Psykisk hälsa vid funktionsnedsättning

Den nya kunskapssammanställningen "Psykisk hälsa hos barn och unga med funktionsnedsättning" är en del i en kartläggning som Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM genomfört i ett regeringsuppdrag. Uppdraget är en samverkan där 25 myndigheter tillsammans ska ta fram underlag till en ny kommande nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention.

I kunskapssammanställningen framgår att elever med funktionsnedsättning i mindre grad trivs i skolan och har mer problematisk skolfrånvaro än elever utan funktionsnedsättning. Resultaten visar även att de löper större risk för att bli utsatta för mobbning och att de flesta har kamrater att umgås med på sin fritid, men i större utsträckning är rädda för andra elever.

Cecilia Löfberg, projektledare på SPSM säger att "Vi hoppas att kunskapssammanställningen ska bidra till att väcka frågor om hur vi på ett bättre sätt kan utveckla kunskap om den heterogena grupp som detta faktiskt är. Olika funktionsnedsättningar leder till olika utmaningar i skolan och det kan påverka barns och elevers psykiska hälsa på olika sätt, men det finns begränsad kunskap kring det".

Lär mer
Från:
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Det går snabbt och enkelt

Kom igång enkelt i fyra steg

Kom igång genom fyra enkla steg. Börja med att prenumerera på nyhetsbrevet med senaste nytt om hälsofrämjande arbete. Boka sedan ett kostnadsfritt möte och få information om hur ni kan kan lyfta ert hälsofrämjande arbete. Vi kommer med tips, inspiration och framgångsrika exempel från andra skolor och mötesplatser. Därefter analyserar vi tillsammans ert nuläge och behov. Utifrån kartläggningen tar vi fram en skräddarsydd helhetslösning för just er verksamhet med fokus på hur ni kan starta upp arbetet. Vi hjälper er genom hela processen.  

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller stöd på info@reacta.se, 08-940 410 eller i chatten nere till höger.