Bli stödmedlem

Kostnadsfria kurser, resor, logi och vikarier

Bli stödmedlem och gå gratis på samordnarutbildningar och nätverksträffar. Få betalda kurser, resor, logi och vikarier med kompetensstödet.

Som stödmedlem får skolan stöd & kunskap att arbeta med Hälsorådsmodellen för att uppnå skollagens krav att främst arbeta hälsofrämjande.

Stödmedlemmar får:

 • ✔ Gå gratis på nätverksträffar Läs mer →
 • ✔ Gå gratis på samordnarutbildningar Läs mer →
 • ✔ Söka hälsoprojekt Läs mer →
 • ✔ 2000 kr i kompetensstöd Läs mer
 • ✔ Samla kompetensstöd och betala Läs mer
             - kursavgifter
             - resor
             - hotellnätter
 • ✔ Rabatt på handledning
 • ✔ Rabatt på inspirationsdagar Läs mer →

Som stödmedlemmar samlar skolan kompetensstöd och kan enkelt ta beslut om kompetenshöjningar utan stora ekonomiska insatser. Med kompetensstödet kan skolan betala kostnaden för kurser, resor, logi, vikarier, handledning & inspirationsdagar m.m.
Läs mer

Nya stödmedlemmar får 2000 kr i kompetensstöd!
Pris: 3990 kr/år per skola.

Är ni flera skolor eller en central elevhälsa? Då kan ni ansluta samtliga skolor i kommunen och få rabatt. Kontakta oss på elevhalsa@reacta.se eller ring 08-940 410 så berättar vi mer.

läs mer

Som stödmedlem får skolan kunskap att arbeta framgångsrikt med Hälsorådsmodellen i det hälsofrämjande arbete. Stödmedlemmar får omfattande fortbildning och stöd i det hälsofrämjande arbetet, något som ger mycket större effekt på elevernas hälsa.


Att arbeta med Reactas modell ger ökad psykisk och fysisk hälsa. Störst effekt har arbetet på gemenskapen, det generella välmåendet och sammanhållningen. Tre viktiga mätvärden för en god och positiv psykisk hälsa. Resultatet år 2019 är att 70 % av aktiviteterna som barn & unga deltog i ökade den psykiska hälsan och 53 % av aktiviteterna ökade den fysiska aktiviteten.
Läs mer →

Hälsorådsmodellen är en beprövad modell med evidensbaserade metoder som bygger på Skollagens krav, WHO:s definition av hälsofrämjande arbete och Socialstyrelsen vägledning för elevhälsan. Läs mer →

Ansök om stödmedlemskap

Hälsofrämjande aktiviteter

Inspireras av hälsorådens aktiviteter

Här bygger vi upp en aktivitetsbank med de hälsofrämjande aktiviteter som hälsoråden gör. Som stödmedlem får skolan kompetensstöd för varje aktivitet som hälsoråden på skolan gör.

Stödmedlemmar

Vi arbetar hälsofrämjande med Hälsorådsmodellen

Hälsoråd

Vi får friskvårdsbidrag!

Evidens

Hälsorådsmodellens evidens

Reacta arbetar med Hälsorådsmodellen på hundratals skolor och mötesplatser för att bibehålla och förbättra barn & ungas hälsa. Modellen togs fram 2014-2016 av elevhälsa och skolpersonal på fyra skolor där ett stort antal metoder prövades ut, varav ett antal evidensbaserade metoder valdes och bildande en helhet som blev Hälsorådsmodellen. Metoderna är idag väl beprövade i modellen och används på hundratals skolor. Modellen uppdateras kontinuerligt utifrån skolors erfarenhet och aktuell evidens, dels från Reacta, dels från universitet, högskolor, organisationer och myndigheter.  På Reactas samordnarutbildning får du lära dig hur du använder varje metod för att bibehålla och stärka barn & ungas hälsa i skolan och på mötesplatser.

Modellen uppdateras kontinuerligt utifrån skolors erfarenhet och aktuell evidens från universitet, högskolor, organisationer och myndigheter.  På Reactas samordnarutbildning får skolor och mötesplatser fördjupad kunskap och framgångsrika arbetssätt för att använda respektive metod i modellen.  De centrala metoder som används i modellen för att bibehålla och förbättra barn & ungas hälsa är:

Läs mer →

Om oss

Vi ger kunskap och stöd till hälsofrämjande arbete,  för att stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos unga!

Läs mer →