Att inte bara överleva, utan att faktiskt också leva

"Det är viktigt att fler unga får möjlighet att känna att livet inte bara handlar om att överleva, utan faktiskt också om att leva."

Citatet kommer från en av de unga som deltagit i kartläggningen som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Folkhälsomyndigheten har gjort på uppdrag av regeringen med fokus på ungas egna erfarenheter av hälsa och ohälsa. Kartläggningen synliggör både vilka olika behov och utvecklingsområden som finns inom området psykisk hälsa och ohälsa och underlaget baseras på insamlad data från främst unga HBTQ-personer, unga med funktionsnedsättning, unga med utländsk bakgrund eller tillhörighet till urfolk eller nationella minoriteter. I kartläggningen framgår det vilka faktorer som är viktiga för att stärka och främja psykisk hälsa hos respektive målgrupp men även vad som upplevs vara orsaker till psykisk ohälsa.

En slutsats som dras är att bra relationer och sociala sammanhang är en nyckelfaktor för att främja ungas psykiska hälsa. I effektutvärderingar som barn och unga som är medlemmar i hälsoråd gör framgår att 91% av hälsorådens aktiviteter har resulterat i en ökad sammanhållning och hela 89% av aktiviteterna har gett en ökad psykisk hälsa. Detta samband är således något som hälsorådsmedlemmar själva får uppleva.

En annan slutsats är att det finns ett behov av att fokusera mer på ungas upplevelser av psykiskt välbefinnande och vilka faktorer som främjar hälsa, vilket är en av grundpelarna i Reactas modell med hälsoråd. Hela 74% av hälsorådens aktiviteter har resulterat i att medvetenheten hos barn och unga om vad de kan göra för att främja och stärka sin hälsa har ökat och 81% av aktiviteterna har resulterat i ett ökat generellt välmående hos barn och unga.

Vill du vara med och bidra till att främja och stärka barns och ungas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande? Vi finns här för dig och din verksamhet!

Varmt välkommen att skicka ett mail till info@reacta.se eller ring oss på 08-940 410 så berättar vi mer.

Läs mer
Från:
Folkhälsomyndigheten & MUCF