Vänligen avvakta att ha årsmöte just nu då vi håller på och bygger om det digitala systemet. Vi återkommer med info inom kort!

Förbered hälsorådens årsmöten

Planera och förbered arbetet

Nu är det dags att ha årsmöte i hälsoråden på din skola eller fritidsverksamhet. Med en god planering och förberedelse av hälsorådens årsmöte blir insatsen en stark hälsofrämjande insats som bibehåller och stärker barns och ungas välbefinnande. Dessutom får hälsorådet friskvårdsbidrag. Det går utmärkt att ha årsmötet på distans.  

När ni är klara skapas automatiskt ett årsmötesprotokoll i en PDF som mejlas till er. Kom ihåg att berätta om ert årsmöte när ni kvartalsredovisar den 1-14 april. När er kvartalsredovisning är godkänd får ni friskvårdsbidrag.

Snabbhetspremie! Hälsoråd som är extra snabba att starta igång årets hälsofrämjande aktiviteter med ett årsmöte, får ett extra friskvårdsbidrag.  Har hälsorådet 0-19 medlemmar vid årsmötet (kom ihåg att bli medlemmar varje år) får 500 kr extra i friskvårdsbidrag. Hälsoråd som har 20 medlemmar eller fler får 1000 kr. Lämna in senast 28 februari för snabbhetspremien.

Tips!

Så ger du barn och unga stöd till ett hälsofrämjande årsmöte

Är ni fler hälsorådscoacher och har en samordnare på skolan? Träffas gärna innan årsmötet och planera hur ni tillsammans kan ge de bästa förutsättningarna och stödet till alla hälsoråd på skolan eller mötesplatsen. Vad engagerar barn och unga? Hur kan årsmötena bli en positiv upplevelse och en hälsofrämjande insats som ger god effekt? En del skolor eller fritidsverksamheter har årsmötesparty där alla hälsoråd träffas och har årsmöte samtidigt, fikar och gör någon rolig aktivitet för hälsan tillsammans. Andra har "afternoon tea" och en del åker iväg och gör en kul kickoff där "gamla" medlemmar och styrelseledamöter berättar och visar för de nya medlemmarna vad de gjort och hur man gör aktiviteter i ett hälsoråd. Använd gärna friskvårdsbidraget för att göra årsmötet till en riktigt bra hälsofrämjande insats.

När ni tillsammans med hälsoråden planerat hur årsmötena ska gå till är det dags att starta arbetet och det sker i tre steg. Efter årsmötet har ni barn och unga som är starkt motiverade att göra de hälsofrämjande aktiviteter de demokratiskt har röstat fram.

Vanliga frågor

Vid planering av årsmöte

Varför ska vi ha årsmöte?

Alla föreningar (hälsoråd är en riktig förening) i Sverige har årsmöte där de berättar vad de gjorde förra året, fattar demokratiska beslut vad de ska göra under året och vilka som ska sitta i styrelsen. Årsmötet är det viktigaste mötet för en förening där alla medlemmar är med och bestämmer.

Protokollet från årsmötet behöver till exempel lämnas till kommunen om föreningen får föreningsbidrag eller till banken om föreningen har ett bankkonto. Är ni en liten förening som bara får friskvårdsbidrag från Reacta behöver ni bara lämna protokollet till oss.

Årsmötet är också en stark hälsofrämjande insats eftersom det ger barn och unga empowerment, det vill säga de tar kontroll över sin egna hälsa genom att de beslutar om vilka hälsofrämjande aktiviteter som ska göras under året och hur friskvårdsbidraget ska användas. Är hälsorådet i skolan bidrar årsmötet till att uppfylla skollagen med att elevhälsoarbetet främst ska vara hälsofrämjande. Nyfiken på vad som menas med hälsofrämjande arbete? Läs mer →

Hur lyfter årsmötet vår skola eller mötesplats det hälsofrämjande arbetet?


