Ta mig på allvar – En kurs i inflytande

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa har släppt ett material  om psykisk ohälsa och beskriver det på följande sätt:

Psykisk ohälsa är ett växande problem bland barn och unga. För att må bra är det viktigt att ha inflytande, att känna sig delaktig och att kunna ha makten att påverka sin situation. Projektet Växa och må bra handlade om just det: att göra det möjligt för ungdomar att bidra med kunskap och att vara med och genomföra förbättringar. Arvsfondsprojektet Växa och må bra pågick  2016-2019 och syftade till ökad delaktighet och psykisk hälsa för barn och unga i skolan, inom socialtjänsten och i kontakter med psykiatrin.

Läs mer och ladda ned NSPH arbetsböcker via länken nedan.

Glöm inte att du kan också öka barn och ungas inflytande och delaktighet över sin psykiska hälsa med Hälsoråd på skolan eller mötesplatsen. I ett Hälsoråd får barn och unga demokratiskt bestämma hälsofrämjande aktiviteter som stärker deras psykiska hälsa och dessutom friskvårdsbidrag för att genomföra aktiviteterna. Starta genom att klicka här!

Läs mer
Från: