Förbered hälsorådens årsmöten

Planera och förbered arbetet

Nu är det dags att ha årsmöte i hälsoråden på skolan eller fritidsverksamheten. Med en god planering och förberedelse av hälsorådens årsmöte blir insatsen en stark hälsofrämjande insats som bibehåller och stärker barn och ungas hälsa. Dessutom får hälsorådet friskvårdsbidrag. Det går utmärkt att ha årsmötet på distans. Ni behöver inte träffas fysiskt. Här får du som stödjare och samordnare tips och stöd i fyra steg.

I år har vi dessutom nätverksträffar både för dig som stödjare och samordnare med fokus på årsmöte som hälsofrämjande insats. Läs mer →

OBS! Sista datum att ha årsmöte är den 15 mars 2021. När årsmötet är inlämnat får hälsorådet friskvårdsbidrag.

Varför årsmöte?

Ett årsmöte är en stark hälsofrämjande insats

Varför ska vi ha ett årsmöte? Alla föreningar i Sverige har årsmöte där de bl.a. berättar vad de gjorde förra året, tar demokratiska beslut på vad de ska göra under året och vilka som ska sitta i styrelsen. På detta sätt är ett årsmöte det viktigaste mötet för en förening och visar att hälsorådet är en förening som finns och är aktiv. Protokollet från årsmötet behöver t.ex. lämnas till kommunen om föreningen får föreningsbidrag eller till banken om föreningen har bankkonto. Är ni en liten förening som bara får friskvårdsbidrag från Reacta behöver ni bara lämna det till oss.

Förutom att alla föreningar måste ha årsmöte, är årsmötet en stark hälsofrämjande insats. Det ger barn och unga empowerment, d.v.s. de tar kontroll över sin egna hälsa genom att de beslutar om vilka hälsofrämjande aktiviteter som ska göras under året och hur friskvårdsbidraget ska användas. Är hälsorådet i skolan bidrar årsmötet till att uppfylla läroplanernas mål att eleverna har inflytande och delaktighet i skolans arbete. Samtidigt blir arbetet hälsofrämjande (enligt WHO) då ett årsmötet stärker elevernas kontroll, inflytande och delaktighet (empowerment). Nyfiken på vad som menas med hälsofrämjande arbete? Läs mer →

Genom årsmötet får barn och unga kunskaper i att:

 • Ta bra livsstilsval som stärker deras psykiska och fysiska hälsa
 • Ta kontroll över sin hälsa och öka sitt inflytande och delaktighet i sitt välmående, sk. empowerment. Uppfyller WHO:s defintion på hälsofrämjande arbete.
 • Ta demokratiska beslut
 • Driva en förening som ger dem verktyg att vara en del av samhället
 • Bli medvetna om hur deras hälsofrämjande aktiviteter påverkar deras psykiska och fysiska hälsa
 • Stärka sammanhållningen, tryggheten och gemenskapen. Se effekterna av att arbeta med Hälsoråd Läs mer →

Ha årsmötet enkelt genom våra tre steg nedan. När ni är klara skapas automatiskt ett årsmötesprotokoll i en PDF som mejlas till er. Efter två veckor får hälsorådet friskvårdsbidraget.

Stöd barn och unga

Så ger du barn och unga stöd till ett hälsofrämjande årsmöte

Som stödjare kan du ge stöd på flera sätt beroende på barn och ungas kunskap och behov. Anpassa hjälpen efter deras förmåga och försök att ge dem så mycket kontroll, inflytande och delaktighet över besluten som möjligt. Utan att det blir för svårt eller att glädjen försvinner. Att ge stöd kan handla om att ordna en plats för årsmötet eller stötta i att välja hälsofrämjande aktiviteter som ska genomföras under året. Det kan också vara att du behöver sitta i styrelsen tillsammans med dem.

Våra utvärderingar visar att den viktigaste framgångsfaktorn i arbetet med Hälsoråd är samtalen du som stödjare har med barn och unga. Använd gärna öppna och icke värderande frågor i dina samtal.

- Vad kan vi göra för aktiviteter för att må bra?
- Vad mår kroppen bra av?
- Vad mår knoppen bra av?

Bekräfta direkt när de lyfter hälsofrämjande och positiva aktiviteter för sin hälsa. Skapa medvetenhet om hur aktiviteterna påverkar deras hälsa. T.ex. efter 30 min pulshöjande aktivitet så känns kroppen trött. Det gör det lättare att somna på kvällen. Genom att prata om hur kroppen reagerar och hur det känns i kroppen efter en hälsofrämjande aktivitet skapar ni tillsammans medvetenhet om vad som gör att vi mår bra. Kom ihåg att generellt ökat välmående gör det lättare för barn och unga att hantera svårigheter eller motgångar som påverkar deras psykiska hälsa negativt. Detta kallas resiliens och ger motståndskraft mot psykisk ohälsa.

