Projektträff för rektorer inom anpassad skola!

En fredag i mars samlades intresserade rektorer och övrig personal inom anpassad skola, för att ta del av arvsfondsprojektet Jämlik hälsa för alla. Deltagare lyssnade till en presentation av Reacta och framgångsfaktorer av att arbeta med hälsorådsmodellen, samt fick information om var arvsfondsprojektet befinner sig och vilka anpassningar som projektet hittills har genomfört. Intresset från deltagare var stort och en dialog kring hälsofrämjande arbete i praktiken inom anpassad skola präglade det samtal som kom att uppstå. Projektets primära målgrupp är barn och unga inom anpassad skola, och under informationsträffen fick deltagare ta del av vilka utvecklingsområden inom hälsorådsmodellen som identifierats av barn och unga, samt vilka anpassningar som nu genomförs. Projektet är en viktig del i att tillgängliggöra hälsorådsmodellen för än fler barn och unga!

Under förmiddagen medverkade även en projektskola, Häggviksgymnasiet! Projektelever, personal och rektor berättade om erfarenheter, upplevelser och effekter av att vara en projektskola! Agnes, Kevin, Emma, Lucas och Isabelle berättade om sina roller i hälsorådsarbetet, på vilket sätt de demokratiskt röstar fram aktiviteter tillsammans i hälsorådet och hur det är att som elev vara med i Jämlik hälsa för alla. Sara och Moni berättade om MI-samtal och den demokratiska tanken i hälsorådsarbetet, som tillsammans med tid är framgångsfaktorer i hälsorådsarbetet. Rektor Johan lyfte perspektivet på hälsa och hur Häggviksgymnasiet tagit till sig hälsorådsmodellen och utvecklat sitt hälsofrämjande arbete med den. Alla deltagare medverkade sedan i en hälsofrämjande aktivitet på plats. Projekteleverna Emma och Agnes gav prov på en av sina hälsorådsaktiviteter och genomförde två danser med samtliga deltagare. Det blev succé!

Stort tack till alla som medverkade och visade stort intresse för arvsfondsprojektet Jämlik hälsa för alla! Stort tack Häggviksgymnasiet!

Arbetar du, liksom de som deltog i informationsträffen ovan med barn och unga inom anpassad skola? Är du nyfiken och vill veta mer om hur du kan stärka och främja barns och ungas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande? Då finns det en modell för dig!

Välkommen att ta kontakt med projektledare: maria.almroth@recata.se

Från:
Reacta