Skolan viktig arena för att främja hälsan

I rapporten "Skolbarn som är fysiskt aktiva rapporterar bättre psykisk hälsa" som Folkhälsomyndigheten publicerade 21 april 2021 studeras sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos skolbarn. Forskning visar att en majoritet av skolbarnen i Sverige till stor del är inaktiva och det är inte många som når upp till WHO:s rekommendationer om fysisk aktivitet mellan två och en halv till fem timmar i veckan. Här har skolan ett viktigt ansvar, menar Folkhälsomyndigheten.

"Resultaten tyder alltså på att fysisk aktivitet är betydelsefullt, inte bara för skolbarns kroppsliga hälsa, men också för deras psykiska hälsa. Därmed är det viktigt att arbeta aktivt för att ge alla barn förutsättningar för att vara fysiskt aktiva och uppleva rörelseglädje, oberoende av social och socioekonomisk bakgrund. Skolan är en viktig arena för ett sådant arbete."

Läs rapporten
Från:
Folkhälsomyndigheten

Det går snabbt och enkelt

Kom igång enkelt i fyra steg

Kom igång genom fyra enkla steg. Börja med att prenumerera på nyhetsbrevet med senaste nytt om hälsofrämjande arbete. Boka sedan ett kostnadsfritt möte och få information om hur ni kan kan lyfta ert hälsofrämjande arbete. Vi kommer med tips, inspiration och framgångsrika exempel från andra skolor och mötesplatser. Därefter analyserar vi tillsammans ert nuläge och behov. Utifrån kartläggningen tar vi fram en skräddarsydd helhetslösning för just er verksamhet med fokus på hur ni kan starta upp arbetet. Vi hjälper er genom hela processen.  

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller stöd på info@reacta.se, 08-940 410 eller i chatten nere till höger.