Definition på hälsofrämjande arbete enligt WHO och Folkhälsomyndigheten är verksamhet som stärker tilltron till den egna förmågan liksom processer som skapar makt och kontroll över den egna hälsan. På årsmötet får barn och unga kontroll och makt över resurser som friskvårdsbidrag samt besluta vilka hälsofrämjande aktiviteter de vill genomföra. Det stärker tilltron till den egna förmåga att ta bra livsstilsval för fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Årsmötet gör också att barn och unga får: 

 • Göra bra livsstilsval som stärker deras fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.
 • Kontroll över sin hälsa och öka sitt inflytande och delaktighet i sitt välmående, sk. empowerment. Detta uppfyller WHO:s defintion på hälsofrämjande arbete.
 • Ta demokratiska beslut
 • Driva en förening som ger dem verktyg för att kunna vara en del av samhället
 • Medvetenhet om hur deras hälsofrämjande aktiviteter påverkar deras psykiska och fysiska hälsa
 • Stärkt sammanhållning, trygghet och gemenskap. Se effekterna av att arbeta med hälsoråd Läs mer →
Hur coachar jag barn och unga att ha ett bra årsmöte?


Som hälsorådscoach kan du coacha på flera sätt beroende på barns och ungas kunskap och behov. Anpassa ditt stöd utifrån deras förmåga och försök att ge dem så mycket kontroll, inflytande och delaktighet i besluten som möjligt, utan att det blir för svårt eller att glädjen försvinner. Att ge stöd kan handla om att ordna en plats för årsmötet eller att coacha i beslutsprocessen gällande vilka hälsofrämjande aktiviteter som ska genomföras under året.

Våra utvärderingar visar att den viktigaste framgångsfaktorn i arbetet med hälsoråd är samtalen du som hälsorådscoach har med barn och unga. Använd dina kunskaper i motiverande samtal och ställ gärna öppna och icke värderande frågor i dina samtal.

- Vad kan vi göra för aktiviteter för att må bra?
- Vad mår kroppen bra av?
- Vad mår knoppen bra av?

Bekräfta direkt när de lyfter aktiviteter som är hälsofrämjande och positiva för deras hälsa. Skapa medvetenhet om hur aktiviteterna påverkar deras hälsa genom att ha en dialog kring varför aktiviteten är hälsofrämjande. Berätta till exempel att efter 30 min pulshöjande aktivitet så känns kroppen trött. Det gör det lättare att somna på kvällen. Genom att prata om hur kroppen reagerar och hur det känns i kroppen efter en hälsofrämjande aktivitet skapar ni tillsammans medvetenhet om vad som gör att vi mår bra. Kom ihåg att generellt ökat välmående gör det lättare för barn och unga att hantera svårigheter eller motgångar som påverkar deras psykiska hälsa negativt. Detta kallas resiliens och ger motståndskraft mot psykisk ohälsa.

Vill du lära dig mer om hur du framgångsrikt kan arbeta med årsmöte i hälsoråd som en stark hälsofrämjande insats? Kom på någon av våra kurser och träffar. Läs mer →

Hälsorådet vill byta namn - hur gör vi det?


Kanske det kommer nya medlemmar som vill göra något annat och namnet kanske inte passar längre? Årsmötet är ett perfekt tillfälle för att byta namn på hälsorådet eftersom alla medlemmar bli kallade och det är det högst beslutande organet i hälsorådet. Med högst beslutande organ menas att det är det mötet (organet) som bestämmer mest (högst). D.v.s. årsmötet bestämmer över allt. Inget annat möte kan bestämma mer än på just årsmötet.

På årsmötet kan ni ta beslut om det nya namnet under den sista punkten som heter "övriga frågor". Ta fram förslag och rösta demokratiskt som vanligt. Lycka till med ert nya namn. Tänk på att det inte får vara stötande eller kränkande. Reacta behöver godkänna ert nya namn för att ert hälsoråd fortsatt ska kunna vara medlemmar i Reacta.

Bli medlem

Bli medlem för att kunna rösta på årsmötet och sitta i styrelsen

Det första steget är att barn och unga samt du som hälsorådscoach blir medlemmar i hälsorådet. Först då kan ni rösta på hälsorådets årsmöte och välja personer som ska sitta i styrelsen. Gör någon kul aktivitet i hälsorådet och passa på att sätta er ner tillsammans och bli medlemmar. Då vet ni att alla blir medlemmar. Utse också gärna någon som är medlemsansvarig i hälsorådet som är expert på hur man blir medlem och hur det fungerar. Då kan alla som vill bli medlemmar ta kontakt med medlemsansvarig under året och få hjälp att bli medlem. Det sparar tid för dig som hälsorådscoach och ökar barn och ungas empowerment!

Tänk på att de som väljs in i styrelsen också måste vara medlemmar!

