Förbered hälsorådens årsmöten

Planera och förbered arbetet

Nu är det dags att ha årsmöte i hälsoråden på skolan eller fritidsverksamheten. Med en god planering och förberedelse av hälsorådens årsmöte blir insatsen en stark hälsofrämjande insats som bibehåller och stärker barns och ungas välbefinnande. Dessutom får hälsorådet friskvårdsbidrag. Det går utmärkt att ha årsmötet på distans.  

När ni är klara skapas automatiskt ett årsmötesprotokoll i en PDF som mejlas till er. Efter två veckor får hälsorådet friskvårdsbidraget.

Passa gärna på att ha årsmöte samtidigt som vi har öppet hus. Då kan ni få hjälp direkt. Läs mer →

Snabbhetspremie! Hälsoråd som är extra snabba att starta igång årets hälsofrämjande aktiviteter med ett årsmöte, får ett extra friskvårdsbidrag.  Har hälsorådet 0-19 medlemmar vid årsmötet (kom ihåg att bli medlemmar varje år) får 500 kr extra i friskvårdsbidrag. Hälsoråd som har 20 medlemmar eller fler får 1000 kr. Lämna in senast 28 februari för snabbhetspremien.

Tips!

Så ger du barn och unga stöd till ett hälsofrämjande årsmöte

Är ni fler hälsorådscoacher och har en samordnare på skolan? Träffas gärna innan årsmötet och planera hur ni tillsammans kan ge de bästa förutsättningarna och stödet till alla hälsoråd på skolan eller mötesplatsen. Vad engagerar barn och unga? Hur kan årsmötena bli en positiv upplevelse och en hälsofrämjande insats som ger god effekt? En del skolor eller fritidsverksamheter har årsmötesparty där alla hälsoråd träffas och har årsmöte samtidigt, fikar och gör någon rolig aktivitet för hälsan tillsammans. Andra har "afternoon tea" och en del åker iväg och gör en kul kickoff där "gamla" medlemmar och styrelseledamöter berättar och visar för de nya medlemmarna vad de gjort och hur man gör aktiviteter i ett hälsoråd. Använd gärna friskvårdsbidraget för att göra årsmötet till en riktigt bra hälsofrämjande insats.

När ni tillsammans med hälsoråden planerat hur årsmötena ska gå till är det dags att starta arbetet och det sker i tre steg. Efter årsmötet har ni barn och unga som är starkt motiverade att göra de hälsofrämjande aktiviteter de demokratiskt har röstat fram.

Vanliga frågor

Vid planering av årsmöte

Varför ska vi ha årsmöte?

Alla föreningar (hälsoråd är en riktig förening) i Sverige har årsmöte där de berättar vad de gjorde förra året, fattar demokratiska beslut vad de ska göra under året och vilka som ska sitta i styrelsen. Årsmötet är det viktigaste mötet för en förening där alla medlemmar är med och bestämmer.

Protokollet från årsmötet behöver till exempel lämnas till kommunen om föreningen får föreningsbidrag eller till banken om föreningen har ett bankkonto. Är ni en liten förening som bara får friskvårdsbidrag från Reacta behöver ni bara lämna protokollet till oss.

Årsmötet är också en stark hälsofrämjande insats eftersom det ger barn och unga empowerment, det vill säga de tar kontroll över sin egna hälsa genom att de beslutar om vilka hälsofrämjande aktiviteter som ska göras under året och hur friskvårdsbidraget ska användas. Är hälsorådet i skolan bidrar årsmötet till att uppfylla skollagen med att elevhälsoarbetet främst ska vara hälsofrämjande. Nyfiken på vad som menas med hälsofrämjande arbete? Läs mer →

Hur lyfter årsmötet vår skola eller mötesplats det hälsofrämjande arbetet?

Definition på hälsofrämjande arbete enligt WHO och Folkhälsomyndigheten är verksamhet som stärker tilltron till den egna förmågan liksom processer som skapar makt och kontroll över den egna hälsan. På årsmötet får barn och unga kontroll och makt över resurser som friskvårdsbidrag samt besluta vilka hälsofrämjande aktiviteter de vill genomföra. Det stärker tilltron till den egna förmåga att ta bra livsstilsval för fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Årsmötet gör också att barn och unga får: 

 • Göra bra livsstilsval som stärker deras fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.
 • Kontroll över sin hälsa och öka sitt inflytande och delaktighet i sitt välmående, sk. empowerment. Detta uppfyller WHO:s defintion på hälsofrämjande arbete.
 • Ta demokratiska beslut
 • Driva en förening som ger dem verktyg för att kunna vara en del av samhället
 • Medvetenhet om hur deras hälsofrämjande aktiviteter påverkar deras psykiska och fysiska hälsa
 • Stärkt sammanhållning, trygghet och gemenskap. Se effekterna av att arbeta med hälsoråd Läs mer →
Hur coachar jag barn och unga att ha ett bra årsmöte?

