Uppmärksammade du världsdagen för psykisk hälsa?

Den 10 oktober varje år firas och uppmärksammas världsdagen för psykisk hälsa (World Mental Health Day) runt om i världen. Syftet med dagen är att öka medvetenheten om olika frågor kopplade till psykisk hälsa. Enligt en undersökning som Folkhälsomyndigheten gjort framgår att fyra av tio vuxna i Sverige har eller har haft psykisk ohälsa och mer än hälften av alla som svarat på enkäten uppger att de brukar träffa någon som de vet har psykisk ohälsa.

Vi på Reacta vill fokusera på det hälsofrämjande, salutogena och vet vad som stärker och främjar den psykiska hälsan speciellt hos barn och unga. Våra effektutvärderingar visar tydligt hur den psykiska hälsan främjas och stärks när man känner empowerment och själv har möjlighet att göra aktiva val som påverkar hälsan på ett positivt sätt. Vill du se vilka andra effekter som arbetet med hälsoråd har så finns en översikt här

Även på Folkhälsomyndighetens webbsida "Fokus psykisk hälsa" finns kunskap och stöd för den som vill lära sig mer om vad som påverkar den psykiska hälsan och vad man kan göra för att må bättre. Där finns även material som kan användas fritt av aktörer som vill uppmärksamma frågor om psykisk hälsa.

Läs mer
Från:
Folkhälsomyndigheten

Det går snabbt och enkelt

Kom igång enkelt i fyra steg

Kom igång genom fyra enkla steg. Börja med att prenumerera på nyhetsbrevet med senaste nytt om hälsofrämjande arbete. Boka sedan ett kostnadsfritt möte och få information om hur ni kan kan lyfta ert hälsofrämjande arbete. Vi kommer med tips, inspiration och framgångsrika exempel från andra skolor och mötesplatser. Därefter analyserar vi tillsammans ert nuläge och behov. Utifrån kartläggningen tar vi fram en skräddarsydd helhetslösning för just er verksamhet med fokus på hur ni kan starta upp arbetet. Vi hjälper er genom hela processen.  

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller stöd på info@reacta.se, 08-940 410 eller i chatten nere till höger.