Fem enkla huskurer för psykisk hälsa

Det finns generellt en bred kunskap om vad som främjar fysisk hälsa hos individer. Vi vet vad vi bör äta och att fysisk aktivitet är viktigt men vad kan vi göra för att stärka den psykiska hälsan? 

Det finns mycket som man kan göra för att stärka sin psykiska hälsa. Bland annat visar forskning att föreningsengagemang främjar hälsan då det stärker människors sociala kapital. Det spelar egentligen inte så stor roll vilken aktivitet som individen ägnar sig åt i ett socialt sammanhang utan det är vi-känslan som uppstår som är viktig. På så sätt kan ungas organisering i hälsoråd bidra till att deras hälsa och välbefinnande stärks på olika sätt då de samlas kring ett gemensamt intresse och utövar olika hälsofrämjande aktiviteter tillsammans.

Utöver att engagera sig i föreningar så har en arbetsgrupp inom initiativet "Kraftsamling för psykisk hälsa", som startades av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), gjort en lista på fem huskurer som man kan göra för att stärka sig själv och sin psykiska hälsa. Samtliga huskurer baseras på forskning om hälsa och välmående och även om flera av råden är generella så har de gjort en uppdelning utifrån olika målgrupper för att konkretisera vad som passar en viss målgrupp bäst.

Materialet är kostnadsfritt, digitalt och riktar sig till alla som vill fördjupa sig i vad och hur man kan göra för att stärka den psykiska hälsan.

Läs mer
Från:
Uppdrag Psykisk Hälsa