Bli stödmedlem

Kostnadsfria kurser, resor, logi och vikarier

Bli stödmedlem och gå gratis på samordnarutbildningar och nätverksträffar. Få betalda kurser, resor, logi och vikarier med kompetensstödet.

Som stödmedlem får skolan stöd & kunskap att arbeta med Reactas modell för att uppnå skollagens krav att främst arbeta hälsofrämjande.

Stödmedlemmar får:

 • ✔ Gå kostnadsfritt på nätverksträffar Läs mer →
 • ✔ Gå kostnadsfritt på samordnarutbildningar Läs mer →
 • ✔ Digitala kurser kostnadsfritt Läs mer →
 • ✔ Söka hälsoprojekt Läs mer →
 • ✔ 2000 kr i kompetensstöd Läs mer
 • ✔ Samla kompetensstöd och betala Läs mer
             - kursavgifter
             - resor
             - hotellnätter
 • ✔ Rabatt på handledning
 • ✔ Rabatt på inspirationsdagar Läs mer →

Pris: 3990 kr/år för varje skola eller mötesplats.
Vill ni ansluta flera skolor eller mötesplatser samtidigt? Kontakta oss på elevhalsa@reacta.se eller ring 08-940 410 så berättar vi mer.

Som stödmedlem får skolan eller mötesplatsen omfattande fortbildning och stöd i det hälsofrämjande arbetet, något som ger stor effekt på elever och barn och ungas hälsa.  Läs mer →

läs mer

Som stödmedlemmar samlar skolan kompetensstöd och kan enkelt ta beslut om kompetenshöjningar utan stora ekonomiska insatser. Betala kurser, resor, logi, vikarier, handledning & inspirationsdagar m.m. med kompetensstödet.
Läs mer

Vår modell för hälsofrämjande arbete består av evidensbaserade metoder och har dokumenterade effekter på elevers hälsa. Den bygger på Skollagens krav, Barnkonventionen, WHO:s definition av hälsofrämjande arbete och Socialstyrelsen vägledning för elevhälsan. Modellen både bibehåller och ökar barn och ungas psykiska och fysiska hälsa.
Läs mer →

Ansök om stödmedlemskap

Effekter

Psykisk och fysisk hälsa ökar

Det finns många positiva effekter av att arbeta med Reactas modell och vi ser dagligen hur arbetet påverkar barn & ungas hälsa positivt. Under  2019 har vi påbörjat ett systematiskt arbete för att samla in och dokumentera effekterna av hur modellen bibehåller och stärker barn & ungas hälsa. Under 2019 har hittills totalt 17 skolor & fritidsverksamheter vid totalt 45 tillfällen, redovisat effekterna från 21 olika hälsoråd.

Störst effekter ser vi på gemenskap, förutsättningar för lärande samt på medvetenheten om vad som påverkar hälsan. 73 % av aktiviteterna ökar den psykiska hälsan och 38 % ökar den fysiska hälsan. Totalt bibehåller eller ökar 92 % av aktiviteterna den psykiska hälsan. Likadant bibehåller eller ökar 92 % av aktiviteterna den fysiska hälsan men där fördelningen mellan vilka som bibehåller respektive ökar, skiljer sig gentemot den psykiska hälsan. Ingen har rapporterat att den fysiska eller psykiska hälsan har minskat. Siffrorna kommer att uppdateras löpande, då flera skolor har kvar att rapportera in effekterna från sina hälsoråd 2019.  

Hälsofrämjande aktiviteter

Inspireras av hälsorådens aktiviteter

Här bygger vi upp en aktivitetsbank med de hälsofrämjande aktiviteter som hälsoråden gör. Som stödmedlem får skolan kompetensstöd för varje aktivitet som hälsoråden på skolan gör.

Stödmedlemmar

Vi arbetar hälsofrämjande med Reactas modell

Hälsoråd

Vi får friskvårdsbidrag!

Evidens

Modellens evidens för hälsofrämjande arbete

Reactas modell för hälsofrämjande arbete används på hundratals skolor och mötesplatser för att bibehålla och förbättra barn & ungas hälsa. Modellen togs fram 2014-2016 av elevhälsa och skolpersonal på fyra skolor där ett stort antal metoder prövades ut. Ett antal evidensbaserade metoder valdes och bildande en helhet som blev Reactas modell för hälsofrämjande arbete. Metoderna är idag väl beprövade i modellen och används på hundratals skolor.

Modellen uppdateras kontinuerligt utifrån skolors erfarenhet och aktuell evidens från universitet, högskolor, organisationer och myndigheter.  På Reactas samordnarutbildning får skolor och mötesplatser fördjupad kunskap och framgångsrika arbetssätt för att använda respektive metod i modellen.  De centrala metoder som används i modellen för att bibehålla och förbättra barn & ungas hälsa är:

Läs mer →