Ta gärna hjälp av skolan eller fritidsgårdens utbildade samordnare. Finns det ingen samordnare på skolan? Gå gärna vår samordnarutbildning som är gratis för stödmedlemmar och lär dig hur motiverande samtal ger en mycket god effekt i hälsorådsarbetet. Läs mer →

Gör så här

Så ger du barn och unga stöd till ett hälsofrämjande årsmöte

Är ni fler stödjare och har en samordnare på skolan? Träffas gärna innan och planera hur ni tillsammans kan ge de bästa förutsättningarna och stödet till alla hälsoråd på skolan. Vad engagerar eleverna? Hur kan årsmötena bli en positiv upplevelse och en hälsofrämjande insats som ger god effekt? En del skolor eller fritidsverksamheter har årsmötesparty där alla hälsoråd har årsmöte samtidigt. Då träffas alla Hälsoråd och har årsmöte samtidigt, fikar och gör någon rolig aktivitet för hälsan tillsammans. Andra har "afternoon the" och en del åker iväg och gör en kul kickoff där "gamla" medlemmar och styrelseledamöter berättar och visar för de andra vad de gjort och hur man gör aktiviteter i ett Hälsoråd. Använd gärna friskvårdsbidraget för att göra årsmötet till en riktigt bra hälsofrämjande insats.

När ni tillsammans med hälsoråden planerat hur årsmötena ska gå till är det dags att starta arbetet och det sker i tre steg. Efter årsmötet har ni barn och unga som är starkt motiverade att göra de hälsofrämjande aktiviteter de har demokratiskt röstat fram.

Klicka överst för att gå till nästa steg!

Kontakta gärna oss

Behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss

Är du stödjare och behöver hjälp med att ge hälsorådet stöd, har funderingar på hur ett årsmöte fungerar eller behöver bara lite tips? Ta kontakt med samordnaren på din skola eller fritidsgård. Är du stödjare eller samordnare och behöver hjälp? Anmäl dig till våra nätverksträffar med fokus på årsmöte som hälsofrämjande insats. Läs mer →

Finns det ingen samordnare på din skola eller fritidsverksamhet? Ta kontakt med kansliet på elevhalsa@reacta.se eller 08-940 410. Gå gärna också vår samordnarutbildning. Läs mer →

Bli medlem

Bli medlem för att kunna rösta på årsmötet och sitta i styrelsen

Det första steget är att barn och unga och du som stödjare blir medlemmar i ert eget hälsoråd. Först då kan ni rösta på hälsorådets årsmöte och välja personer som ska sitta i styrelsen.

Tänk på att de som väljs in i styrelsen också måste vara medlemmar!

Dessutom blir alla som är medlemmar försäkrade genom Reacta när ni genomför aktiviteter liksom att hälsorådet får friskvårdsbidrag efter årsmötet beroende på antalet medlemmar ni har. Därför är det viktigt att börja arbetet med att alla blir medlemmar som ska vara med. Kom ihåg att medlemskapet gäller ett år så var ni medlemmar förra året - måste alla bli medlemmar igen. Medlemskapet gäller endast ett år i taget.

Det första steget är att barn och unga och du som stödjare blir medlemmar i ert eget hälsoråd. Först då kan ni rösta på hälsorådets årsmöte och välja personer som ska sitta i styrelsen.

Tips

 • Styrelsen måste vara medlemmar för att Hälsorådet ska få friskvårdsbidrag
 • Gör gärna en rolig aktivitet som stärker hälsan där alla blir medlemmar samtidigt
 • Stötta hälsorådet att engagera nya och yngre medlemmar i styrelsen

Klicka överst för att gå till steg 2.

Bli medlem här!

Kalla till årsmöte

Kalla alla medlemmar till årsmötet

När alla blivit medlemmar är det dags att kalla till årsmöte. Det är styrelsen i hälsorådet som kallar till årsmötet. d.v.s. styrelsen bjuder in alla medlemmar att delta i årsmötet. Det går jättebra att skicka en inbjudan på Snapchat, Facebook, sms eller bara skriva på en anslagstavla. Det viktiga är att alla medlemmar får inbjudan. Bjud gärna på hälsosamt fika eller gör en rolig aktivitet efter årsmötet, då kommer fler. Glöm inte att skicka inbjudan till årsmötet minst en vecka innan årsmötet är. Detta för att årsmötet ska ske stadgeenligt, d.v.s. enligt stadgarna.

Kom ihåg

 • Bjud in alla medlemmar till årsmötet
 • Skicka inbjudan senast en vecka innan ni ska ha årsmötet (enligt stadgarna)
 • Berätta i inbjudan om den hälsofrämjande aktiviteten, då kommer fler

Klicka överst för att gå till steg 3.

Ombud

Välj ombud till riksårsmötet

I år har Reacta riksårsmöte den 8 maj kl 10.00. Mötet sker digitalt. På riksårsmötet tar ombud från varje hälsoråd beslut om t.ex. hur mycket friskvårdsbidrag varje hälsoråd ska få, om gemenskapsträffar, vilka utbildningar som ska tas fram till stödjare och samordnare, liksom allt annat Reacta ska göra under de två kommande åren.