När du bli medlem blir du försäkrad genom Reacta om det skulle hända något när ni gör aktiviteter i hälsorådet. Dessutom får ditt hälsoråd friskvårdsbidrag för varje medlem så ni kan göra mer aktiviteter. Som medlem kan du också bli ombud på riksårsmötet och rösta på aktiviteter till gemenskapsträffen.  Läs mer
Därför är det viktigt att  alla som ska vara med registrerar sig som medlemmar.  Kom ihåg att medlemskapet gäller endast ett år i taget så alla måste bli medlemmar varje år.

Tips

 • Styrelsen måste vara medlemmar för att hälsorådet ska få friskvårdsbidrag
 • Gör gärna en rolig aktivitet som stärker hälsan där alla blir medlemmar samtidigt
 • Coacha hälsorådet att engagera nya och yngre medlemmar i styrelsen
 • Utse en som är medlemsansvarig som kan hjälpa alla att bli medlemmar
Bli medlem här!

Medlemsregistret

Se medlemmar i ert hälsoråd

Vill du som hälsorådscoach se vilka som är medlemmar? Klicka här för att komma till medlemsregistret.  Tänk på att i början av året så ligger förra årets medlemmar kvar ett tag. Klicka här för att komma till medlemsregistret →

Kalla till årsmöte

Kalla alla medlemmar till årsmötet

När alla blivit medlemmar är det dags att kalla till årsmöte. Det är styrelsen i hälsorådet som kallar alla medlemmar till årsmötet. Att kalla till årsmötet betyder att styrelsen bjuder in alla medlemmar att delta på årsmötet. Det går jättebra att skicka en inbjudan på Snapchat, Facebook, via sms eller bara skriva på en anslagstavla. Det viktiga är att alla medlemmar får inbjudan. Bjud gärna på hälsosamt fika eller gör en rolig aktivitet samtidigt som ni har årsmötet, för då kommer fler att vilja närvara. Glöm inte att skicka inbjudan till årsmötet minst en vecka innan årsmötet är. Detta för att årsmötet ska ske stadgeenligt, d.v.s. enligt stadgarna.

Kom ihåg

 • Bjud in alla medlemmar till årsmötet
 • Skicka inbjudan senast en vecka innan ni ska ha årsmötet (enligt stadgarna)
 • Berätta i inbjudan om den hälsofrämjande aktiviteten, då kommer fler

Klicka överst för att gå till steg 3.

Ombud

Välj ombud till riksårsmötet

I år har Reacta riksårsmöte den 27-28 maj. Mötet sker fysiskt. På riksårsmötet tar ombud från varje hälsoråd beslut om till exempel hur mycket friskvårdsbidrag varje hälsoråd ska få, om gemenskapsträffar, vilka utbildningar som ska tas fram till stöd för hälsorådscoacher och samordnare, liksom allt annat Reacta ska göra under de två kommande åren.

Kom ihåg att Reacta är inget företag eller myndighet utan består av dig som är medlem i hälsoråden. Därför är ditt engagemang viktigt på årsmötet! Det är du som är medlem (både barn, unga, personal på skolan eller fritidsverksamheten kan vara medlem) i ett hälsoråd som bestämmer på Reactas årsmöte!

Eftersom det är flera tusen medlemmar i alla hälsoråd i Reacta så kan inte alla delta på ett enkelt sätt. Därför väljer varje hälsoråd två personer som blir ombud på årsmötet. De får rätt att rösta i hälsorådets namn. Ombuden väljer ni på ert eget årsmöte i hälsorådet. Diskutera därför innan ert eget årsmöte vilka som ska vara ombud. Välj gärna en personal på skolan eller mötesplatsen och ett barn och ungdom. Kanske någon vill sitta i styrelsen och lyfta Reactas arbete? Både du som barn, ungdom och personal behövs!

Blir du vald till ombud står Reacta för ditt boende och resa till riksårsmötet.

Kom ihåg

 • Välj gärna ombud som består både av barn, unga och personal
 • Reacta är ingen myndighet eller företag - utan består av dig som är medlem i hälsoråden
 • Ditt engagemang är viktigt!

