Träffa oss digitalt eller fysiskt

Inspiration & pepp som lyfter ert hälsofrämjande arbete

Boka en infoträff kostnadsfritt och träffa oss digitalt eller på plats hos er. På infoträffen får ni pepp och tips på hur just ni kan lyfta ert hälsofrämjande arbete till en ny nivå med Reactas modell. Träffen är ett utmärkt tillfälle att få med all personal på tåget som lärare, fritidsledare, skolledning, elevhälsa, ungdomscoacher och verksamhetsledare. Ni får också ta del av andra skolor och mötesplatsers framgångsrika hälsofrämjande arbete och får tips på hur just ni kan lyfta ert arbete med  Reactas modell.

Vi besöker gärna grundskolor, mötesplatser, gymnasieskolor, särskolor eller folkhögskolor och berättar hur ni kan öka och bibehålla barn och ungas fysiska och psykiska hälsa med Reactas modell. Infoträffen är kostnadsfri, cirka 60 minuter lång och kan göras både digitalt och fysiskt på plats hos er.

För mer information kontakta oss på: 
Mejl: info@reacta.se
Telefon: 08-940 410

Egen eller gemensam infoträff?

Välj det som passar er!

Är det bara just du som är nyfiken på Reacta? Då ska du delta på en gemensam träff där personal från flera skolor och fritidsgårdar deltar. Då kan du undersöka om Reactas modell är något för er. Den gemensamma infoträffen är 1 h och är kostnadsfri.

Är ni redan flera på skolan eller fritidsgården som är intresserade?  Då ska ni istället boka en egen infoträff med kartläggning (steg 3) där ni också tittar på om ni har förutsättningar att starta ett arbete med hälsoråd. Är er verksamhet en skola ska rektor och representanter från elevhälsa och lärarkollegiet delta, totalt 5-8 personer. Är er verksamhet en fritidsgård eller en mötesplats ska verksamhetsledare och ordinarie personal delta som fritidsledare eller ungdomscoacher, totalt 5-8 personer. Infoträffen tillsammans med kartläggningen tar 2,5 h och är helt kostnadsfri när de bokas och genomföras tillsammans.

Egen infoträff med kartläggninggemensam infoträffTa nästa steg

Det går snabbt och enkelt

Kom igång enkelt i fyra steg

Kom igång genom fyra enkla steg. Börja med att prenumerera på nyhetsbrevet med senaste nytt om hälsofrämjande arbete. Boka sedan ett kostnadsfritt möte och få information om hur ni kan kan lyfta ert hälsofrämjande arbete. Vi ger tips, pep och framgångsrika exempel från andra skolor och mötesplatser. Därefter analyserar vi tillsammans ert nuläge och behov. Utifrån kartläggningen tar vi fram en skräddarsydd helhetslösning just för er verksamhet och hur ni kan starta upp arbetet. Vi hjälper er genom hela processen.  

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller stöd på elevhalsa@reacta.se, 08-940 410 eller i chatten nere till höger.

Modell för hälsofrämjande arbete

Arbeta hälsofrämjande med Hälsoråd

Reacta har arbetat med att stötta skolor och mötesplatser att lyfta deras hälsofrämjande arbete till en ny nivå sedan starten 2008. Arbetet sker enligt vår modell där vi ger skolor och mötesplatser stöd och kunskap att arbeta med ett antal evidensbaserade metoder och verktyg. Arbetet bygger på WHO:s riktlinjer, Folkhälsomyndighetens råd, Skollagen, Socialstyrelsen vägledning för elevhälsan och Barnkonventionen. Effekterna av att arbeta med modellen är att barn och ungas psykiska och fysiska hälsa bibehålls och ökar. Läs mer →

Bidragsgivare

folkhälsomyndigheten        
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond   
myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor

Samarbeten

milstolpar

 • 2008  Reacta startas
 • 2011 Får vi vårt första statsbidrag
 • 2013 Öppnar vi ett litet kansli
 • 2014 Antas fem hälsovärderingar
 • 2014 Skolor och mötesplatser kan bli stödmedlemmar
 • 2015  250 skolsköterskor, lärare, fritidsledare ger barn & unga stöd
 • 2015 Når vi över 50 hälsoråd
 • 2016  Gör vi vår första internationella medlemsresa
 • 2017  Får vi två statsbidrag från Folkhälsomyndigheten
 • 2018  Över 100 hälsoråd och 2000 barn & unga gör hälsofrämjande aktiviteter
 • 2019  Folkhögskolor startar hälsoråd för barn & ungas hälsa
 • 2020 18 av 21 län har aktiva hälsoråd

Om Reacta

Rebecca Söderström

Reacta grundades av Rebecca Söderström 2008. Rebecca tog fram Reactas hälsovärderingar och lade grunden till att:

Hälsa ska vara positivt!

Läs mer→