Kom ihåg att Reacta är inget företag eller myndighet utan består av dig som är medlem i hälsoråden. Därför är ditt engagemang viktigt på årsmötet! Du som är medlem (både barn, unga, personal på skolan eller fritidsverksamheten kan vara medlem) i ett hälsoråd bestämmer på Reactas årsmöte. Eftersom det är flera tusen medlemmar i hälsoråden kan inte alla delta. Därför väljer varje hälsoråd två personer som blir ombud på årsmötet. De får rätt att rösta i hälsorådets namn. Ombuden väljer ni på ert egna årsmöte i hälsorådet. Diskutera därför innan ert eget årsmötet vilka som ska vara ombud. Välj gärna en personal på skolan eller mötesplatsen och en barn och ungdom. Kanske någon vill sitta i styrelsen och lyfta Reactas arbete? Både du som barn, ungdom och personal behövs!

Kom ihåg

 • Välj gärna ombud som består både av barn, unga och personal
 • Reacta är ingen myndighet eller företag - utan består av dig som är medlem i hälsoråden
 • Ditt engagemang är viktigt!

Ha årsmöte

Nu är det dags att ha årsmötet

Nu är det dags att ha själva årsmötet. Som stödjare är det viktigt att du som stödjare finns på plats eller är anträffbar om barn & unga behöver hjälp. Anpassa ditt stöd efter ålder, förmåga och kunskaper. Går Hälsorådets medlemmar t.ex. på lågstadiet kan det vara bra att gå igenom den digitala guiden innan årsmötet och underlätta arbetet genom att fylla i en del uppgifter i förväg. Då kan du fokusera på mötet att träna dem att ta demokratiska beslut kring aktiviteterna och en ny styrelse. Är däremot barn och unga vana vid årsmöte och går på gymnasiet kanske du bara behöver finnas tillgänglig och till hands om det uppstår frågor.

Att sitta i styrelsen

Så motiverar du barn och unga

På årsmötet väljer medlemmarna en styrelse som kan bestå av både barn, unga och dig som stödjare. Prata och diskutera gärna med barn och unga om fördelarna att sitta i styrelsen: Några fördelar att diskutera med barn och unga är att de:

- Kan bestämma mer om aktiviteterna i Hälsorådet
- Kan bestämma mer om hur friskvårdsbidraget ska användas
- Kan skriv i sitt CV (om de är lite äldre) att de har blivit valda och fått förtroendet från medlemmarna att t.ex. vara kassör.

Att sitta i styrelsen innebär att barn och unga kan rösta på styrelsemötena om t.ex. vad som ska köpas in med friskvårdsbidraget och om aktiviteterna i Hälsorådet. Om barnen går på lågstadiet kan fokus ligga på att prata om de enklaste rollerna som kassör eller sekreterare. Vad gör en kassör? Vad gör en sekreterare?

Är det ungdomar på högstadiet, gymnasiet eller på folkhögskola kan man också prata om att ett uppdrag i styrelsen som t.ex. kassör är en stark merit när man söker sommarjobb. Något som de kan skriva i sitt CV och som visar på att de kan ta ansvar, vilket är viktigt för att få ett jobb. Dessutom ger erfarenheten en möjligt att bli vald och sitta i styrelser i hela Sveriges rika föreningsliv. Alltifrån hyresgästföreningen, villaföreningen, kulturföreningen, körlivet (nästan alla körer är föreningar) eller idrottsföreningar. Att sitta i en styrelse ger erfarenheter för hela livet och är en stark inkluderande faktor till hela samhället. Läs mer om styrelsearbete här →

Förnya styrelsen

Hjälp nya barn och unga in i styrelsen

Om Hälsorådet är på en skola är det viktigt att styrelsen och medlemmarna kontinuerligt förnyas. Sträva efter att hälften av styrelsen sitter kvar och andra hälften väljs in av nya som börjat på skolan. Då kan gamla medlemmar berätta och visa för de nya hur ett Hälsoråd fungerar. Detta sparar tid för dig som stödjare och underlättar det löpande arbetet med Hälsoråd på skolan eller fritidsverksamheten. Gör gärna en kickoff efter årsmötet där gamla styrelseledamöter berättar och visar för de nya hur de arbetat. Behöver barnen och unga mycket stöd kan du som stödjare sitta i styrelsen och genom ditt arbete skapa kontinuitet så att hälsorådets arbete kan fortsätta år efter år.

OBS! Sista datum att ha årsmöte är den 15 mars 2021.  När årsmötet är inlämnat kontrollerar Reacta uppgifterna. Kontrollen tar cirka 2 veckor och efter det betalas friskvårdsbidrag ut.  Efter sista inlämningsdatum får Hälsorådet inte friskvårdsbidrag för årsmötet.

Vill ni titta på mallen för årsmötet i förväg? Klicka här för en PDF version!

Sammanfattande tips

 • Förnya styrelsen kontinuerligt
 • Välj inte personer till styrelsen som snart ska sluta skolan/fritidsverksamheten
 • Anpassa stödet beroende på ålder, kunskap och mognad
Starta årsmötet här!

Frågor?

Tveka inte att kontakta oss.