Effekter

Psykisk och fysisk hälsa ökar

Det finns många positiva effekter av att arbeta med Reactas modell och vi ser dagligen hur arbetet påverkar barn & ungas hälsa positivt. Under  2019 har vi påbörjat ett systematiskt arbete för att samla in och dokumentera effekterna av hur modellen bibehåller och stärker barn & ungas hälsa. Under 2019 har hittills totalt 17 skolor & fritidsverksamheter vid totalt 45 tillfällen, redovisat effekterna från 21 olika hälsoråd.

Störst effekter ser vi på gemenskap, förutsättningar för lärande samt på medvetenheten om vad som påverkar hälsan. 73 % av aktiviteterna ökar den psykiska hälsan och 38 % ökar den fysiska hälsan. Totalt bibehåller eller ökar 92 % av aktiviteterna den psykiska hälsan. Likadant bibehåller eller ökar 92 % av aktiviteterna den fysiska hälsan men där fördelningen mellan vilka som bibehåller respektive ökar, skiljer sig gentemot den psykiska hälsan. Ingen har rapporterat att den fysiska eller psykiska hälsan har minskat. Siffrorna kommer att uppdateras löpande, då flera skolor har kvar att rapportera in effekterna från sina hälsoråd 2019.  

Röster om hälsoråd

Så här säger skolorna

”Vi har fått mer välkomnande och öppen attityd på skola”
Globala gymnasiet

”Elever blir lugnare och kan koncentrera sig mer på genomgångar och eget arbete utan att behöva ta en rast”
Wallbergsskolan

”Goda effekter på elevernas medvetenhet om vad som är bra för kropp och knopp”
Simrishamns särskola

”Eleverna ser poängen av att göra fysiska aktiviteter utanför skolan”
Internationella Engelska gymnasiet

Hälsofrämjande aktiviteter

Vilka effekter har aktiviteterna?

Ta del och inspireras av alla hälsoråds hälsofrämjande aktiviteter. Just nu håller vi på att bygga upp aktivitetsbanken och fler kommer tillkomma inom kort liksom mer info om varje aktivitet. Kanske finns det en aktivitet ni skulle vilja göra på er skola för att stärka den psykiska och fysiska hälsan?

Bidragsgivare

folkhälsomyndigheten        
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond   
myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor

Samarbeten

milstolpar

 • 2008  Startas organisationen
 • 2011  Får vi första statsbidraget från MUCF
 • 2013 Öppnar vi ett litet kansli
 • 2014 Antas fem hälsovärderingar
 • 2014 Skolor och mötesplatser kan bli stödmedlemmar
 • 2015  250 skolsköterskor, lärare, fritidsledare ger barn & unga stöd
 • 2015 Når vi över 50 hälsoråd
 • 2016  Gör vi vår första internationella medlemsresa
 • 2017  Får vi två statsbidrag från Folkhälsomyndigheten
 • 2018  Över 100 hälsoråd och 2000 unga gör hälsofrämjande aktiviteter
 • 2019  Folkhögskolor startar hälsoråd för barn & ungas hälsa
 • 2020 18 av 21 län har aktiva Hälsoråd för barn och ungas hälsa

Om Reacta

Rebecca Söderström

Reacta grundades av Rebecca Söderström 2008. Rebecca tog fram Reactas hälsovärderingar och lade grunden till att:

Hälsa ska vara positivt!

Läs mer→