Enkät om covid19 - hjälp oss ge förstärkt stöd till hälsofrämjande arbete!

Svara på vår enkät och hjälp oss identifiera hur vi kan ge ett förstärkt stöd till alla skolor och mötesplatser i deras hälsofrämjande arbete under coronakrisen. Vi undersöker just nu hur Covid-19 påverkar alla skolor och mötesplatsers hälsofrämjande arbete. Syftet är att kunna ge förstärkt stöd till det hälsofrämjande arbetet. Enkäten är anonym.

Tillsammans kan vi göra mycket mer!

Insamling av svar till enkäten är avslutad! Snart presenterar vi resultaten.

Svara på enkäten
Från: