Jämlik hälsa för alla deltar under Rikskonferensen för anpassad skola!

Arvsfondsprojektet som gör skillnad för barn och unga med IF

Nu har du chansen att besöka Jämlik hälsa för alla under Rikskonferensen för anpassad skola i Växjö som genomförs 13-14 maj!
Kom och ta del av vilka effekter hälsorådsarbete ger på barns och ungas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande! Få information om vilka anpassningar inom hälsorådsarbetet som projektet har utvecklat och hur dessa gagnar barn och unga, vilka som har den starkaste rösten i projektet samt hur just din verksamhet också kan vara en del i detta! Vi berättar gärna om hur barn och unga kan engageras i verksamhetens hälsofrämjande arbete genom att starta och bedriva hälsorådsarbete. Genom hälsorådsarbete kan barn och unga vara en del av det hälsofrämjande arbetet i praktiken, och samtidigt säkerställs att det hälsofrämjande arbetet sker i verksamheten på individ-, grupp- och organisationsnivå.

För mer information kontakta gärna Maria.almroth@reacta.se

Varm välkommen att besöka projektets monter under Rikskonferensens dagar i Växjö!

Vad är projektet Jämlik hälsa för alla?

Arvsfondsprojektet som gör skillnad för barn och unga med IF

Här har du som huvudman en unik chans att få barn och unga engagerade i verksamhetens  hälsofrämjande arbete! Detta genom att låta barn och unga starta och bedriva hälsorådsarbete. Arbetet med hälsoråd säkerställer ett hälsofrämjande arbete i verksamheten på grupp- och organisationsnivå i samverkan med lärare och övrig personal.

Jämlik hälsa för alla är ett arvsfondsprojekt riktat specifikt mot barn och unga i anpassad skola. Målet med projektet är att öka antalet anpassade skolor som arbetar med hälsoråd och därmed skapa förutsättningar för att barn och unga i anpassade skolor genomför fler hälsofrämjande aktiviteter med goda effekter på deras psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. Hälsoråd är ideella föreningar, där barn och unga utifrån ett gemensamt intresse, på demokratiska sätt fattar beslut kring hälsofrämjande aktiviteter som de tillsammans vill göra. Läs mer →

I projektet Jämlik hälsa för alla har barn och unga den starkaste rösten gällande förslag och genomförande av anpassningar som de vill ha i Reactas hälsorådsmodell, det är barn och unga som bär projektet!

Projektets bakgrund

Hur kom projektet till?

Reacta har lång erfarenhet av att coacha skolor och mötesplatser i att lyfta det hälsofrämjandearbetet och visionen är att alla skolor, i alla skolformer, och mötesplatser har aktiva hälsoråd. Genom projektet Jämlik hälsa för alla så säkerställer vi att än fler barn och unga ges möjlighet att göra hälsofrämjande aktiviteter i hälsoråd. Möjligheten att starta och bedriva hälsorådsarbete ska ges till alla barn och unga, oavsett behov av eventuella anpassningar. Projektet finansieras genom medel från Allmänna arvsfonden och drivs under tre år.

Projektets syfte

Stärkt psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande hos barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning

Projektet drivs av ambitionen att fler barn och unga i anpassad skola ges möjlighet att bedriva hälsorådsarbete med Reactas modell. Kärnan i projektet är att identifiera, utveckla samt implementera eventuella anpassningar i Reactas hälsorådsmodell. Kort sagt undersöker projektet vad barn och unga i anpassad skola behöver för att ges samma förutsättningar som andra i hälsoråds-arbetet. Projektet undersöker även vilka anpassningar i hälsorådsmodellen som behövs, för att än bättre fungera för personal till barn och unga. Dessa anpassningar implementeras sedan i Reactas utbildningar för personal i arbete med hälsoråd.

Projektets utformning

Treårigt projekt med tydliga mål för varje projektår

År 1
Under projektets första år träffades projektelever med personal under två dagar för att identifiera eventuella anpassningar inom hälsorådsmodellen. Lokalt under året arbetade projektskolorna med att skapa förutsättningar för att starta och driva hälsoråd, detta för att prova modellen samt för att stärka och främja barns och ungas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. Sammanlagt beredde projektskolorna möjlighet för 50 aktiva medlemmar i sina hälsoråd och fler än75 barn och unga deltog i hälsofrämjande aktiviteter. Under året identifierades också utvecklingsområden i Reactas utbildningar till diplomerad hälsorådscoach samt diplomerad samordnare. Projektskolorna röstade dessutom fram en hälsofrämjande aktivitet som genomfördes tillsammans på Skansen i Stockholm en underbar vårdag i april 2022. Under det första året tillkom fem nya skolor så sammantaget ingår nu sju projektskolor i Jämlik hälsa för alla!

