Informationsmaterial om Covid-19

Folkhälsomyndigheten har släppt ett informationsmaterial till barn och unga som går att ladda ner gratis om att allt är inte som vanligt, då covid-19 sprids fortfarande. Informationsmaterialet påminner oss om vad och var och en behöver göra för att minska smittspridningen. Myndigheten skriver:

"Att fullfölja sin utbildning utgör en skydds- och friskfaktor för hälsa bland både unga och vuxna. Vi ser därför skol- och utbildningsformer som viktiga arenor för dessa budskap. Folkhälsomyndigheten följer noga den epidemiologiska utvecklingen av covid-19 och nu ser vi en ökande trend av antalet fall. Det är därför viktigt att påminna unga och unga vuxna om att allt inte är som vanligt, covid-19 sprids fortfarande."

Läs mer
Från: