Vill du arbeta mer hälsofrämjande och öka barns och ungas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande? Skapa förutsättningar för ökad trygghet, gemenskap och empowerment hos barn och unga i skolan eller på mötesplatsen?

Då är du varmt välkommen att anmäla dig till Reactas diplomerade utbildning till hälsorådscoach!

Utbildningen är framtagen tillsammans med utbildare och föreläsare från högskolor och universitet och ger dig både forskning, teori och praktiskt kunnande. Efter utbildningen kan du framgångsrikt coacha barn och unga att starta hälsoråd och systematiskt driva och kvalitetsutveckla arbetet för att nå en högre nivå av hälsofrämjande arbete.

Om utbildningen

Utbildningen sker digitalt och består utav två delar, del ett och del två. Inför respektive utbildningstillfälle så tittar du på förinspelat material med tillhörande reflektionsfrågor som du skickar in dina svar på till oss. Vid de två inbokade utbildningstillfällena får du tillsammans med andra öva och bygga upp färdigheter i att använda Reactas olika metoder och mallar och även ta del av vad som är framgångsfaktorer i arbetet.

Del 1: Att starta hälsoråd

I del ett börjar vi med att fördjupa oss i definitionen av hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Detta gör vi för att du ska kunna identifiera och fokusera på barns och ungas initiativ till hälsofrämjande aktiviteter som de vill göra i hälsoråden. Därefter får du fördjupa dig i motiverande samtal (MI) som tillämpas för att öka barns och ungas motivation till att starta hälsoråd och göra hälsofrämjande aktiviteter. I utbildningen får du flera MI-verktyg som du direkt kan applicera i hälsorådsarbetet.

Vi ger dig kunskap om demokratiska mötesverktyg att använda tillsammans med barn och unga när de ska fatta olika beslut och vi går igenom alla funktioner i hälsorådet, från medlem till ordförande liksom vilken funktion du som hälsorådscoach kan ha i hälsorådets styrelse. Du får även starta ett fiktivt hälsoråd med hjälp av Reactas digitala guider för att bli förtrogen med uppstartsprocessen.

Del 2: Att driva hälsoråd

I del två får du fördjupa dig i det praktiska arbetet med att driva hälsoråd. Du kommer att reflektera kring hur det hälsofrämjande arbetet med hälsoråd kan nå en högre nivå utifrån fem salutogena hälsofaktorer. Fokus är även på att ge dig kunskap om hur hälsorådets hälsofrämjande aktiviteter planeras, genomförs och utvärderas med fokus på att stärka barns och ungas empowerment. Under utbildningstillfället knyter vi också an till evidens och beprövad erfarenhet.

Utbildningstillfällen 2024/2025 (digitalt på Zoom)

Diplomerad hälsorådscoach del 1:

 • 10 sep 2024 kl. 13:30-16:00
 • 1  okt 2024 kl. 09:00-11:30
 • 5 nov 2024 kl. 13:30-16:00
 • 3 dec 2024 kl. 09:00-11:30
 • 4 feb 2025  kl. 13:30-16:00
 • 4 mar 2025 kl. 09:00-11:30
 • 1 apr 2025 kl. 13:30-16:00
 • 6 maj 2025 kl. 09:00-11:30

Diplomerad hälsorådscoach del 2:

 • 26 sep 2024 kl. 09:00-11:30
 • 17  okt 2024 kl. 13:30-16:00
 • 21 nov 2024 kl. 09:00-11:30
 • 16 jan 2025  kl. 13:30-16:00
 • 27 feb 2025  kl. 09:00-11:30
 • 27 mar 2025 kl. 13:30-16:00
 • 10 apr 2025  kl. 09:00-11:30
 • 22 maj 2025 kl. 13:30-16:00

Efter utbildningen

När du har deltagit i utbildningens båda delar blir du diplomerad hälsorådscoach. Som hälsorådscoach får du möjlighet att kunna delta på Reactas nätverksträffar för hälsorådscoacher och samordnare där du får ta del av ny forskning, möta andra som är i samma roll och inspireras av allt erfarenhetsutbyte som sker med fokus på arbetet med hälsoråd.

Stort tack för att du vill engagera dig i arbetet som gör skillnad för barns och ungas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande! Vi ser fram emot att träffa dig i utbildningen!

Sagt om Reactas kurser

Föreläsare

Maria Almroth
Skolutvecklare
Maria Engdell
Nationell samordnare
 • Lyft och systematisera verksamhetens hälsofrämjande arbete
 • Öka barns och ungas motivation att göra medvetna val för sitt välbefinnande
 • Stärk barns och ungas empowerment genom MI och demokrati
 • Få en ökad trygghet, gemenskap och samhörighet bland barn och unga i verksamheten
 • Lär dig enkla demokratiska verktyg som direkt kan användas i praktiken
ladda ner program
Kursavgift
Kostnadsfritt för stödmedlemmar. Övriga 2995 kr per del och person.
ingår
Dokumentation och material
2001-01-01
plats och TID
Se beskrivningen.
Målgrupp
För dig som arbetar i skolan, oavsett skolform, eller på en mötesplats.

Vi hjälper er hela vägen

Systematiskt hälsofrämjande arbete

Reacta har stor vana att hjälpa skolor och mötesplatser att lyfta sitt hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Steg 1 i arbetet är att prenumerera på nyhetsbrevet med senaste nytt om hälsofrämjande arbete med hälsoråd. Här får ni inspiration från andra skolor och mötesplatser, senaste forskningen och framgångsrika exempel på systematiskt hälsofrämjande arbete med effekter på hälsa och lärande.

Boka sedan in er kostnadsfritt på en infoträff om hur ni kan kan lyfta ert hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Här får ni tips, verktyg, framgångsrika exempel från skolor som redan arbetar hälsofrämjande med hälsoråd, effekterna av deras arbete liksom forskning och evidens.

I steg tre kartlägger vi ert hälsofrämjande arbete utifrån det systematiska kvalitetsarbetet där ni får hjälp att identifiera "Var är vi?" och "Vart ska vi?" och "Hur gör vi?", liksom era möjligheter att lyfta ert hälsofrämjande arbete med hälsoråd. I steg fyra hjälper vi er att starta upp ert arbete utifrån kartläggningen. Vi hjälper er genom hela processen att få effekter på barns och ungas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande.

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller stöd på info@reacta.se, 08-940 410 eller i chatten nere till höger.

Fler kurser

Du kanske är intresserad av dessa också

Utbilda dig till diplomerad hälsorådscoach och coacha barn och unga i hälsoråd!