Stödmedlem

Få stöd & kunskap att arbeta med hälsoråd

Bli stödmedlem och få en evidensbaserad modell med dokumenterade effekter och resultat på barns och ungas hälsa som bygger på skollagens krav, Barnkonventionen, WHO:s definition av hälsofrämjande arbete och Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan. Modellen både bibehåller och stärker barns och ungas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

Med stödmedlemskapet kan ni enkelt starta och driva ett eller flera hälsoråd. Ett hälsoråd är en förening som startas med Reactas digitala guider, där barn och unga gör hälsofrämjande aktiviteter med stöd av skolan eller mötesplatsen. Alla hälsoråd får friskvårdsbidrag, en olycksfallsförsäkring och kan delta på gemenskapsträffar och mycket mer.  Läs mer →

Du som personal på skolan eller mötesplatsen utbildas till Diplomerade hälsorådscoacher för att kunna arbeta med hälsoråden enligt vår evidensbaserade modell. Modellen är ett omfattande stöd som består av utbildningar, ekonomiskt stöd, nätverksträffar, inspirationsdagar med mera. Bli stödmedlem direkt här och lyft ert hälsofrämjande arbete till en ny nivå.

I stödmedlemskapet ingår följande:

läs mer

Som stödmedlem står skolan också upp för att alla barn och unga har rätt till en bra hälsa och självkänsla. Tillsammans påverkar vi politiker, myndigheter och kommuner samt andra beslutsfattare att satsa mer på det hälsofrämjande arbetet för barns och ungas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

Bild på lärare som håller om ungdom

Barn och unga som gör hälsofrämjande aktiviteter med vår modell bibehåller och ökar sin psykiska och fysiska hälsa. Aktiviteterna ger också ökad gemenskap och trygghet liksom bättre förutsättningar för lärande. Läs mer →

Pris: 5990 kr/år för varje skola eller mötesplats.
Vill ni ansluta flera skolor eller mötesplatser samtidigt? Kontakta oss på info@reacta.se eller ring 08-940 410 så berättar vi mer.

Ansök om stödmedlemskap

Effekter

Psykisk och fysisk hälsa ökar

Sedan 2019 mäter vi effekterna av hur vår modell bibehåller och stärker barns och ungas hälsa. Effekterna mäts genom att skolor, fritidsgårdar och andra mötesplatser rapporterar effekterna av hälsorådens arbete. Mätningarna kommer ifrån ett underlag på 3628 barns och ungas deltagande i hälsofrämjande aktiviteter.

2021 rapporterade skolor och mötesplatser störst effekter på sammanhållningen, gemenskapen och den psykiska hälsan. Vi kan också se en generell ökning av att barn och unga som är medlemmar i ett hälsoråd också bibehåller sin ökade hälsa. T.ex. bibehåller allt fler sitt välmående, gemenskapen och tryggheten.  

Ingen av aktiviteterna har påverkat hälsan negativt hos deltagarna. Ett antal respondenter har dock svarat att de inte kunnat avgöra effekterna av hälsorådens aktiviteter. Detta visas genom det utrymme som finns upp till 100 %. Störst osäkerhet finns kring barns och ungas koncentration.

Läs mer →

Hälsofrämjande aktiviteter

Inspireras av hälsorådens aktiviteter

Stödmedlemmar

Vi arbetar hälsofrämjande med Reactas modell

Hälsoråd

Vi får friskvårdsbidrag!

Evidens

Modellens evidens för hälsofrämjande arbete med hälsoråd

Reactas modell för hälsofrämjande arbete används på hundratals skolor och mötesplatser för att bibehålla och stärka barns och ungas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.  Modellen togs fram 2014-2016 av elevhälsan och skolpersonal på fyra skolor där ett stort antal metoder prövades ut. Hälsoråd valdes ut som metod där ett antal evidensbaserade verktyg används för att starta, driva och utveckla hälsoråden.

Modellen revideras kontinuerligt utifrån skolors och mötesplatsers erfarenhet, liksom aktuell forskning från universitet, högskolor, organisationer och myndigheter.  På Reactas hälsorådscoachutbildning och samordnarutbildning får du som personal i skolan eller på mötesplatsen lära dig hur du kan använda hälsoråd som metod i att lyfta det hälsofrämjande arbetet till en ny nivå. För att starta, driva och utveckla hälsorådsarbetet använder vi oss av demokrati och motiverande samtal som verktyg.

Läs mer →