Som hälsorådscoach kan du coacha på flera sätt beroende på barns och ungas kunskap och behov. Anpassa ditt stöd utifrån deras förmåga och försök att ge dem så mycket kontroll, inflytande och delaktighet i besluten som möjligt, utan att det blir för svårt eller att glädjen försvinner. Att ge stöd kan handla om att ordna en plats för årsmötet eller att coacha i beslutsprocessen gällande vilka hälsofrämjande aktiviteter som ska genomföras under året.

Våra utvärderingar visar att den viktigaste framgångsfaktorn i arbetet med hälsoråd är samtalen du som hälsorådscoach har med barn och unga. Använd dina kunskaper i motiverande samtal och ställ gärna öppna och icke värderande frågor i dina samtal.

- Vad kan vi göra för aktiviteter för att må bra?
- Vad mår kroppen bra av?
- Vad mår knoppen bra av?

Bekräfta direkt när de lyfter aktiviteter som är hälsofrämjande och positiva för deras hälsa. Skapa medvetenhet om hur aktiviteterna påverkar deras hälsa genom att ha en dialog kring varför aktiviteten är hälsofrämjande. Berätta till exempel att efter 30 min pulshöjande aktivitet så känns kroppen trött. Det gör det lättare att somna på kvällen. Genom att prata om hur kroppen reagerar och hur det känns i kroppen efter en hälsofrämjande aktivitet skapar ni tillsammans medvetenhet om vad som gör att vi mår bra. Kom ihåg att generellt ökat välmående gör det lättare för barn och unga att hantera svårigheter eller motgångar som påverkar deras psykiska hälsa negativt. Detta kallas resiliens och ger motståndskraft mot psykisk ohälsa.

Vill du lära dig mer om hur du framgångsrikt kan arbeta med årsmöte i hälsoråd som en stark hälsofrämjande insats? Kom på någon av våra kurser och träffar. Läs mer →

Bli medlem

Bli medlem för att kunna rösta på årsmötet och sitta i styrelsen

Det första steget är att barn och unga och du som hälsorådscoach blir medlemmar i ert eget hälsoråd. Först då kan ni rösta på hälsorådets årsmöte och välja personer som ska sitta i styrelsen.

Tänk på att de som väljs in i styrelsen också måste vara medlemmar!

Dessutom blir alla som är medlemmar försäkrade genom Reacta när ni genomför aktiviteter liksom att hälsorådet får friskvårdsbidrag efter årsmötet beroende på antalet medlemmar ni har. Därför är det viktigt att börja arbetet med att alla som ska vara med registrerar sig som medlemmar.  Kom ihåg att medlemskapet gäller endast ett år i taget så även om ni var medlemmar förra året så måste alla bli medlemmar igen.

Tips

 • Styrelsen måste vara medlemmar för att hälsorådet ska få friskvårdsbidrag
 • Gör gärna en rolig aktivitet som stärker hälsan där alla blir medlemmar samtidigt
 • Stötta hälsorådet att engagera nya och yngre medlemmar i styrelsen
Bli medlem här!

Kalla till årsmöte

Kalla alla medlemmar till årsmötet

När alla blivit medlemmar är det dags att kalla till årsmöte och det är styrelsen i hälsorådet som kallar till årsmötet. Det vill säga att styrelsen bjuder in alla medlemmar att delta i årsmötet. Det går jättebra att skicka en inbjudan på Snapchat, Facebook, via sms eller bara skriva på en anslagstavla. Det viktiga är att alla medlemmar får inbjudan. Bjud gärna på hälsosamt fika eller gör en rolig aktivitet efter årsmötet för då kommer fler att vilja närvara. Glöm inte att skicka inbjudan till årsmötet minst en vecka innan årsmötet är. Detta för att årsmötet ska ske stadgeenligt, d.v.s. enligt stadgarna.

Kom ihåg

 • Bjud in alla medlemmar till årsmötet
 • Skicka inbjudan senast en vecka innan ni ska ha årsmötet (enligt stadgarna)
 • Berätta i inbjudan om den hälsofrämjande aktiviteten, då kommer fler

Klicka överst för att gå till steg 3.

Ha årsmöte

Nu är det dags att ha årsmötet

Nu är det dags att ha själva årsmötet. Som hälsorådscoach är det viktigt att du deltar för att coacha och bli invald i styrelsen (krav på hälsoråd anslutna till Reacta). Anpassa ditt stöd efter deras ålder, förmåga och kunskaper. Arbetar du på lågstadiet kan det vara bra att gå igenom den digitala guiden innan årsmötet och underlätta arbetet genom att fylla i en del uppgifter i förväg. Då kan du på mötet fokusera på att coacha dem i att ta demokratiska beslut kring aktiviteterna och att välja en ny styrelse.

Vill ni titta på mallen för årsmötet i förväg? Klicka här för att titta på hela mallen i förväg!

Snabbhetspremie! Hälsoråd som är extra snabba att starta igång årets hälsofrämjande aktiviteter med ett årsmöte, får ett extra friskvårdsbidrag.  Har hälsorådet 0-19 medlemmar vid årsmötet (kom ihåg att bli medlemmar varje år) får 500 kr extra i friskvårdsbidrag. Hälsoråd som har 20 medlemmar eller fler får 1000 kr. Lämna in senast 28 februari för snabbhetspremien.

