Hälsofrämjande arbete på schemat i skolan

Hälsofrämjande arbete på schemat i skolan kan ge friskare elever

I juni 2021 publicerades en artikel i den vetenskapliga tidskriften Health Promotion International där forskare analyserat vilka resultat som schemalagd tid för det hälsofrämjande arbetet får i skolans verksamhet. När det hälsofrämjande arbetet integreras i schemat handlar det bland annat om att avsätta tid för lärarna att arbeta med hälsorelaterade aktiviteter som eleverna får delta i. Flera studier visar att detta resulterar i att elevers motivation till att anamma sundare hälsobeteenden och levnadsvanor ökar. Forskningen visar även att det har positiva effekter på elevernas välmående och när de själva får utvärdera sin data och använda den i undervisningen ökade deras motivation att röra på sig ytterligare.

Gör det enkelt - arbeta med "Add in"

Att arbeta med "Add in" handlar om att ta tillvara på de resurser som redan finns i skolan och samordna dessa utifrån ett hälsofrämjande perspektiv på bästa sätt. Det handlar inte om att ta bort centrala och obligatoriska moment utan att istället fokusera på vilka ändringar eller tillägg som kan göras för att integrera det hälsofrämjande perspektivet och rörelse i olika former under skoldagen.

Varför?

En slutsats som forskarna drar är att resultaten visar att det här arbetssättet, med schemalagd tid för hälsofrämjande arbete, ökar skolornas möjlighet att aktivt arbeta hälsofrämjande för elevernas bästa på ett övergripande och hanterbart sätt.

Vill du veta hur din skola eller mötesplats kan integrera det hälsofrämjande arbetet i verksamheten genom att starta och driva hälsoråd? 

Ta då gärna kontakt med oss så berättar vi mer!

Läs mer
Från:
Skolverket

Det går snabbt och enkelt

Kom igång enkelt i fyra steg

Kom igång genom fyra enkla steg. Börja med att prenumerera på nyhetsbrevet med senaste nytt om hälsofrämjande arbete. Boka sedan ett kostnadsfritt möte och få information om hur ni kan kan lyfta ert hälsofrämjande arbete. Vi kommer med tips, inspiration och framgångsrika exempel från andra skolor och mötesplatser. Därefter analyserar vi tillsammans ert nuläge och behov. Utifrån kartläggningen tar vi fram en skräddarsydd helhetslösning för just er verksamhet med fokus på hur ni kan starta upp arbetet. Vi hjälper er genom hela processen.  

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller stöd på info@reacta.se, 08-940 410 eller i chatten nere till höger.