Effekter

Psykisk och fysisk hälsa ökar

Sedan 2019 mäter vi effekterna systematiskt där vi samlar in och dokumenterar hur modellen bibehåller och stärker barns och ungas hälsa. Effekterna mäts genom att skolor, fritidsgårdar och andra mötesplatser själva rapporterar effekterna av hälsorådens arbete.

2020 rapporterar skolorna störst effekter på sammanhållningen, gemenskapen och välmående generellt. 85 % av aktiviteterna ökar den psykiska hälsan och 55% ökar den fysiska hälsan. Totalt bibehåller eller ökar 99 % av aktiviteterna den psykiska hälsan. Ingen har rapporterat att den fysiska eller psykiska hälsan har minskat.

Sedan 2019 har effekten på den psykiska hälsan ökat från 73 % till 85 %. Likaså ökar effekten på den fysiska hälsan från 38 % till att 55 % av aktiviteterna ökar den fysiska hälsan. Sammantaget så har effekterna på barns och ungas psykiska och fysiska hälsa ökat markant från föregående år. Detta är resultatet av ett systematiskt kvalitetsarbete där vi ständigt förbättrar och utvärderar modellen utifrån vad alla skolor och fritidsgårdar rapporterar och efterfrågar.

Röster om hälsoråd

Så här säger skolorna

”Vi har fått mer välkomnande och öppen attityd på skola”
Globala gymnasiet

”Elever blir lugnare och kan koncentrera sig mer på genomgångar och eget arbete utan att behöva ta en rast”
Wallbergsskolan

”Goda effekter på elevernas medvetenhet om vad som är bra för kropp och knopp”
Simrishamns särskola

”Eleverna ser poängen av att göra fysiska aktiviteter utanför skolan”
Internationella Engelska gymnasiet

Hälsofrämjande aktiviteter

Vilka effekter har aktiviteterna?

Ta del och inspireras av alla hälsoråds hälsofrämjande aktiviteter. Just nu håller vi på att bygga upp aktivitetsbanken och fler kommer tillkomma inom kort liksom mer info om varje aktivitet. Kanske finns det en aktivitet ni skulle vilja göra på er skola för att stärka den psykiska och fysiska hälsan?

Bidragsgivare

folkhälsomyndigheten        
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond   
myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor

Samarbeten

milstolpar

 • 2008  Reacta startas
 • 2011 Får vi vårt första statsbidrag
 • 2013 Öppnar vi ett litet kansli
 • 2014 Antas fem hälsovärderingar
 • 2014 Skolor och mötesplatser kan bli stödmedlemmar
 • 2015  250 skolsköterskor, lärare, fritidsledare ger barn & unga stöd
 • 2015 Når vi över 50 hälsoråd
 • 2016  Gör vi vår första internationella medlemsresa
 • 2017  Får vi två statsbidrag från Folkhälsomyndigheten
 • 2018  Över 100 hälsoråd och 2000 barn & unga gör hälsofrämjande aktiviteter
 • 2019  Folkhögskolor startar hälsoråd för barn & ungas hälsa
 • 2020 18 av 21 län har aktiva hälsoråd

Om Reacta

Rebecca Söderström

Reacta grundades av Rebecca Söderström 2008. Rebecca tog fram Reactas hälsovärderingar och lade grunden till att:

Hälsa ska vara positivt!

Läs mer→