni fler hälsorådscoacher och har en samordnare på skolan? Träffas gärna innan årsmötet och planera hur ni tillsammans kan ge de bästa förutsättningarna och stödet till alla hälsoråd på skolan. Vad engagerar eleverna? Hur kan årsmötena bli en positiv upplevelse och en hälsofrämjande insats som ger god effekt? En del skolor eller fritidsverksamheter har årsmötesparty där alla hälsoråd träffas och har årsmöte samtidigt, fikar och gör någon rolig aktivitet för hälsan tillsammans. Andra har "afternoon tea" och en del åker iväg och gör en kul kickoff där "gamla" medlemmar och styrelseledamöter berättar och visar för de nya medlemmarna vad de gjort och hur man gör aktiviteter i ett hälsoråd. Använd gärna friskvårdsbidraget för att göra årsmötet till en riktigt bra hälsofrämjande insats.

När ni tillsammans med hälsoråden planerat hur årsmötena ska gå till är det dags att starta arbetet och det sker i tre steg. Efter årsmötet har ni barn och unga som är starkt motiverade att göra de hälsofrämjande aktiviteter de demokratiskt har röstat fram.

Klicka överst för att gå till nästa steg!

Kontakta oss gärna!

Behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss.

Är du hälsorådscoach och behöver hjälp med att ge hälsorådet stöd? Har du funderingar kring hur ett årsmöte fungerar eller behöver du bara lite tips? Ta i första hand kontakt med samordnaren på din skola eller fritidsgård om en samordnare finns. Finns det ingen samordnare på din skola eller fritidsverksamhet?  Kontakta då oss på kansliet via info@reacta.se eller 08-940 410 och gå gärna vår samordnarutbildning. Läs mer →

Är du hälsorådscoach eller samordnare och behöver hjälp? Anmäl dig till våra nätverksträffar med fokus på årsmöte som hälsofrämjande insats. Läs mer →

Bli medlem

Bli medlem för att kunna rösta på årsmötet och sitta i styrelsen

Det första steget är att barn och unga och du som hälsorådscoach blir medlemmar i ert eget hälsoråd. Först då kan ni rösta på hälsorådets årsmöte och välja personer som ska sitta i styrelsen.

Tänk på att de som väljs in i styrelsen också måste vara medlemmar!

Dessutom blir alla som är medlemmar försäkrade genom Reacta när ni genomför aktiviteter liksom att hälsorådet får friskvårdsbidrag efter årsmötet beroende på antalet medlemmar ni har. Därför är det viktigt att börja arbetet med att alla som ska vara med registrerar sig som medlemmar.  Kom ihåg att medlemskapet gäller endast ett år i taget så även om ni var medlemmar förra året så måste alla bli medlemmar igen.

Tips

 • Styrelsen måste vara medlemmar för att Hälsorådet ska få friskvårdsbidrag
 • Gör gärna en rolig aktivitet som stärker hälsan där alla blir medlemmar samtidigt
 • Stötta hälsorådet att engagera nya och yngre medlemmar i styrelsen

Klicka överst för att gå till steg 2.

Bli medlem här!

Kalla till årsmöte

Kalla alla medlemmar till årsmötet

När alla blivit medlemmar är det dags att kalla till årsmöte och det är styrelsen i hälsorådet som kallar till årsmötet. Det vill säga att styrelsen bjuder in alla medlemmar att delta i årsmötet. Det går jättebra att skicka en inbjudan på Snapchat, Facebook, via sms eller bara skriva på en anslagstavla. Det viktiga är att alla medlemmar får inbjudan. Bjud gärna på hälsosamt fika eller gör en rolig aktivitet efter årsmötet för då kommer fler att vilja närvara. Glöm inte att skicka inbjudan till årsmötet minst en vecka innan årsmötet är. Detta för att årsmötet ska ske stadgeenligt, d.v.s. enligt stadgarna.

Kom ihåg

 • Bjud in alla medlemmar till årsmötet
 • Skicka inbjudan senast en vecka innan ni ska ha årsmötet (enligt stadgarna)
 • Berätta i inbjudan om den hälsofrämjande aktiviteten, då kommer fler

Klicka överst för att gå till steg 3.

Ombud

Välj ombud till riksårsmötet

I år har Reacta riksårsmöte den 8 maj kl 10.00. Mötet sker digitalt. På riksårsmötet tar ombud från varje hälsoråd beslut om till exempel hur mycket friskvårdsbidrag varje hälsoråd ska få, om gemenskapsträffar, vilka utbildningar som ska tas fram till stöd för hälsorådscoacher och samordnare, liksom allt annat Reacta ska göra under de två kommande åren.

