Folkhälsomyndigheten: Prata om ungas hälsa och sexualitet ur jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv

Vilka frågor kan skolan utgå ifrån i arbetet med att skapa större jämlikhet för unga i och utanför skolan när det gäller sexualitet och relationer? Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett diskussionsunderlag som kan användas i arbetet och som bland annat bygger på resultatet av en studie där 7 755 unga i åldrarna 16-29 år svarade på frågor om sexualitet och hälsa.

Vi på Reacta arbetar aktivt för en större jämlikhet för unga när det gäller sexualitet och relationer. Idag arbetar tre hälsoråd med HBTQ-frågor med fokus på acceptans, attityder, jämställdhet och relationer. Mora Pride är ett hälsoråd som är anslutet till Reacta, som varje år anordnar en prideparad genom Mora.
Läs mer →

Vill din skola eller mötesplats också starta hälsoråd för en större jämlikhet för unga i och utanför skolan när det gäller sexualitet och relationer? Kontakta oss på 08-940 410, info@reacta.se eller chatta direkt med oss här på hemsidan.

Läs mer
Från: