Jämlik hälsa för alla gör en film om hälsoråd!

En härlig fredag i februari träffades deltagare i utvecklingsgruppen för hälsorådscoacher! Utvecklingsgruppen ingår i arvsfondsprojektet Jämlik hälsa för alla och fokuserar detta år på att förenkla och förklara arbetet med hälsoråd! Under det första året ringades en utmaning in med att arbeta med hälsoråd, hälsorådscoacher beskrev det som en utmaning ibland för barn och unga att förstå vad ett hälsoråd är. Hur förklarar man egentligen vad en förening är, vad ingår i uppdraget som kassör och vad betyder alla svåra begrepp?

Deltagarna träffades under en heldag och utarbetade tillsammans ett manus som skall leda till en animerad film. Med filmen följer diskussionsfrågor, de kan fungera som ett underlag för reflektion och ge utrymme för fortsatta diskussioner i hälsoråden. Som ytterligare ett hjälpmedel i kommunikation så tillverkas pek-kartor, som blir nedladdningsbara på Reactas hemsida. Tack alla som medverkade och som bidrog med kloka tankar och idéer under dagen, er röst i projektet är stark! Tänk vad härligt när allt detta är på plats! Nu gör vi det enkelt och kul med hälsoråd för flera!

Blir du nyfiken på hur du kan ta del av Reactas hälsorådsmodell, vilka effekter som följer med den och medverka i arvsfondsprojektet Jämlik hälsa för alla?

Ta kontakt med projektledaren Maria.almroth@reacta.se

Från:
Reacta