År 2
Under projektets andra år tar arbetet vid med att fortsätta utforma de anpassningar som projekteleverna har identifierat. För nya projektskolor gäller det att skapa förutsättningar i verksamheten för att starta och driva hälsoråd med barn och unga. Detta genom att personal ges möjlighet att genomgå utbildning till diplomerad hälsorådscoach. Med utbildningen säkerställs att personalen har de verktyg de behöver för att coacha barn och unga i hälsorådsarbete.

Under projektets andra år arbetar projektelever med att testa de anpassningar som identifierats för att utvärdera hur de fungerar i hälsorådsarbetet, det görs både gemensamt och lokalt på skolan. Under året är målet att 100 barn och unga blir medlemmar i projektskolornas hälsoråd och att det ges förutsättningar för att 150 barn och unga deltar i hälsofrämjande aktiviteter. Arbetet med att anpassa och utveckla förbättringar i utbildningarna till diplomerad hälsorådscoach och samordnare fortsätter, tillsammans med personal från projektskolorna. Projektledaren arbetar vidare med att utöka antalet projektskolor för att sprida resultat och engagemang så att fler barn och unga i anpassad skola ges möjlighet att ägna sig åt hälsorådsarbete. Även under detta år kommer medlemmar i projektskolornas hälsoråd rösta och genomföra en hälsofrämjande aktivitet tillsammans. Det återstår att se vad projekteleverna röstar fram detta projektår! Här kan du läsa mer om hur en projektelev arbetar med hälsorådsmodellen och är delaktig i arvsfondsprojektet Jämlik hälsa för alla Läs mer →

År 3
Under projektets sista år slutförs arbetet med de anpassningar som projekteleverna har identifierat samt arbetet med att implementera dessa i Reactas modell för hälsoråd. Ambitionen är att 250 aktiva medlemmar är registrerade i projektskolornas hälsoråd och att projektskolorna skapar förutsättningar för att 375 barn och unga ges möjlighet att delta i hälsofrämjande aktiviteter. I utbildningarna till diplomerad hälsorådscoach och samordnare färdigställs de anpassningar och förbättringar som personalen har identifierat och implementeras.  Ytterligare skolor bjuds in för att ta del av de resultat som bidrar till att än fler barn och unga i anpassad skola har möjlighet att bedriva hälsorådsarbete! Under en gemenskapsträff bjuder projektskolorna in nya skolor att ta del av de anpassningar som nu implementerats i hälsorådsmodellen. Projektets resultat integreras slutligen i Reactas fortsatta arbete och blir en viktig pusselbit i att göra skillnad för barns och ungas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. 

Projektträff 2023

Såhär kan det se ut när projektelever träffas och jobbar med att ta fram förslag på anpassningar i Reactas hälsorådsmodell

Projektträff 2024

Såhär såg det ut när projektelever träffades och jobbade vidare med de förslag på anpassningar i Reactas hälsorådsmodell som de tagit fram

Nästa steg

Såhär går du vidare!

Vill du också göra skillnad på riktigt, systematisera ert hälsofrämjande arbete och låta barn och unga med IF få en unik röst gällande hälsofrämjande skolutveckling i praktiken? Då är du varmt välkommen att ta kontakt med oss. Vi erbjuder olika alternativ för dig som är nyfiken och vill veta mer:

Följ oss gärna i våra sociala kanaler på @jamlikhalsaforalla. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Bidragsgivare

folkhälsomyndigheten        
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond   
myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor
Arvsfonden

Samarbeten

milstolpar

 • 2008  Grundas Reacta
 • 2011 Får vi vårt första statsbidrag
 • 2013 Öppnar vi ett litet kansli
 • 2014 Antas fem hälsovärderingar
 • 2014 Kan skolor och mötesplatser bli stödmedlemmar
 • 2015  Ger 250 skolsköterskor, lärare, fritidsledare barn och unga stöd
 • 2015 Når vi över 50 hälsoråd
 • 2016  Gör vi vår första internationella medlemsresa
 • 2017  Får vi två statsbidrag från Folkhälsomyndigheten
 • 2018  Gör över 100 hälsoråd och 2000 barn och unga hälsofrämjande aktiviteter
 • 2019  Startar folkhögskolor hälsoråd för barns och ungas hälsa
 • 2020 Har 18 av 21 län aktiva hälsoråd
 • 2021 Börjar vi utbilda hälsorådscoacher
 • 2022 Ökar deltagartillfällen i hälsoråden med 190 %

Om Reacta

Rebecca Söderström

Reacta grundades av Rebecca Söderström 2008. Rebecca tog fram Reactas grundläggande värdering:

Hälsa ska vara positivt!

Läs mer→