Kom ihåg att Reacta är inget företag eller myndighet utan består av dig som är medlem i hälsoråden. Därför är ditt engagemang viktigt på årsmötet! Du som är medlem (både barn, unga, personal på skolan eller fritidsverksamheten kan vara medlem) i ett hälsoråd bestämmer på Reactas årsmöte. Eftersom det är flera tusen medlemmar i hälsoråden kan inte alla delta. Därför väljer varje hälsoråd två personer som blir ombud på årsmötet. De får rätt att rösta i hälsorådets namn. Ombuden väljer ni på ert eget årsmöte i hälsorådet. Diskutera därför innan ert eget årsmöte vilka som ska vara ombud. Välj gärna en personal på skolan eller mötesplatsen och ett barn och ungdom. Kanske någon vill sitta i styrelsen och lyfta Reactas arbete? Både du som barn, ungdom och personal behövs!

Kom ihåg

 • Välj gärna ombud som består både av barn, unga och personal
 • Reacta är ingen myndighet eller företag - utan består av dig som är medlem i hälsoråden
 • Ditt engagemang är viktigt!

Ha årsmöte

Nu är det dags att ha årsmötet

Nu är det dags att ha själva årsmötet. Som hälsorådscoach är det viktigt att du finns på plats eller är anträffbar om barnen eller de unga behöver hjälp. Anpassa ditt stöd efter deras ålder, förmåga och kunskaper. Går hälsorådets medlemmar till exempel på lågstadiet kan det vara bra att gå igenom den digitala guiden innan årsmötet och underlätta arbetet genom att fylla i en del uppgifter i förväg. Då kan du på mötet fokusera på att coacha dem i att ta demokratiska beslut kring aktiviteterna och att välja en ny styrelse. Om barnen eller de unga däremot är vana vid att ha årsmöte och till exempel går på gymnasiet kanske du bara behöver finnas tillgänglig och till hands om det uppstår frågor.

Att sitta i styrelsen

Så motiverar du barn och unga

På årsmötet väljer medlemmarna en styrelse som kan bestå av både barn, unga och dig som hälsorådscoach. Prata och diskutera gärna med barnen och de unga om fördelarna med att sitta i styrelsen. Det kan till exempel vara att de:

- kan bestämma mer över aktiviteterna i hälsorådet
- kan bestämma mer om hur friskvårdsbidraget ska användas
- kan skriva i sitt CV (om de är lite äldre) att de har blivit valda och fått förtroendet från medlemmarna att till exempel vara kassör.

Att sitta i styrelsen innebär att barn och unga kan rösta på styrelsemötena om till exempel vad som ska köpas in med friskvårdsbidraget och vilka aktiviteter hälsorådet ska genomföra. Om barnen går på lågstadiet kan fokus ligga på att prata om de enklaste rollerna som kassör eller sekreterare. Vad gör en kassör? Vad gör en sekreterare?

Är det ungdomar på högstadiet, gymnasiet eller på folkhögskola kan man också prata om att ett uppdrag i styrelsen som till exempel kassör är en stark merit när man söker sommarjobb. Det är något som de kan skriva i sitt CV och som visar på att de kan ta ansvar, vilket är viktigt för att få ett jobb. Dessutom gör erfarenheten det möjligt att bli vald och sitta i styrelser i hela Sveriges rika föreningsliv. Alltifrån hyresgästföreningen, villaföreningen, kulturföreningen, körlivet (nästan alla körer är föreningar) eller idrottsföreningar. Att sitta i en styrelse ger erfarenheter för hela livet och är en stark inkluderande faktor i hela samhället. Läs mer om styrelsearbete här →

Förnya styrelsen

Hjälp nya barn och unga in i styrelsen

Om hälsorådet är på en skola är det viktigt att styrelsen och medlemmarna kontinuerligt förnyas. Sträva efter att hälften av styrelsen sitter kvar och att andra hälften består av nya elever som börjat på skolan. Då kan gamla medlemmar berätta och visa för de nya hur ett hälsoråd fungerar. Detta sparar tid för dig som hälsorådscoach och underlättar det löpande arbetet med hälsoråd på skolan eller fritidsverksamheten. Gör gärna en kickoff efter årsmötet där gamla styrelseledamöter berättar och visar för de nya hur de arbetat. Du som hälsorådscoach ska sitta med i styrelsen och genom ditt arbete skapa kontinuitet så att hälsorådets arbete kan fortsätta år efter år.

OBS! Sista datum att ha årsmöte är den 15 mars 2021.  När årsmötet är inlämnat kontrollerar Reacta uppgifterna. Kontrollen tar cirka 2 veckor och efter det betalas friskvårdsbidrag ut.  Efter sista inlämningsdatum får hälsorådet inte friskvårdsbidrag för årsmötet.

Vill ni titta på mallen för årsmötet i förväg? Klicka här för en PDF version!

Sammanfattande tips

 • Förnya styrelsen kontinuerligt
 • Välj inte personer till styrelsen som snart ska sluta skolan/fritidsverksamheten
 • Anpassa stödet beroende på ålder, kunskap och mognad
Starta årsmötet här!

Frågor?

Tveka inte att kontakta oss.