Fysisk aktivitet och psykisk hälsa

Visste du hur stor påverkan fysisk aktivitet kan ha på din psykiska hälsa och välbefinnande?

Att fysisk aktivitet stärker kroppen på olika sätt är ett välkänt faktum, men genom att vara fysiskt aktiv stärker och främjar du också ditt mående psykiskt. I den här filmen som Folkhälsomyndigheten har tagit fram får du lyssna till fyra experter som under cirka fem minuter berättar vad som händer med oss psykiskt när vi är mer aktiva fysiskt.

Effekterna som lyfts i filmen speglar det som medlemmar i hälsoråd har fått uppleva genom att genomföra hälsofrämjande aktiviteter som stärker deras fysiska hälsa. I de kvartalsredovisningar som hälsoråden skickade in under 2022 framgår att av de som har redovisat att deras fysiska hälsa har ökat så har 68% också fått en ökad psykisk hälsa. I 65% av redovisningarna där aktiviteterna syftar till att stärka den fysiska och psykiska hälsan har välmåendet generellt ökat och 60% redovisar en ökad medvetenhet om hur de hälsofrämjande aktiviteterna främjar och stärker hälsorådsmedlemmarnas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

Låt dig inspireras av Reactas modell med hälsoråd och var med och gör skillnad du också!

Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer. Du når oss på info@reacta.se eller 08-940 410.

Titta här
Från:
Folkhälsomyndigheten