Skolans påverkan på ungas hälsa och välbefinnande

I Folkhälsomyndighetens nya rapport "Hur hänger olika skolfaktorer samman med ungdomars hälsa och välbefinnande i Sverige?" presenteras resultaten av sex olika studier som är baserade på data från studien "Skolbarns hälsovanor" (Folkhälsomyndigheten, 2022). Underlaget bygger på självskattningar som gjorts av elever i årskurs fem, sju och nio och resultaten visar att det finns flera tydliga samband mellan elevers psykiska hälsa och skolmiljön, både på individuell och kontextuell nivå.

"Utöver att utbilda elever ska svenska skolor enligt skollagen arbeta såväl preventivt som hälsofrämjande, det vill säga verka för att förebygga ohälsa men också för att stärka förutsättningarna för en god hälsa bland eleverna" (Folkhälsomyndigheten, 2022, s.34) och framgångsfaktorer är enligt rapporten bland annat goda relationer med lärare och kamrater och en känsla av gemenskap.

På Reacta arbetar vi för att stärka barns och ungas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och bland de skolor som har aktiva hälsoråd redovisar 93% att gemenskapen har ökat, 91% att sammanhållningen har ökat och 85% att tryggheten har ökat. Många redovisar även att de relationer som skapas mellan vuxna och elever i hälsoråden blir väldigt goda tack vare att det i hälsoråden inte finns några krav på prestation eller betyg och där alla som är engagerade, såväl unga som vuxna, lär känna varandra på nya sätt. Relationerna som skapas i hälsoråden har de sedan glädje av i den ordinarie skolverksamheten.

Detta är endast ett par av hälsorådens många positiva effekter. Här finns alla de positiva effekter som arbetet med hälsoråd resulterar i. Läs mer →

Vill du veta hur ni kan stärka känslan av gemenskap hos era elever, skapa goda relationer och samtidigt lyfta ert hälsofrämjande arbete genom att uppfylla mycket av det som står i såväl skollagen som läroplanerna? 

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Ring oss på 08-940 410 eller skicka ett mail till info@reacta.se

Läs mer
Från:
Folkhälsomyndigheten