Ungas psykiska hälsa blir sämre

Att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och ha inflytande över samhällsutvecklingen är fokus i regeringens ungdomspolitiska mål som gäller för alla unga mellan 13 och 25 år. MUCF arbetar för att följa upp hur ungas levnadsvillkor utvecklas gentemot detta mål och presenterar i sin rapport Ung idag (2024:1) en övergripande bild av nuläget utifrån sex olika områden, med statistik som samlats in mellan 2011-2022.

Med fokus på de ungas fysiska och psykiska hälsa så uppger 77% av unga mellan 16-24 år att de bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra. Andelen tjejer som uppger att de mår bra är lägre än andelen killar och en majoritet av unga, hela 56%, uppger 2022 att de lider av ångest, oro eller ängslan. "Allra högst är andelen bland tjejer med svensk bakgrund, där 76 procent uppger psykiska symptom" (MUCF, 2024:1, s.11). Killar är överrepresenterade bland de som begår självmord, men antalet självmord bland unga mellan 13-24 år har minskat och är på den lägsta nivån sedan 2011.

Reacta arbetar aktivt för att barn och unga ska må bra fysiskt, psykiskt och socialt men också känna empowerment, vilket handlar om just egenkontroll och makt över sitt eget liv och tillvaro. Med Reactas hälsorådsmodell skolor och fritidsverksamheter en konkret modell och verktyg för att arbeta hälsofrämjande på grupp- och organisationsnivå och de positiva effekterna är många. Barn och unga mår bättre och tryggheten, sammanhållningen och gemenskapen bland dem ökar. Barn och unga blir också mer medvetna om vad de mår bra av och får förutsättningar att göra just de sakerna, mycket tack vare friskvårdsbidraget som Reacta betalar ut.

Vill du också vara med i arbetet som gör skillnad för barns och ungas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande? Varmt välkommen att skicka ett mail till info@reacta.se eller ring oss på 08-940 410 så berättar vi mer!

Läs mer
Från:
MUCF