Lyft ert hälsofrämjande arbete

Öka tryggheten, trivseln och få goda resultat

Vill ni också lyfta ert hälsofrämjande arbete till en ny nivå på er skola eller mötesplats? Då är ni välkomna att boka en kostnadsfri infoträff. På infoträffen får ni konkreta tips, råd, verktyg och inspiration hur ett hälsofrämjande arbete med hälsoråd kan organiseras och struktureras med Reactas modell. Infoträffen är det andra steget i ett systematiskt hälsofrämjande arbete där vi hjälper er hela vägen att lyfta det hälsofrämjande arbetet på grupp- och organisationsnivå och som har effekter på barns och ungas lärande och hälsa. Läs mer →

Modellen bygger på ett tvärprofessionellt arbete där samsyn och samverkan står i fokus och utgår ifrån ändringarna i den nya skollagen som träder i kraft 2023 samt evidens, forskning och beprövad erfarenhet från hundratals skolor. Efter infoträffen kan du som rektor eller verksamhetsansvarig göra en intresseanmälan för att starta upp ett hälsorådsarbete enligt Reactas modell.

Du som rektor/verksamhetsansvarig anmäler er till  infoträffen som ett tvärprofessionellt team med flera personer från verksamheten.

- Skola: Rektor samt minst två representanter från elevhälsan och minst vå representanter från lärarkollegiet
- Mötesplats: Verksamhetsansvarig med ungdomscoacher och fritidsledare

Den digitala infoträffen är kostnadsfri och finansieras genom bidrag från Folkhälsomyndigheten.

Aktuella infoträffar

Välj ett tillfälle som passar er

Ingrid Hylander

Del 1: Starta hälsoråd

2023-09-12

Digitalt på Zoom kl. 09.00-11.30

Ingrid Hylander

Del 1: Starta hälsoråd

2023-10-12

Digitalt på Zoom kl. 13.30-16.00

Maria Engdell

Samordna arbetet med hälsoråd

2023-10-19

Digitalt på Zoom kl. 13.30-16.00

Maria Almroth

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2023-11-14

Digitalt på Zoom kl. 09:00-11:30

David Nilsson

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2024-01-18

Digitalt på Zoom kl. 13:30-16:00

Ta nästa steg

Vi hjälper er hela vägen

Systematiskt hälsofrämjande arbete

Reacta har stor vana att hjälpa skolor och mötesplatser att lyfta sitt hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Steg 1 i arbetet är att prenumerera på nyhetsbrevet med senaste nytt om hälsofrämjande arbete med hälsoråd. Här får ni inspiration från andra skolor och mötesplatser, senaste forskningen och framgångsrika exempel på systematiskt hälsofrämjande arbete med effekter på hälsa och lärande.

Boka sedan in er kostnadsfritt på en infoträff om hur ni kan kan lyfta ert hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Här får ni tips, verktyg, framgångsrika exempel från skolor som redan arbetar hälsofrämjande med hälsoråd, effekterna av deras arbete liksom forskning och evidens.

I steg tre kartlägger vi ert hälsofrämjande arbete utifrån det systematiska kvalitetsarbetet där ni får hjälp att identifiera "Var är vi?" och "Vart ska vi?" och "Hur gör vi?", liksom era möjligheter att lyfta ert hälsofrämjande arbete med hälsoråd. I steg fyra hjälper vi er att starta upp ert arbete utifrån kartläggningen. Vi hjälper er genom hela processen att få effekter på barns och ungas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande.

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller stöd på info@reacta.se, 08-940 410 eller i chatten nere till höger.

Modell för hälsofrämjande arbete

Arbeta hälsofrämjande med hälsoråd

Reacta har arbetat med att stötta skolor och mötesplatser att lyfta deras hälsofrämjande arbete till en ny nivå sedan starten 2008. Arbetet sker enligt vår modell där vi ger skolor och mötesplatser stöd och kunskap för att kunna arbeta hälsoråd som metod i det hälsofrämjande arbetet. För att starta och driva hälsoråd använder vi oss av motiverande samtal och demokrati som verktyg. Arbetet bygger på WHO:s riktlinjer, Folkhälsomyndighetens råd, Skollagen, Socialstyrelsen vägledning för elevhälsan och Barnkonventionen. Resultatet & effekterna av att arbeta med modellen är att barns och ungas psykiska och fysiska hälsa bibehålls och ökar. Läs mer →

Bidragsgivare

folkhälsomyndigheten        
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond   
myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor
Arvsfonden

Samarbeten

milstolpar

 • 2008  Reacta startas
 • 2011 Får vi vårt första statsbidrag
 • 2013 Öppnar vi ett litet kansli
 • 2014 Antas fem hälsovärderingar
 • 2014 Skolor och mötesplatser kan bli stödmedlemmar
 • 2015  250 skolsköterskor, lärare, fritidsledare ger barn & unga stöd
 • 2015 Når vi över 50 hälsoråd
 • 2016  Gör vi vår första internationella medlemsresa
 • 2017  Får vi två statsbidrag från Folkhälsomyndigheten
 • 2018  Över 100 hälsoråd och 2000 barn & unga gör hälsofrämjande aktiviteter
 • 2019  Folkhögskolor startar hälsoråd för barn & ungas hälsa
 • 2020 18 av 21 län har aktiva hälsoråd
 • 2021 Börjar vi utbilda hälsorådscoacher
 • 2022 Deltagartillfällen i hälsoråden ökar med 190 %

Om Reacta

Rebecca Söderström

Reacta grundades av Rebecca Söderström 2008. Rebecca tog fram Reactas grundläggande värderingar där:

Hälsa ska vara positivt!

Läs mer→