Vill du arbeta mer hälsofrämjande och öka barns och ungas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande? Stärka tryggheten, gemenskapen och skapa bättre förutsättningar för lärande på din skola eller mötesplats? Då ska du gå vår diplomerade utbildning till hälsorådscoach. Utbildningen är framtagen tillsammans med utbildare och föreläsare från högskolor och universitet och ger dig både forskning, teori och praktiskt kunnande. Efter utbildningen kan du framgångsrikt coacha barn och unga att starta hälsoråd och systematiskt driva och kvalitetsutveckla arbetet för att nå en högre nivå av hälsofrämjande arbete. Läs mer om hälsoråd →

Förkunskapskrav:
1. Prenumerera på nyhetsbrevet
2. Deltagit på en infoträff
3. Skolan eller mötesplatsen skall ha genomfört en kartläggning
4. Skolan eller mötesplatsen skall ha genomfört en uppstart med godkännande från rektor att starta arbetet med hälsoråd. Läs mer →

Licenser: Efter del 1 har du licens att starta hälsoråd.
Deltagande: För att delta på utbildningstillfället behöver du sett alla filmerna innan och svarat på reflektionsfrågorna.

Om utbildningen

Utbildningen består av två delar och sker digitalt på Zoom. Du väljer själv vilka datum du önskar gå. Inför varje del får du inspelade föreläsningar om totalt 1,5 h, som du kan se i lugn och ro när det passar dig. På utbildningsträffarna får du i grupp öva och bygga upp färdigheter i att använda Reactas tre metoder, vårt material och digitala mallar. Arbetet är konkret, praktiskt och evidensbaserat med dokumenterad effekt. Läs mer om effekterna →

Del 1: Att starta hälsoråd

I del ett börjar vi med att fördjupa oss i definitionen av hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Detta gör vi för att du ska kunna identifiera och fokusera på barns och ungas initiativ till hälsofrämjande aktiviteter som de vill göra i hälsoråden. Därefter kommer vi arbeta med verktyget motiverande samtal (MI) för att öka barns och ungas motivation till att starta hälsoråd och göra hälsofrämjande aktiviteter. Här får du flera verktyg från motiverande samtal att direkt applicera i hälsorådsarbetet.

Du får starta ett fiktivt hälsoråd med hjälp av Reactas enkla digitala guider. Här får du även lära dig demokratiska mötesverktyg att använda tillsammans med barn och unga i beslutet av hälsofrämjande aktiviteter. Vi går igenom alla funktioner i hälsorådet, från medlem till ordförande liksom vilken funktion du ska ha i hälsorådets styrelse. Efter del ett av utbildningen har du licens att starta hälsoråd på din skola eller mötesplats. 

Kursmoment

 • Fördjupning av definitionen på hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete
 • MI som verktyg för att öka barns och ungas motivation
 • Så startar du ett hälsoråd
 • Hälsorådscoachens funktion och roll i styrelsen
 • Friskvårdsbidrag - så funkar det
 • Vanliga fallgropar

Efter utbildningen

Som diplomerad hälsorådscoach kan du starta och driva hälsoråd. Du kan också  delta på Reactas nätverksträffar för hälsorådscoacher och ta del av ny forskning, erfarenhetsutbyte och handledning i arbetet med hälsoråd. Som hälsorådscoach kan du coacha max tre hälsoråd.


Sagt om Reactas kurser

Föreläsare

David Nilsson
Generalsekreterare
Ingrid Hylander
Psykolog och docent i pedagogik, Karolinska Institutet
Maria Engdell
Nationell samordnare
 • Lyft enkelt skolans eller fritidsverksamhetens hälsofrämjande arbete till en ny nivå
 • Arbeta hälsofrämjande enligt skollagen, WHO och Socialstyrelsen
 • Höj barns & ungas motivation till bra livsstilsval med motiverande samtal
 • Öka tryggheten, gemenskapen och samhörigheten
 • Få enkla demokratiska verktyg
ladda ner program
Kursavgift
Kostnadsfritt för stödmedlemmar. Övriga 2995 kr per del och person.
ingår
Dokumentation och material
Datum
2024-02-13
plats och TID
Digitalt på Zoom kl. 13.30-16.00
Målgrupp
För dig som arbetar i grundskolan, gymnasiet eller på en mötesplats som skolsköterska, fritidsledare, lärare, ungdomscoach, kurator, idrottslärare, skolledare, skolpsykolog, specialpedagog m.fl.

Vi hjälper er hela vägen

Systematiskt hälsofrämjande arbete

Reacta har stor vana att hjälpa skolor och mötesplatser att lyfta sitt hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Steg 1 i arbetet är att prenumerera på nyhetsbrevet med senaste nytt om hälsofrämjande arbete med hälsoråd. Här får ni inspiration från andra skolor och mötesplatser, senaste forskningen och framgångsrika exempel på systematiskt hälsofrämjande arbete med effekter på hälsa och lärande.

Boka sedan in er kostnadsfritt på en infoträff om hur ni kan kan lyfta ert hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Här får ni tips, verktyg, framgångsrika exempel från skolor som redan arbetar hälsofrämjande med hälsoråd, effekterna av deras arbete liksom forskning och evidens.

I steg tre kartlägger vi ert hälsofrämjande arbete utifrån det systematiska kvalitetsarbetet där ni får hjälp att identifiera "Var är vi?" och "Vart ska vi?" och "Hur gör vi?", liksom era möjligheter att lyfta ert hälsofrämjande arbete med hälsoråd. I steg fyra hjälper vi er att starta upp ert arbete utifrån kartläggningen. Vi hjälper er genom hela processen att få effekter på barns och ungas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande.

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller stöd på info@reacta.se, 08-940 410 eller i chatten nere till höger.

Fler kurser

Du kanske är intresserad av dessa också

Maria Almroth

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2024-01-18

Digitalt på Zoom kl. 13:30-16:00

Ingrid Hylander

Del 1: Starta hälsoråd

2024-01-23

Digitalt på Zoom kl. 09.00-11.30

Ingrid Hylander

Del 1: Starta hälsoråd

2024-02-13

Digitalt på Zoom kl. 13.30-16.00

Maria Almroth

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2024-03-07

Digitalt på Zoom kl. 09:00-11:30

Maria Almroth

En unik möjlighet för barn och unga i anpassad skola!

2024-03-08

Lokal i Sthlm meddelas senare, kl 9.30-12.45

Maria Engdell

Samordna arbetet med hälsoråd

2024-03-19

Digitalt på Zoom kl. 13.30-16.00

Maria Almroth

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2024-04-04

Digitalt på Zoom kl. 13:30-16:00