Var tionde barn i skolan känner sig ensam

Enligt en ny Novusundersökning som Friends har gjort känner var tionde barn i skolan sig ofta eller alltid ensam. Enligt statistik från Friends framgår också att hela 34% av 10-18-åriga flickor och 18% av 10-18-åriga pojkar har återkommande psykiska besvär och siffrorna har aldrig varit så höga.

Siffrorna i rapporten baseras på barns och ungas egna röster och är på många sätt oroande. Enligt Hanna Rohani, som är psykolog på Friends, har en trygg skolgång en avgörande inverkan på barns välmående. Hanna Rohani menar också att barn behöver må bra för att kunna ta till sig kunskap och att det är de vuxna som ansvarar för barns trygghet. Även Skolverket lyfter det dubbelriktade sambandet mellan hälsa och lärande och det finns mycket forskning som visar att när elever mår bra kan de också prestera bra i sitt skolarbete.

Bland de skolor som har implementerat Reactas hälsorådsmodell och har aktiva hälsoråd, så framgår det i hälsorådens redovisningar att av de aktiviteter som har gjorts i hälsoråden så har 91% resulterat i ökad gemenskap bland barn och unga. Samma procentuella ökning på 91% återfinns också vad gäller en ökad sammanhållning och 89% av hälsorådens aktiviteter har resulterat i ökad psykisk hälsa hos barn och unga.

En viktig faktor för att främja psykiska hälsa är också känslan av att vara trygg i skolan. Enligt hälsorådens medlemmar har 75% av aktiviteterna lett till en ökad trygghet och 56% av aktiviteterna har ökat förutsättningarna för barns och ungas lärande. Hur är det möjligt? Tack vare arbetet med hälsoråd så kommer barn och unga i kontakt med andra elever i skolan och de kan samlas kring ett gemensamt intresse eller aktivitet som enbart syftar till att de ska främja eller stärka sitt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Här knyts nya relationer över såväl klass- som årskursgränser och de positiva effekterna är många. Läs mer →

Vill du också vara med i arbetet som kan motverka att barn och unga känner sig ensamma i skolan? Hör av dig så berättar vi mer!

info@reacta.se

08-940 410

Läs mer
Från:
Friends