Rekordhög ohälsa bland svenska elever

Svenska skolforskare menar att stressen bland elever skjuter i taket men att ingen drar i bromsen. Forskarna vill gärna se att det finns ett större fokus på att skapa förutsättningar för att skapa en hållbar skolgång och nämner ökad stress, minskad tillhörighet och minskad känsla av meningsfullhet i skolan som möjliga orsaker till den ökade ohälsan. Björn Högberg arbetar som lektor i socialt arbete vid Umeå Universitet och enligt hans studier har Sverige gått ifrån att vara ett land där eleverna upplever välbefinnande till att istället hamna under genomsnittet, jämfört med andra rika kunskapsnationer i Europa, när det handlar om elevernas mående.

Reacta vill vara med och vända den här negativa utvecklingen! Bland de verksamheter som har implementerat Reactas modell med hälsoråd redovisar 78% att välmåendet generellt hos barn och unga har ökat. Hälsoråden ökar även känslan av tillhörighet och hela 93% redovisar att de har fått en ökad gemenskap, sammanhållningen har ökat med 91% och 85% redovisar att tryggheten i skolan har ökat.

Hälsorådens alla effekter hittar du här! Läs mer →

Vill du vara med och vända den negativa utvecklingen med ökad ohälsa hos barn och unga? Bidra till att ni, i din verksamhet, kan lyfta det hälsofrämjande arbetet till en ny nivå och stärka barns och ungas hälsa? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!

info@reacta.se
08-940 410

Läs mer
Från:
SVT

Det går snabbt och enkelt

Kom igång enkelt i fyra steg

Kom igång genom fyra enkla steg. Börja med att prenumerera på nyhetsbrevet med senaste nytt om hälsofrämjande arbete med hälsoråd. Boka sedan in dig kostnadsfritt på en infoträff om hur ni kan kan lyfta ert hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Här får du tips, verktyg, framgångsrika exempel från skolor som redan arbetar hälsofrämjande med hälsoråd, effekterna av deras arbete liksom forskning och evidens.

I steg tre kartlägger vi ert hälsofrämjande arbete utifrån det systematiska kvalitetsarbetet där ni får hjälp att identifiera "Var är vi?" och "Vart ska vi?" och "Hur gör vi?", liksom era möjligheter att lyfta ert hälsofrämjande arbete med hälsoråd. I steg fyra hjälper vi er att starta upp ert arbete utifrån er kartläggning. Vi hjälper er genom hela processen att få effekter på barns och ungas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande.

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller stöd på info@reacta.se, 08-940 410 eller i chatten nere till höger.