Health literacy ska genomsyra skolans arbete

I antologin Health Literacy – Teori och praktik i Hälsofrämjande arbete (2020) redogör forskare för att det hälsofrämjande arbetet behöver ha ett holistiskt fokus i vilket man ser till hela människan. Forskarna lyfter att i skolan handlar det bland annat om att elever görs delaktiga och att de får förutsättningar att kunna göra hälsosamma val och ställningstaganden. Det är något som ska genomsyra arbetet med såväl utbildning och undervisning som värderingar och normer.

Vad innebär hälsolitteracitet och hur kan det utvecklas i skolan?

Hälsolitteracitet syftar till den förmåga och kunskap som en individ behöver för att kunna fatta medvetna beslut om sin hälsa och livsstil. Forskarna lyfter att eftersom skolan har ett likvärdighetsuppdrag så ska det ingå i verksamheten att även verka för att främja en mer jämlik hälsa hos eleverna. Personalen har ett viktigt ansvar vad gäller att skapa en lärmiljö som främjar hälsolitteracitet, i vilken eleverna blir stärkta i att kunna göra mer hälsosamma val och ställningstaganden.

Eleverna kan även utveckla hälsolitteracitet genom att få en utbildning som bygger på kunskap om hälsofrämjande perspektiv där det skapas en förståelse för de sociala villkorens betydelse för hälsa och lärande. Forskarna menar att det här är en fråga som de professionella i skolan måste ta ett gemensamt ansvar för.

Läs mer
Från:
Skolverket

Det går snabbt och enkelt

Kom igång enkelt i fyra steg

Kom igång genom fyra enkla steg. Börja med att prenumerera på nyhetsbrevet med senaste nytt om hälsofrämjande arbete. Boka sedan ett kostnadsfritt möte och få information om hur ni kan kan lyfta ert hälsofrämjande arbete. Vi kommer med tips, inspiration och framgångsrika exempel från andra skolor och mötesplatser. Därefter analyserar vi tillsammans ert nuläge och behov. Utifrån kartläggningen tar vi fram en skräddarsydd helhetslösning för just er verksamhet med fokus på hur ni kan starta upp arbetet. Vi hjälper er genom hela processen.  

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller stöd på info@reacta.se, 08-940 410 eller i chatten nere till höger.