Förbered hälsorådens årsmöten

Planera och förbered arbetet

Nu är det dags att ha årsmöte i hälsoråden på skolan. Planera och förbered hälsorådens årsmöte för att få en starkt hälsofrämjande insats för elevernas psykiska och fysiska hälsa som stärker deras lärande. Här finns information för att förbereda arbetet. Gör sedan varje steg.

Kom ihåg att när årsmötet är inlämnat får varje hälsoråd friskvårdsbidrag och skolan kompetensstöd (endast stödmedlemmar). Friskvårdsbidraget och kompetensstödets storlek beror på antalet medlemmar i hälsorådet. Läs mer →

Förlängd tid att ha årsmöte! Pga corona förlänger vi tiden för alla hälsoråd att ha årsmöte digitalt eller fysiskt. Nytt sista datum är 30 april. Koppla gärna upp er för att minska smittspridningen och dela en skärm där ni visar årsmötesprotokollet så alla ser. Tips! Använd t.ex. Screenleap gratis för att dela skärm utan att installera något program. https://www.screenleap.com

Varför årsmöte?

Ett årsmöte är en stark hälsofrämjande insats på skolan

Varför ska vi ha ett årsmöte? Alla föreningar i Sverige har årsmöte varje år där de bl.a. berättar vad de gjorde förra året, tar demokratiska beslut på vad de ska göra under året och vilka som ska sitta i styrelsen. På detta sätt är ett årsmöte det viktigaste mötet för en förening och är också det dokument som visar att ni är en förening som finns och är aktiv. Protokollet från årsmötet behöver t.ex. lämnas till kommunen om föreningen får föreningsbidrag eller till banken om föreningen har bankkonto. Är ni en liten förening som bara får friskvårdsbidrag från Reacta behöver ni bara lämna det till oss.

Förutom att alla föreningar måste ha årsmöte, är årsmötet en stark hälsofrämjande insats som ger eleverna empowerment, d.v.s. makt över deras egna hälsa genom att de beslutar om vilka hälsofrämjande aktiviteter de ska göra under året samt hur de ska använda friskvårdsbidraget. D.v.s. det uppmuntrar dem att ta bra livsstilsval för sin hälsa som skapar en medvetenhet om vad som stärker deras hälsa psykiskt och fysiskt. Genom att eleverna tillsammans med dig som stödjare tar beslut över aktiviteterna skapas en stark delaktighet och inflytande i hälsoarbetet på skolan. På detta sätt arbetar skolan mot läroplanernas mål att eleverna har inflytande och delaktighet i skolans arbete. Samtidigt blir arbetet hälsofrämjande (enligt WHO) då ett årsmötet stärker elevernas empowerment. Nyfiken på vad som menas med hälsofrämjande arbete? Läs mer →

Ha årsmötet enkelt genom våra tre steg nedan. När ni är klara skapas automatiskt ett årsmötesprotokoll i en PDF som mejlas till er. Efter två veckor får ni friskvårdsbidraget och skolan kompetensstöd om skolan är stödmedlem.

Stöd eleverna

Så ger du dina elever stöd till ett hälsofrämjande årsmöte

Som stödjare kan du ge stöd på flera sätt beroende på elevernas kunskap och behov. Fundera igenom och undersök elevernas kunskaper och kapacitet att driva hälsorådet. Anpassa ditt stöd efter elevernas förmåga och ge dem möjlighet att ta makt över sin hälsa. Att ge stöd kan handla alltifrån att ordna en plats för årsmötet eller stötta i att välja, planera och genomföra hälsofrämjande aktiviteter eller sitta i styrelsen tillsammans med eleverna. Våra utvärderingar visar att den viktigaste framgångsfaktorn i arbetet med hälsoråd är samtalen du som stödjare har med eleverna. Använd gärna öppna och icke värderande frågor i dina samtal med eleverna som. Vad kan vi göra för aktiviteter för att må bra? Vad mår kroppen bra av? Vad mår knoppen bra av? Bekräfta direkt när eleverna lyfter hälsofrämjande och positiva aktiviteter för sin hälsa. Ta gärna hjälp av skolans utbildade samordnare. Finns det ingen samordnare på skolan? Gå gärna vår samordnarutbildning som är gratis för stödmedlemmar och lär dig hur motiverande samtal ger en mycket god effekt i hälsorådsarbetet. Läs mer →

Att ha ett årsmöte sker i tre enkla steg ( se nedan) där slutresultatet är att eleverna är starkt motiverade och själva drivna att genomföra de hälsofrämjande aktiviteter de har demokratiskt röstat fram.

Gör så här

Så ger du dina elever stöd till ett hälsofrämjande årsmöte

Är ni fler stödjare och har en samordnare på skolan? Träffas gärna innan och planera hur ni tillsammans kan ge de bästa förutsättningarna och stödet till alla hälsoråd på skolan. Vad engagerar eleverna? Hur kan årsmötena bli en positiv upplevelse och en hälsofrämjande insats som ger god effekt? En del skolor har årsmötesparty där alla hälsoråd har årsmöte samtidigt. Då träffas alla hälsoråd och har årsmöte samtidigt, fikar och gör någon rolig aktivitet för hälsan tillsammans. Andra har afternoon the och en del åker iväg och gör en kul kickoff där "gamla" medlemmar och styrelseledamöter berättar och visar för de andra vad de gjort och hur man gör aktiviteter i ett hälsoråd. Använd gärna friskvårdsbidraget för att göra årsmötet till en riktigt bra hälsofrämjande insats.

När ni tillsammans med hälsoråden planerat hur årsmötena ska gå till är det dags att starta arbetet och det sker i tre steg.

Klicka överst för att gå till nästa steg!

Kontakta gärna oss

Behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss

Är du stödjare och behöver hjälp med att ge hälsorådet stöd, har funderingar på hur ett årsmöte fungerar eller behöver bara lite tips? Ta kontakt med samordnaren på din skola. Här finns alla utbildade och godkända samordnare. Klicka här.

Finns det ingen samordnare på skolan? Ta kontakt med kansliet på elevhalsa@reacta.se eller 08-940 410. Gå gärna också vår samordnarutbildning. Läs mer →

Bli medlem

Bli medlem för att kunna rösta på årsmötet och sitta i styrelsen

Det första steget är att eleverna och du som stödjare blir medlemmar i ert eget hälsoråd. Då blir eleverna försäkrade när de genomför sina aktiviteter, de kan rösta på årsmötet, sitta i styrelsen och hälsorådet får friskvårdsbidrag och skolan kan få kompetensstöd. Därför är det viktigt att börja arbetet med att alla blir medlemmar som ska vara med. Var eleverna medlemmar förra året måste de bli medlemmar igen. Medlemskapet gäller endast ett år i taget.

Tips:

  • Styrelsen måste vara medlemmar för att hälsorådet ska få friskvårdsbidrag och skolan kompetensstöd
  • Gör gärna en rolig aktivitet som stärker hälsan och där alla blir medlemmar samtidigt
  • Stötta hälsorådet att engagera nya och yngre medlemmar i styrelsen - då blir det lättare att driva hälsorådet då äldre elever kan berätta för yngre hur de gjort

Klicka överst för att gå till steg 2.

Bli medlem här!

Kalla till årsmöte

Kalla alla medlemmar till årsmötet

När alla blivit medlemmar är det dags att kalla till årsmöte. Det är styrelsen i hälsorådet som kallar till årsmötet. d.v.s. styrelsen bjuder in alla medlemmar att delta i årsmötet. Det går jättebra att skicka en inbjudan på Snapchat, Facebook, sms eller bara skriva på en anslagstavla. Det viktiga är att alla medlemmar får inbjudan. Bjud gärna på hälsosamt fika eller gör en rolig aktivitet efter årsmötet, då kommer fler. Glöm inte att skicka inbjudan till årsmötet minst en vecka innan årsmötet är. Detta för att årsmötet ska ske stadgeenligt, d.v.s. enligt stadgarna.

