Stolta styrelseledamöter tar studenten

Att vara engagerad i hälsoråd skapar inte bara ökat välbefinnande, stärkt gemenskap och ökad trygghet utan ger även barn och unga erfarenheter som de har glädje av i framtiden. Här ser vi två stolta styrelseledamöter från hälsoråd på Didaktus Liljeholmen som tar studenten och får med sig ett diplom där det framgår att de har varit engagerade i föreningens styrelse som sekreterare och ordförande. I rollen som styrelseledamot har de unga haft reellt inflytande, fått värdefull kunskap om demokrati och varit drivande i föreningen med fokus på att främja och stärka hälsan och välbefinnandet hos hälsorådets medlemmar.

Stort tack för ert engagemang och varmt lycka till i framtiden!

Från:
Didaktus Liljeholmen