Välj stödinsats

Stödinsatser för att starta, driva, utveckla & utvärdera hälsoråd

Om modellen

Evidensbaserade insatser med dokumenterad effekt

Att arbeta med Reactas modell för hälsofrämjande arbetet är enkelt, evidensbaserat och har dokumenterade effekter. Modellen består av olika stödinsatser som hjälper dig som arbetar i skolan eller på en mötesplats att arbeta framgångsrikt med hälsoråd. Stödinsatserna är grupperade efter om du ska starta, driva, utveckla eller utvärdera ett hälsofrämjande arbete med hälsoråd.

OBS! Vi bygger här en digital version av Reactas modell. Kontakta oss för den trycka versionen av modellen.