Färre trivs i skolan och fler är stressade

Under 2021/2022 har 42 000 elever i åldrarna 11, 13 och 15 år svarat på frågor om sin hälsa som en del i en internationell studie. Studien påbörjades 1985 och sedan 2010 ses en tydlig trend där allt fler elever upplever att de känner sig stressade i och av skolan. Vad gäller trivseln är siffrorna de lägsta sedan studiens start, enbart 13% av pojkarna uppger att de tycker mycket bra om skolan och bland 13-åriga flickor är siffran bara 9%. Minskningen ses även hos både pojkar och flickor i åldrarna 13 och 15 år och ökningen av skolstress visar sig hos både pojkar och flickor i alla åldrar. Sammanhållningen mellan elever minskar också och sedan 2009/2010 blir allt fler elever blir mobbade i skolan.

I studien får eleverna även svara på andra frågor som rör deras hälsa och välbefinnande och den rekommenderade fysiska aktiviteten på minst en timmes ansträngande fysisk aktivitet per dag är det bara 14% av 11-åriga flickor och 24% av pojkarna som kommer upp i. Sedan 1980-talets mitt har det också skett en gradvis ökning av de elever som har minst två hälsobesvär mer än en gång i veckan. Flickor rapporterar högre nivåer av stress än pojkar men både bland pojkar och flickor är de vanligaste problemen att de känner sig irriterade eller är på dåligt humör.

Hos de elever som är medlemmar i ett eller flera hälsoråd så är trenderna de motsatta. I 91% av hälsorådens redovisningar som Reacta har fått ta del av så framgår det att  de elever som är medlemmar i ett hälsoråd upplever en ökad gemenskap, ökad sammanhållning och välmåendet generellt har ökat hos 81%. I 89% av redovisningarna delger barn och unga att de har fått en ökad psykisk hälsa och 76% redovisar att deras fysiska hälsa har ökat.

Vill du vara med och göra skillnad för era elevers välmående och bryta de negativa trenderna? 

Reactas evidensbaserade modell ger dig svaret på frågan hur det kan göras!

Du är varmt välkommen att höra av dig så berättar vi mer!

Läs mer
Från:
Folkhälsomyndigheten