Ha årsmöte

Nu är det dags att ha årsmötet

Nu är det dags att ha själva årsmötet. Som hälsorådscoach är det viktigt att du deltar för att coacha och bli invald i styrelsen (krav på hälsoråd anslutna till Reacta). Anpassa din coachning efter deras ålder, förmåga och kunskaper. Arbetar du på lågstadiet kan det vara bra att gå igenom den digitala guiden innan årsmötet och underlätta arbetet genom att fylla i en del uppgifter i förväg. Då kan du på mötet fokusera på att coacha medlemmarna i att ta demokratiska beslut kring aktiviteterna och att välja en ny styrelse.

Vill du titta på årsmötesmallen innan och förbereda dig? Klicka här

Snabbhetspremie! Hälsoråd som är extra snabba att starta igång årets hälsofrämjande aktiviteter med ett årsmöte, får ett extra friskvårdsbidrag.  Har hälsorådet 0-19 medlemmar vid årsmötet (kom ihåg att bli medlemmar varje år) får 500 kr extra i friskvårdsbidrag. Hälsoråd som har 20 medlemmar eller fler får 1000 kr. Lämna in senast 28 februari för snabbhetspremien.

Hur motiverar jag barn och unga att sitta i styrelsen?

Använd dina kunskaper i motiverande samtal för att ställa öppna frågor om fördelar och nackdelar med att sitta i styrelsen. Fördelar kan vara:

- kan bestämma mer över aktiviteterna i hälsorådet
- kan bestämma mer om hur friskvårdsbidraget ska användas
- kan skriva i sitt CV (om de är lite äldre) att de har blivit valda och fått förtroendet från medlemmarna att till exempel vara kassör.

Att sitta i styrelsen innebär att barn och unga kan rösta på styrelsemötena om till exempel vad som ska köpas in med friskvårdsbidraget och vilka aktiviteter hälsorådet ska genomföra. Om barnen går på lågstadiet kan fokus ligga på att prata om de enklaste rollerna som kassör eller sekreterare. Vad gör en kassör? Vad gör en sekreterare?

Är det ungdomar på högstadiet, gymnasiet eller på folkhögskola kan man också prata om att ett uppdrag i styrelsen som till exempel kassör är en stark merit när man söker sommarjobb. De kan skriva i sitt CV och att de t.ex. varit kassör som visar på att de kan ta ansvar, vilket är viktigt för att få ett jobb. Dessutom gör erfarenheten det möjligt att bli vald och sitta i styrelser i hela Sveriges rika föreningsliv. Alltifrån hyresgästföreningen, villaföreningen, kulturföreningen, körlivet (nästan alla körer är föreningar) eller idrottsföreningar. Att sitta i en styrelse ger erfarenheter för hela livet och är en stark inkluderande faktor i hela samhället. Läs mer om styrelsearbete här →

Hur får vi hållbara hälsoråd?

Tillsammans med skolor och mötesplatser strävar vi efter hållbara hälsoråd som kontinuerligt gör hälsofrämjande aktiviteter där barns och ungas hälsa och lärande stärks och ökar för varje år. Hållbarhet innebär att hälsoråden systematiskt år efter år gör hälsofrämjande aktiviteter som stärker barn och ungas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. Ditt arbete som hälsorådscoach är den viktigaste faktorn i detta tillsammans med din samordnare. Ert arbete med att organisera och skapa struktur och möjlighet för barn och unga att delta i ett hälsoråd är en av de avgörande faktorerna. Tillsammans med det arbete som du gör som hälsorådscoach i styrelsen där du coachar hälsorådet och de samtal du har med barn och unga i att skapa medvetenhet om hur de hälsofrämjande aktiviteterna stärker deras välbefinnande.

Vid val av styrelse är det framgångsrikt att välja vice ordförande, vice sekreterare och vice kassör vid årsmötet. Då kan yngre barn lära sig av äldre barn och unga som är ordinarie ordförande och sekreterare. Det ger en naturlig slussning in av nya barn och unga och en bra avgång för de som slutar på skolan eller mötesplatsen. Dessutom sparar det massor av tid för dig som hälsorådscoach då nya barn och unga hela tiden lär sig av de äldre.

Ett annat sätt är att göra en kickoff efter årsmötet där gamla styrelseledamöter berättar och visar för de nya hur de arbetat.

Tips!

 • Välj vice ordförande, vice sekreterare, vice kassör så blir hälsorådet hållbart
 • Välj inte personer till styrelsen som snart ska sluta skolan/fritidsverksamheten
 • Anpassa coachningen beroende på ålder, kunskap och mognad
Starta årsmötet här!

Frågor?

Tveka inte att kontakta oss.