Många positiva effekter med ökad fysisk aktivitet i skolan

Allt blir bättre när du ökar din fysiska aktivitet

Enligt professor Carl Johan Sundberg så finns det i huvudsak tre saker som är positiva med att vi rör oss och är mer aktiva. Carl Johan menar att "Det största värdet av en mer hälsosam livsstil har du här och nu. Det är 5-6 gånger större inverkan av det du gör nu än hur du levde tidigare. /.../ Om du börjar leva mer hälsosamt så kommer mycket att bli bättre rätt så snabbt". Så vilka är de i huvudsak tre sakerna som gör skillnad för välmåendet när en individ blir mer fysiskt aktiv?

  1. Ökat välbefinnande
  2. Stärkt kognitiv förmåga
  3. Förbättrad uthållighet

Med ökad fysisk aktivitet så ökar en individs välbefinnande genom att både den mentala och fysiska självkänslan stärks. Carl Johan poängterar att det inte krävs mer än att man gör små förändringar i sin vardag för att uppnå de positiva effekterna för ett ökat välbefinnande, till exempel att ta fler antal steg än vad man vanligtvis gör. Med ett ökat välbefinnande hos barn och unga kan vi skapa förutsättningar för att undvika att trenden med den eskalerande psykiska ohälsan fortsätter att öka.

Utöver en stärkt mental och fysisk självkänsla så påverkar det även individens kognitiva förmåga på ett positivt sätt då det blir lättare att koncentrera sig, lära sig och minnas bättre. Detta eftersom fysisk aktivitet påverkar både människans frontallob, där våra olika förmågor finns, och hippocampus där våra minnen lagras. På så sätt är det möjligt att med hjälp av ökad fysisk aktivitet i skolan undvika att elevers studieresultat påverkas negativt.

Med förbättrad uthållighet är det inte fokus på endast den fysiska uthålligheten utan också på den mentala. Forskning visar nämligen att med ökad fysisk aktivitet så skapas förutsättningar för att bättre kunna hantera såväl fysisk som psykisk stress vilket gör stor skillnad i en individs vardag. Med en stärkt fysisk och psykisk hälsa bygger individen upp en resiliens, motståndskraft, vilket gör att det skapas bättre förutsättningar för individen att slippa hamna i ohälsa på grund av yttre omständigheter.

Uppnå dessa effekter med hjälp av hälsoråd

Generation Pep har startat en ny kampanj med detta som fokus och varje kvartal så redovisar Reactas hälsoråd vilka effekter som har uppnåtts tack vare hälsorådens olika hälsofrämjande aktiviteter. Utifrån de i huvudsak tre viktiga sakerna som Carl Johan Sundberg hänvisar till så är vi glada att kunna dela med er att bland de unga som är medlemmar i hälsoråden har följande effekter uppnåtts:

  1. 78% av barn och unga upplever ett ökat välmående generellt
  2. 63% av barn och unga upplever att deras förutsättningar för lärande har ökat och 57% att deras koncentration har ökat
  3. 86% av barn och unga har fått en förbättrad psykisk hälsa och 67% av barn och unga har fått en ökad fysisk hälsa.

Vill du vara med och göra skillnad för de barn och unga som du möter i din verksamhet och bland mycket annat öka deras hälsa och förutsättningar för lärande?

Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer!  Maila oss på info@reacta.se eller ring 08-940 410.

Läs mer
Från:
Generation Pep

Det går snabbt och enkelt

Kom igång enkelt i fyra steg

Kom igång genom fyra enkla steg. Börja med att prenumerera på nyhetsbrevet med senaste nytt om hälsofrämjande arbete med hälsoråd. Boka sedan in dig kostnadsfritt på en infoträff om hur ni kan kan lyfta ert hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Här får du tips, verktyg, framgångsrika exempel från skolor som redan arbetar hälsofrämjande med hälsoråd, effekterna av deras arbete liksom forskning och evidens.

I steg tre kartlägger vi ert hälsofrämjande arbete utifrån det systematiska kvalitetsarbetet där ni får hjälp att identifiera "Var är vi?" och "Vart ska vi?" och "Hur gör vi?", liksom era möjligheter att lyfta ert hälsofrämjande arbete med hälsoråd. I steg fyra hjälper vi er att starta upp ert arbete utifrån er kartläggning. Vi hjälper er genom hela processen att få effekter på barns och ungas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande.

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller stöd på info@reacta.se, 08-940 410 eller i chatten nere till höger.