Tips:

  • Bjud in alla medlemmar till årsmötet
  • Skicka inbjudan senast en vecka innan ni ska ha årsmötet (enligt stadgarna)
  • Berätta i inbjudan om den hälsofrämjande aktiviteten

Klicka överst för att gå till steg 3.

Ha årsmöte

Nu är det dags att ha årsmötet

Nu är det dags att ha själva årsmötet. Som stödjare är det viktigt att du som stödjare finns på plats eller anträffbar om eleverna behöver hjälp. Känn av elevernas kunskaper innan och anpassa stödet efter elevernas ålder, förmåga och kunskaper. Går eleverna t.ex. på lågstadiet kan det vara bra att gå igenom den digital guiden innan för årsmötet och underlätta arbetet genom att fylla i en del uppgifter i förväg och fokusera på att träna eleverna att ta demokratiska beslut kring aktiviteterna och en ny styrelse. Är däremot eleverna vana vid årsmöte och går på gymnasiet kan det ibland bara behövas att man finns tillgänglig och till hands om det uppstår frågor.

På årsmötet väljer medlemmarna en styrelse och det är bra att prata och diskutera med eleverna fördelar och varför det är en viktig erfarenhet. Här kommer lite tips och argument: 

Att sitta i styrelsen innebär att eleven kan rösta på styrelsemötena om t.ex. vad som ska köpas in av friskvårdsbidraget. Som styrelseledamot får man mer makt och kan påverka mer men också mer ansvar. Att bli vald som ordförande, kassör eller sekreterare visar på att eleven har fått ett förtroende att ta ansvar för hälsorådets aktiviteter och friskvårdsbidrag. Går eleverna på högstadiet, gymnasiet eller på folkhögskola är det en viktig erfarenhet och en stark merit när man söker t.ex. sommarjobb. Berätta för eleverna att det är något de kan skriva i sitt CV. Har man dessutom suttit i en styrelse och har den erfarenhet är det mycket lättare att bli vald till styrelser i hela Sveriges rika föreningsliv. Alltifrån hyresgästföreningen, villaföreningen, kulturföreningen, körlivet (nästan alla körer är föreningar) eller idrottsföreningar. Att sitta i en styrelse ger erfarenheter för hela livet och är en stark inkluderande faktor till hela samhället. Läs mer om styrelsearbete här →

För att hälsorådet ska finnas kvar även när eleverna slutar behöver styrelsen och medlemmarna kontinuerligt förnyas. Sträva efter att hälften av styrelsen sitter kvar och andra hälften väljs in av nya som börjat på skolan. Då kan gamla medlemmar berätta och visa för de nya hur ett hälsoråd fungerar, vilket underlättar för dig som stödjare. Gör gärna en kickoff efter årsmötet där gamla styrelseledamöter berättar och visar för de nya hur de arbetat. Behöver eleverna mycket stöd kan du som stödjare sitta i styrelsen och genom ditt arbete skapa kontinuitet så att hälsorådets arbete kan fortsätta år efter år.

När årsmötet är inlämnat kontrollerar Reacta uppgifterna och att friskvårdsbidraget som betalades ut förra året har använts enligt hälsorådets godkända stadgar. Kontrollen tar cirka 2 veckor och efter det betalas nytt friskvårdsbidrag ut och kompetensstöd till skolan registreras.

Tips:

  • få till en styrelse där en del sitter kvar från förra året som kan visa och berätta för de nya hur de har gjort
  • att tänka på att inte bara välja personer till styrelsen som snart ska sluta skolan till styrelsen
  • fundera igenom om du som stödjare behövs i styrelsen eller inte för att skapa kontinuitet och ett bra stöd
Starta årsmötet här!

Frågor?

Tveka inte att kontakta oss.