Skolrelaterade insatser för fysisk aktivitet

Folkhälsomyndigheten och Karolinska Institutet har med utgångspunkt i vetenskapliga studier gjort en systematisk sammanställning och metaanalys av hur insatser som ökar den fysiska aktiviteten i skolan påverkar barns och ungas psykiska hälsa. Exempel på insatser är införande av styrketräning på idrottslektionerna, att ha rörliga lekredskap på skolgården eller att anordna yogalektioner.

Resultaten visar att ökad fysisk aktivitet i skolan leder till att barnen utvecklar ökat psykiskt välbefinnande och ökad resiliens, vilket innebär att de får en bättre motståndskraft och anpassningsförmåga i svåra eller krävande situationer. En annan positiv effekt är att barnen utvecklar mindre problem med ångest jämfört med barn som ingått i en kontrollgrupp.

Publikationen vänder sig till beslutsfattare, skolpersonal, forskare och andra som behöver underlag för prioritering och fortsatt arbete inom området skola och psykisk hälsa.

Läs mer
Från:
Folkhälsomyndigheten

Det går snabbt och enkelt

Kom igång enkelt i fyra steg

Kom igång genom fyra enkla steg. Börja med att prenumerera på nyhetsbrevet med senaste nytt om hälsofrämjande arbete. Boka sedan ett kostnadsfritt möte och få information om hur ni kan kan lyfta ert hälsofrämjande arbete. Vi kommer med tips, inspiration och framgångsrika exempel från andra skolor och mötesplatser. Därefter analyserar vi tillsammans ert nuläge och behov. Utifrån kartläggningen tar vi fram en skräddarsydd helhetslösning för just er verksamhet med fokus på hur ni kan starta upp arbetet. Vi hjälper er genom hela processen.  

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller stöd på info@reacta.se, 08-940 410 eller i chatten nere till höger.