Träffa oss digitalt eller fysiskt

Inspiration & pepp som lyfter ert hälsofrämjande arbete

Boka en infoträff kostnadsfritt och träffa oss digitalt eller på plats hos er. På infoträffen får ni pepp och tips på hur just ni kan lyfta ert hälsofrämjande arbete till en ny nivå med Reactas modell. Träffen är ett utmärkt tillfälle att få med all personal på tåget som lärare, fritidsledare, skolledning, elevhälsa, ungdomscoacher och verksamhetsledare. Ni får också ta del av andra skolor och mötesplatsers framgångsrika hälsofrämjande arbete och får tips på hur just ni kan lyfta ert arbete med  Reactas modell.
Vi besöker gärna grundskolor, mötesplatser, gymnasieskolor, särskolor eller folkhögskolor och berättar hur ni kan öka och bibehålla barn och ungas fysiska och psykiska hälsa med Reactas modell. Infoträffen är kostnadsfri, cirka 60 minuter lång och kan göras både digitalt och fysiskt på plats hos er. Fyll i bokningsformuläret  så kontaktar vi er inom kort.

För mer information kontakta oss på: 
Mejl: info@reacta.se
Telefon: 08-940 410

Boka

Bidragsgivare

folkhälsomyndigheten        
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond   
myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor

Samarbeten

milstolpar

 • 2008  Startas organisationen
 • 2011  Får vi första statsbidraget från MUCF
 • 2013 Öppnar vi ett litet kansli
 • 2014 Antas fem hälsovärderingar
 • 2014 Skolor och mötesplatser kan bli stödmedlemmar
 • 2015  250 skolsköterskor, lärare, fritidsledare ger barn & unga stöd
 • 2015 Når vi över 50 hälsoråd
 • 2016  Gör vi vår första internationella medlemsresa
 • 2017  Får vi två statsbidrag från Folkhälsomyndigheten
 • 2018  Över 100 hälsoråd och 2000 unga gör hälsofrämjande aktiviteter
 • 2019  Folkhögskolor startar hälsoråd för barn & ungas hälsa

Om Reacta

Rebecca Söderström

Reacta grundades av Rebecca Söderström 2008. Rebecca tog fram Reactas hälsovärderingar och lade grunden till att:

Hälsa ska vara positivt!

Läs mer→