Stolta styrelseledamöter tar studenten

Att vara engagerad i hälsoråd skapar inte bara ökat välbefinnande, stärkt gemenskap och ökad trygghet utan ger även barn och unga erfarenheter som de har glädje av i framtiden. Här ser vi två stolta styrelseledamöter från hälsoråd på Didaktus Liljeholmen som tar studenten och får med sig ett diplom där det framgår att de har varit engagerade i föreningens styrelse som sekreterare och ordförande. I rollen som styrelseledamot har de unga haft reellt inflytande, fått värdefull kunskap om demokrati och varit drivande i föreningen med fokus på att främja och stärka hälsan och välbefinnandet hos hälsorådets medlemmar.

Stort tack för ert engagemang och varmt lycka till i framtiden!

Från:
Didaktus Liljeholmen

Det går snabbt och enkelt

Kom igång enkelt i fyra steg

Kom igång genom fyra enkla steg. Börja med att prenumerera på nyhetsbrevet med senaste nytt om hälsofrämjande arbete med hälsoråd. Boka sedan in dig kostnadsfritt på en infoträff om hur ni kan kan lyfta ert hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Här får du tips, verktyg, framgångsrika exempel från skolor som redan arbetar hälsofrämjande med hälsoråd, effekterna av deras arbete liksom forskning och evidens.

I steg tre kartlägger vi ert hälsofrämjande arbete utifrån det systematiska kvalitetsarbetet där ni får hjälp att identifiera "Var är vi?" och "Vart ska vi?" och "Hur gör vi?", liksom era möjligheter att lyfta ert hälsofrämjande arbete med hälsoråd. I steg fyra hjälper vi er att starta upp ert arbete utifrån er kartläggning. Vi hjälper er genom hela processen att få effekter på barns och ungas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande.

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller stöd på info@reacta.se, 08-940 410 eller i chatten nere till höger.