Hur motiverar jag barn och unga att sitta i styrelsen?

Använd dina kunskaper i motiverande samtal för att ställa öppna frågor om fördelar och nackdelar med att sitta i styrelsen. Fördelar kan vara:

- kan bestämma mer över aktiviteterna i hälsorådet
- kan bestämma mer om hur friskvårdsbidraget ska användas
- kan skriva i sitt CV (om de är lite äldre) att de har blivit valda och fått förtroendet från medlemmarna att till exempel vara kassör.

Att sitta i styrelsen innebär att barn och unga kan rösta på styrelsemötena om till exempel vad som ska köpas in med friskvårdsbidraget och vilka aktiviteter hälsorådet ska genomföra. Om barnen går på lågstadiet kan fokus ligga på att prata om de enklaste rollerna som kassör eller sekreterare. Vad gör en kassör? Vad gör en sekreterare?

Är det ungdomar på högstadiet, gymnasiet eller på folkhögskola kan man också prata om att ett uppdrag i styrelsen som till exempel kassör är en stark merit när man söker sommarjobb. Det är något som de kan skriva i sitt CV och som visar på att de kan ta ansvar, vilket är viktigt för att få ett jobb. Dessutom gör erfarenheten det möjligt att bli vald och sitta i styrelser i hela Sveriges rika föreningsliv. Alltifrån hyresgästföreningen, villaföreningen, kulturföreningen, körlivet (nästan alla körer är föreningar) eller idrottsföreningar. Att sitta i en styrelse ger erfarenheter för hela livet och är en stark inkluderande faktor i hela samhället. Läs mer om styrelsearbete här →

Hur får vi hållbara hälsoråd?

Tillsammans med skolor och mötesplatser strävar vi efter hållbara hälsoråd som kontinuerligt gör hälsofrämjande aktiviteter. Hållbarhet innebär att hälsoråden systematiskt år efter år gör hälsofrämjande aktiviteter som stärker barn och ungas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. En förbättring för att göra det möjligt är att hälsoråd som startat från den 1 december 2021 enkelt kan byta aktivitet med ett styrelsebeslut. Hälsoråd som startat innan dess kan välja att anta nya normalstadgar 2022 som också gör detta möjligt. Med nya stadgar kan styrelsen i dialog med medlemmarna välja aktiviteter från Reactas godkända lista på aktiviteter. Läs mer →

Glöm inte att du som hälsorådscoach är den viktigaste delen i hållbara hälsoråd. Ditt arbete i styrelsen, coachningen och samtalen med barn och unga är det viktigaste för att skapa hållbara hälsoråd som bibehåller och stärker barn och ungas hälsa.

Vid val av styrelse är det framgångsrikt att välja vice ordförande, vice sekreterare och vice kassör vid årsmötet. Då kan yngre barn lära sig av äldre barn och unga som är ordinarie ordförande och sekreterare. Det ger en naturlig slussning in av nya barn och unga och en bra avgång för de som slutar på skolan eller mötesplatsen. Dessutom sparar det massor av tid för dig som hälsorådscoach då nya barn och unga hela tiden lär sig av de äldre.

Ett annat sätt är att göra en kickoff efter årsmötet där gamla styrelseledamöter berättar och visar för de nya hur de arbetat.

Tips!

 • Välj vice ordförande, vice sekreterare, vice kassör så blir hälsorådet hållbart
 • Välj inte personer till styrelsen som snart ska sluta skolan/fritidsverksamheten
 • Anpassa coachningen beroende på ålder, kunskap och mognad
Starta årsmötet här!

Ombud

Välj ombud till riksårsmötet

I år har Reacta riksårsmöte den 8 maj kl 10.00. Mötet sker digitalt. På riksårsmötet tar ombud från varje hälsoråd beslut om till exempel hur mycket friskvårdsbidrag varje hälsoråd ska få, om gemenskapsträffar, vilka utbildningar som ska tas fram till stöd för hälsorådscoacher och samordnare, liksom allt annat Reacta ska göra under de två kommande åren.

Kom ihåg att Reacta är inget företag eller myndighet utan består av dig som är medlem i hälsoråden. Därför är ditt engagemang viktigt på årsmötet! Du som är medlem (både barn, unga, personal på skolan eller fritidsverksamheten kan vara medlem) i ett hälsoråd bestämmer på Reactas årsmöte. Eftersom det är flera tusen medlemmar i hälsoråden kan inte alla delta. Därför väljer varje hälsoråd två personer som blir ombud på årsmötet. De får rätt att rösta i hälsorådets namn. Ombuden väljer ni på ert eget årsmöte i hälsorådet. Diskutera därför innan ert eget årsmöte vilka som ska vara ombud. Välj gärna en personal på skolan eller mötesplatsen och ett barn och ungdom. Kanske någon vill sitta i styrelsen och lyfta Reactas arbete? Både du som barn, ungdom och personal behövs!

Kom ihåg

 • Välj gärna ombud som består både av barn, unga och personal
 • Reacta är ingen myndighet eller företag - utan består av dig som är medlem i hälsoråden
 • Ditt engagemang är viktigt!

Frågor?

Tveka inte att kontakta oss.