Hälsoråd skapar viktiga sammanhang  

Johan Hallberg, rektor på Malmaskolan i Kolsva, uppmärksammas ofta tillsammans med sin rektorkollega Gun-Marie Persson för deras tydliga fokus på hälsofrämjande arbete i skolan och hur de olika insatser som görs i verksamheten resulterar i att nästan alla elever når full behörighet.

Malmaskolan har varit anslutna till Reacta sedan 2019 och har flera olika hälsoråd, i vilka elever möts och gör olika aktiviteter som främjar och stärker deras fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Johan skriver i sin krönika om de många positiva effekter som arbetet med hälsoråd har resulterat i och att det dubbelriktade sambandet mellan lärande och hälsa är något som är självklart för dem. En aspekt som är av stor vikt i det här arbetet är medvetenheten om att när elever mår bra så presterar de bra, och om det finns förutsättningar för eleverna att kunna prestera bra, så resulterar det i att eleverna också mår bra.

"Det är just den växelverkan som är så fantastisk att få uppleva, för eleverna, för föräldrarna och för oss i skolan", skriver Johan.

Bland de verksamheter som bedriver ett hälsofrämjande arbete, med hjälp av Reactas hälsorådsmodell, påvisas att hälsorådsarbetet bland annat resulterar i ökad gemenskap, sammanhållning och trygghet bland eleverna. Det är effekter som på så många olika sätt gör skillnad för barn och unga och som stämmer väl överens med det som Malmaskolans hälsorådsarbete har resulterat i.

Johan avslutar sin krönika med orden "Kanske är det så enkelt. Barn och ungdomar idag – precis som i alla tider, behöver ett meningsfullt sammanhang där man får vara med och bli bekräftad precis som man är, för att må bra och utvecklas mot ett gott liv!"

Vill du och din verksamhet också vara med i arbetet som skapar sammanhang och gör skillnad för barns och ungas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande?

Maila till info@reacta.se eller ring oss på 08-940 410 så berättar vi mer!

Läs hela krönikan här
Från:
Reacta