Stödmedlem

Få stöd och kunskap att arbeta med hälsoråd

Ansök om stödmedlemskap och få en evidensbaserad modell med dokumenterade effekter och resultat på barns och ungas hälsa som bygger på skollagens krav, Barnkonventionen, WHO:s definition av hälsofrämjande arbete och Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan. Modellen både bibehåller och stärker barns och ungas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

Med stödmedlemskapet får du som rektor, lärare, skolsköterska, idrottslärare professionellt stöd att lyfta ert hälsofrämjande arbete till en ny nivå i hela styr- och stödkedjan. Vi har speciellt anpassat stöd för dig som också arbetar på en mötesplats t.ex. fritidsgård som verksamhetschef, ungdomscoach eller fritidsledare.

Som stödmedlemmar kan ni starta och driva ett eller flera hälsoråd. Ett hälsoråd är en förening som startas med Reactas digitala guider, där barn och unga gör hälsofrämjande aktiviteter med stöd av skolan eller mötesplatsen. Alla hälsoråd får friskvårdsbidrag, en olycksfallsförsäkring och kan delta på gemenskapsträffar och mycket mer.  Läs mer →

I hälsoråden gör barn och unga hälsofrämjande aktiviteter som bibehåller och ökar deras fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Aktiviteterna ger också ökad gemenskap och trygghet liksom bättre förutsättningar för lärande. Läs mer →

Med stödmedlemskapet får du som personal på skolan eller mötesplatsen kompetenshöjning i hälsofrämjande arbete med utbildningarna till Diplomerade Hälsorådscoach och Diplomerad Samordnare. Här får du kunskap att arbeta med hälsoråd i din verksamhet med Reactas evidensbaserade modell. Modellen är ett omfattande stöd som består av utbildningar, ekonomiskt stöd, nätverksträffar, lednings- och samordningsstöd och mycket mer.  

Pris: 7990 kr/år för varje skola eller mötesplats.
Vill ni ansluta flera skolor eller mötesplatser samtidigt? Kontakta oss på info@reacta.se eller ring 08-940 410 så berättar vi mer.

läs mer
Bild på lärare som håller om ungdom
I stödmedlemskapet till skolan eller mötesplatsen ingår:
 • ✔ Årlig kartläggning . Läs mer →
 • ✔ Starta och driva hälsoråd. Läs mer →
 • ✔ Kickoff-bidrag.
 • ✔ Utbildningen diplomerad hälsorådscoach. Läs mer →
 • ✔ Nätverksträff för hälsorådscoacher. Läs mer →
 • ✔ Nätverksträff för samordnare. Läs mer →
 • ✔ Årlig kartläggning
 • ✔ Utbildningen diplomerad samordnare. Läs mer →
 • ✔ Bidrag till hälsoprojekt på skolan eller mötesplatsen. Läs mer →
 • ✔ Ledningsstöd till rektor/verksamhetsledare.
 • ✔ Samordningsstöd till samordnare.
I stödmedlemskapet till hälsoråden i din verksamhet ingår:
 • ✔ Friskvårdsbidrag. Läs mer →
 • ✔ Olycksfallsförsäkring. Läs mer →
 • ✔ Gemenskapsträffar
 • ✔ Bidrag till hälsoprojekt för hälsoråden. Läs mer →
 • ✔ Digitala mallar till demokratiska möten
 • ✔ Digitalt medlemsregister

Som stödmedlem står skolan eller mötesplatsen också upp för att alla barn och unga har rätt till en bra hälsa och självkänsla. Tillsammans påverkar vi politiker, myndigheter och kommuner samt andra beslutsfattare att satsa mer på det hälsofrämjande arbetet för barns och ungas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

Ansök om stödmedlemskap

Effekter

Ökat fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande

Sedan 2019 mäter vi effekterna av hur vår modell bibehåller och stärker barns och ungas hälsa. Effekterna mäts genom att skolor, fritidsgårdar och andra mötesplatser rapporterar effekterna av hälsorådens arbete. Mätningarna för 2022 baseras på ett underlag på 10 509 deltagartillfällen där barn och unga har varit med i olika hälsofrämjande aktiviteter.

2022 rapporterade skolor och mötesplatser störst effekter på gemenskapen, sammanhållningen och den psykiska hälsan. Vi kan också se en generell ökning av att barn och unga som är medlemmar i ett hälsoråd också bibehåller sitt ökade välbefinnande och sin koncentration vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för lärande.

Ingen av aktiviteterna har påverkat hälsan negativt hos deltagarna. Ett antal respondenter har dock svarat att de inte kunnat avgöra effekterna av hälsorådens aktiviteter. Detta visas genom att det utrymme som finns upp till 100 % inte är fullständigt. Störst osäkerhet finns kring barns och ungas koncentration.

Läs mer →

Hälsofrämjande aktiviteter

Inspireras av hälsorådens aktiviteter

Stödmedlemmar

Vi arbetar hälsofrämjande med Reactas modell

Hälsoråd

Vi får friskvårdsbidrag!

Evidens

Modellens evidens för hälsofrämjande arbete med hälsoråd

Reactas modell för hälsofrämjande arbete används på hundratals skolor och mötesplatser för att bibehålla och stärka barns och ungas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.  Modellen togs fram 2014-2016 av elevhälsan och skolpersonal på fyra skolor där ett stort antal metoder prövades ut. Hälsoråd valdes ut som metod där ett antal evidensbaserade verktyg används för att starta, driva och utveckla hälsoråden.

Modellen revideras kontinuerligt utifrån skolors och mötesplatsers erfarenhet, liksom aktuell forskning från universitet, högskolor, organisationer och myndigheter.  På Reactas hälsorådscoachutbildning och samordnarutbildning får du som personal i skolan eller på mötesplatsen lära dig hur du kan använda hälsoråd som metod i att lyfta det hälsofrämjande arbetet till en ny nivå. För att starta, driva och utveckla hälsorådsarbetet använder vi oss av demokrati och motiverande samtal som verktyg.

Läs mer →